2016-02-05 – NL – Minderjarigen krijgen snellere

advertisement
Persmededeling
Minderjarigen krijgen snellere terugbetaling van medicijnen
BRUSSEL, 05/02/2016.- Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zorgt
ervoor dat patiënten van 18 jaar of jonger sneller toegang zullen krijgen tot bepaalde
geneesmiddelen. Ze creëert een bijzondere procedure die de periode inkort tussen de
vergunning van het gebruik van zo’n geneesmiddel bij minderjarigen en de effectieve
terugbetaling voor deze groep patiënten met minstens 5 maanden. Het gaat bijvoorbeeld over
geneesmiddelen voor de behandeling van psoriasis, juveniele artritis, verschillende soorten
kanker, enzovoort.
Veel geneesmiddelen krijgen in eerste instantie enkel een vergunning voor gebruik bij meerderjarigen.
De producenten vragen in zo’n geval een terugbetaling aan voor het gebruik van dit geneesmiddel bij
meerderjarigen. Als het geneesmiddel later ook een vergunning krijgt voor gebruik bij minderjarigen,
moet het farmabedrijf in kwestie een nieuwe aanvraag voor terugbetaling indienen, dit keer specifiek
voor de bijkomende ‘pediatrische indicatie’, namelijk het gebruik bij minderjarigen. Die procedure kan
tussen de 7 en 13 maanden duren met de huidige procedures. Minderjarige patiënten die dit medicijn
nodig hebben, moeten hierdoor soms lang wachten tot het terugbetaald wordt.
5 tot 11 maanden
Daar brengt minister De Block nu verandering in. Minister De Block: “De periode tussen het verkrijgen
van de vergunning voor een ‘pediatrische aandoening’ en het bekomen van de terugbetaling voor
geneesmiddelen die al worden terugbetaald voor volwassenen, korten we in met minstens 5 en in
bepaalde gevallen zelfs 11 maanden. Er komt een nieuwe procedure voor dit soort aanvragen. Hierdoor
zullen heel wat minderjarige patiënten straks sneller kunnen rekenen op de terugbetaling.”
Ook voor de farmaceutische innovatie betekent dit een stap vooruit. De nieuwe procedure is een stuk
eenvoudiger dan de huidige. Daar komt nog bij dat de prijsdaling die vaak wordt doorgevoerd bij de
uitbreiding van de terugbetaling met een pediatrische indicatie, zal wegvallen. Vandaag daalt de prijs
van de meeste geneesmiddelen met een derde bij elke uitbreiding met een nieuwe indicatie. Maar de
uitbreiding met een pediatrische indicatie wordt straks vrijgesteld van die prijsdaling. Dit zal de interesse
voor onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen bij kinderen en adolescenten doen toenemen.
Wet diverse bepalingen
Deze aanpassingen zijn samen met een pakket andere maatregelen gebundeld in de wet diverse
bepalingen inzake gezondheid. De wet is vandaag goedgekeurd door de ministerraad en gaat nu voor
advies naar de Raad van State.
Meer info:
Els Cleemput, woordvoerster minister De Block
Tel.: 0032 475 29 28 77
Mail: [email protected]
Twitter: @Maggie_DeBlock
Download