Opbouw projectdossier - NIMO Project Management Instituut

advertisement
Opbouw projectdossier
Naam project:
Datum:
Projectleider:
Opdrachtgever:
1. Algemeen


NAW register, aanspreekpunten, telefoonnummers, distributielijsten
Achtergrondinformatie over organisatie, opdracht, omgeving
2. Projectvoorbereiding en -inrichting




Definitief projectplan
Andere/overige plannen (leveranciers, kwaliteit, risico, communicatie)
Normen, standaarden en richtlijnen
Procedures (anders dan in projectplan)
3. Projectplanning


Taakbeschrijvingen en statusoverzichten
Actuele planningen:
a. Activiteitenplanning
b. Middelenplanning
c. Mijlpalenplanning
d. Financiële planning
e. Netwerkplanning.
4. Projectbeheersing



Resultatenmatrix
Risicoanalyses, monitoring en logboek
Voortgangsrapportages aan de opdrachtgever
5. Projectuitvoering per fase







Voortgangsrapportages aan de projectleider
Actie- en besluitenlijsten
Correspondentie (intern/extern)
Facturen en andere financiële bescheiden
Test- goedkeuring- en acceptatierapporten
Probleemmeldingen/issuelogboek
Wijzigingsverzoeken
6. Projectevaluatie

Evaluatierapport
7. Persoonlijk



Logboek
Persoonlijke leerpunten
Acties om de balans te houden.
Projectdossier
versie 4.0
U aangeboden door NIMO Project Management Instituut
1
Download