Driehoek businesscase

advertisement
Business Case BRP
Nulmeting
Business Case
- Snelle indicatie
- Structurele kosten
Afgeslankte versie
- Verkorte invulversie
- Structurele kosten
- Incidentele kosten BRP
- Verkorte verzamelstaat
- Uitgebreide invulversie
- Origineel
- Uitgebreide
verzamelstaat
Originele versie
Kosten en baten BRP in beeld
Download