Terugbetaalde geneesmiddelen in hoofdstuk IV voor de

advertisement
Overzicht Terugbetaling in hoofdstuk IV van de geneesmiddelen die behoren tot de klasse van de statines in het kader van een behandeling van
familiale hypercholesterolemie (Terugbetaling in categorie A) en de geneesmiddelen op basis van ezetimibe (alleen of in associatie) in het kader van
een behandeling van familiale hypercholesterolemie (categorie A) en van de behandeling van primaire hypercholesterolemie (categorie B).
1/ Statines
Nieuwe
Paragrafen
§ 8310100
§ 8310200
§ 8310300
§ 8310400
§ 8310500
Simvastatine
Pravastatine
Fluvastatine
Atorvastatine
Rosuvastatine
(behalve Crestor 5 mg (*))
(oude § 4730000)
(oude § 4730000)
(oude § 2720000)
(oude § 2780100)
Terugbetaling :
Terugbetaling :
(oude § 2730000 et oude
§3240000)
Terugbetaling :
Terugbetaling :
Terugbetaling :
- volwassen
rechthebbenden met
heterozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
homozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
een dyslipemie van een
andere genetische vorm
dan deze beschreven
hierboven
- rechthebbende
kinderen en tieners
(< 18 jaar) met een
familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
heterozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
homozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
een dyslipemie van een
andere genetische vorm
dan deze beschreven
hierboven
- rechthebbende
kinderen en tieners
(< 18 jaar) met een
familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
heterozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
homozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
een dyslipemie van een
andere genetische vorm
dan deze beschreven
hierboven
- rechthebbende
kinderen en tieners
(< 18 jaar) met een
familiale
hypercholesterolemie
- rechthebbenden die
een harttransplantatie
ondergaan hebben
(huidige voorwaarden
maar in een nieuwe §)
(*) Crestor 5 mg (oude § 2780201)
- volwassen
rechthebbenden met
heterozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
homozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
een dyslipemie van een
andere genetische vorm
dan deze beschreven
hierboven
- rechthebbende
kinderen en tieners
(< 18 jaar) met een
familiale
hypercholesterolemie
- rechthebbenden die
een harttransplantatie
ondergaan hebben
(huidige voorwaarden
maar in een nieuwe §)
- volwassen
rechthebbenden met
heterozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
homozygote familiale
hypercholesterolemie
- volwassen
rechthebbenden met
een dyslipemie van een
andere genetische vorm
dan deze beschreven
hierboven
- rechthebbende
kinderen en tieners
(< 18 jaar) met een
familiale
hypercholesterolemie
Nieuwe
Paragrafen
§ 8320100
Terugbetaling :
§ 8320200
b) volwassen patiënten met predisponerende factoren (*) voor myopathie / rhabdomyolyse bij die patiënten waarbij een dagdosis van 5 mg
voldoende is en met homozygote familiale hypercholesterolemie
c) volwassen patiënten met predisponerende factoren (*) voor myopathie / rhabdomyolyse bij die patiënten waarbij een dagdosis van 5 mg
voldoende is en met een dyslipemie van een andere genetische vorm dan deze beschreven hierboven
d) rechthebbende kinderen of tieners (< 18 jaar) met predisponerende factoren (*) voor myopathie / rhabdomyolyse bij die patiënten waarbij
een dagdosis van 5 mg voldoende is en met een familiale hypercholesterolemie
§ 8320300
§ 8320400
a) volwassen patiënten met predisponerende factoren (*) voor myopathie / rhabdomyolyse bij die patiënten waarbij een dagdosis van 5 mg
voldoende is en met heterozygote familiale hypercholesterolemie
2/ Ezetimibe
2.1. : Ezetimibe alleen: Ezetrol
Categorie A (oude §3000100)
Nieuwe
paragrafen
Terugbetaling :
§ 8330100
1. Voor volwassen rechthebbenden
1.1. In monotherapie voor zover de patiënt een intolerantie of een contra-indicatie vertoont voor statines.
- volwassen rechthebbenden met een heterozygote familiale hypercholesterolemie
§ 8330100
§ 8330100
- volwassen rechthebbenden met een homozygote familiale hypercholesterolemie
1.2.In associatie met een statine
2. rechthebbende kinderen of tieners (< 18 jaar) met een familiale hypercholesterolemie
§ 8330200
§ 8330200
2.1. In monotherapie voor zover de patiënt een intolerantie of een contra-indicatie vertoont voor statines.
2.2. In associatie met een statine
Categorie B (oude § 3000200)
Nieuwe
paragrafen
§ 8330300
§ 8330300
Terugbetaling :
voor een behandeling in monotherapie van een primaire hypercholesterolemie
Behandeling in bi-therapie waarin ezetimib wordt toegevoegd aan een voorafgaande behandeling met een statine
2.2. Ezetimibe in vaste combinatie
2.2.1. : Inegy
Categorie A (oude § 4340100)
Nieuwe
paragrafen
§ 8350100
§ 8350200
Terugbetaling :
1. Voor volwassen rechthebbenden na een voorafgaande machtiging :
- voor de terugbetaling van een statine
- voor de terugbetaling van ezetimibe en een statine
2. rechthebbende kinderen of tieners (< 18 jaar) met een familiale hypercholesterolemie na een voorafgaande machtiging :
- voor de terugbetaling van een statine
- voor de terugbetaling van ezetimibe en een statine
Categorie B (oude § 4340200)
Nieuwe
paragrafen
§ 8350300
Terugbetaling :
behandeling van een primaire hypercholesterolemie : behandeling na monotherapie of bi-therapie
(huidige voorwaarden maar in een nieuwe §)
2.2.2 : Atozet
Categorie A (oude § 7860100)
Nieuwe
paragrafen
§ 8340100
Terugbetaling :
1. Voor volwassen rechthebbenden na een voorafgaande machtiging :
- voor de terugbetaling van een statine
- voor de terugbetaling van ezetimibe en een statine
Categorie B (oude § 7860200 )
Nieuwe
paragrafen
§ 8340200
Terugbetaling :
behandeling van een primaire hypercholesterolemie : behandeling na monotherapie of bi-therapie
(huidige voorwaarden maar in een nieuwe §)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards