wageningen eo - Kerkelijk Platform Zuidhorn eo

advertisement
Nen 8048
Schulden in Nederland
• 1 op de 5 Nederlanders heeft financiële problemen
• Gemiddelde schuld € 42.900 bij 14 schuldeisers
(zonder hypotheekschuld)
• Oorzaken:
• Verlies baan/inkomsten
• Ziekte
• scheiding
Steeds meer mensen
halen het einde van de maand niet
Mensen raken het
overzicht kwijt
SchuldHulpMaatje
Helpt!
Samen lukt ‘t!
Samen lukt ‘t!
•
•
•
•
•
Vrijwilligers volgen 3-daagse cursus
Helpen mensen 1 op 1
Zonder (voor-)oordeel
Ongeacht herkomst, overtuiging, ras, etc
Op weg naar financiële vrijheid!
Helpt u mee?
Voor meer informatie
• www.schuldhulpmaatje.nl
• U vindt ons ook op facebook:
Schuld Hulp Maatje Nederland
Download