Daling operatiesterfte bij kanker door concentratie van zorg

advertisement
Daling operatiesterfte bij kanker door concentratie van zorg
Nieuwsbericht 18-10-2013
Het aantal sterfgevallen na een operatie aan kanker is sterk gedaald zo meldde het Integraal
Kankercentrum Nederland (IKNL) afgelopen week. De daling van het sterftecijfer is mogelijk te verklaren
doordat de kankerzorg steeds meer wordt geconcentreerd in gespecialiseerde centra. De
kankerpatiëntenbeweging pleit dan ook voor verdere concentratie van specialistische kankerzorg.
De operatiesterfte is in totaal met bijna een kwart gedaald. Het IKNL vergeleek de resultaten van de perioden
2010 – 2012 met die uit 2007 – 2009. De daling was het grootst bij de nierkanker met 36 procent en
prostaatkankeroperaties met 33 procent. Alleen bij longkankeroperaties is het percentage sterfgevallen gelijk
gebleven.
Meer concentratie van zorg
Volgens de IKNL is de afname deels te verklaren door de opkomst van de endoscopische chirurgie en de
toegenomen concentratie van kankerzorg. Mede op initiatief van de kankerpatiëntenbeweging vindt de zorg voor
complexe, risicovolle behandelingen kankers steeds meer plaats in gespecialiseerde centra. Een ziekenhuis dat
zich specialiseert kan meer ervaring opdoen en kennis delen. Gevolg: het overlijdensrisico neemt af en er treden
minder complicaties op. De verwachting is dat grotere ziekenhuizen zich steeds meer specialiseren. Kleinere
ziekenhuizen leveren dan alleen nog de basiszorg van veelvoorkomende ingrepen.
Transparante zorg
Daarnaast heeft ook de toenemende aandacht voor de uitkomsten van zorg een rol gespeeld. Verschillende
partijen in de zorg waaronder zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten alsook de
kankerpatiëntenbeweging hebben afgelopen jaren samen gestreefd naar meer transparantie. Waarbij de
kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen zichtbaar worden en de patiënt een weloverwogen keuzen kan maken
voor een bepaald ziekenhuis. De patiëntenwijzers van de NFK is een voorbeeld van een online tool die
kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen voor bepaalde kankerbehandelingen zichtbaar maken.
Download