nissorun - Certis Europe

advertisement
NISSORUN
TEGEN SPINT IN VRUCHTGROENTEGEWASSEN
Wat is Nissorun?
Nissorun is een spintbestrijdingsmiddel voor toepassing in vruchtgroentegewassen, zowel in teelten
onder glas als in de vollegrond. Het gebruiksgebied omvat aubergines, augurken, courgettes,
komkommers, meloenen, okra's, paprika's, pompoenen, Spaanse pepers en tomaten. Nissorun is ook
toegelaten in de teelt van stamslabonen, stamsnijbonen, stokslabonen en stoksnijbonen.
De werkzame stof in Nissorun is hexythiazox. Nissorun is zeer zacht voor het gewas.
Nissorun heeft een langzame aanvangswerking maar de
werkingsduur is echter lang.
Hoe werkt Nissorun?
Nissorun werkt in op de overgang van het ene
ontwikkelingsstadium naar het volgende. Nissorun is werkzaam
op eieren en op alle larvale stadia van spintmijten. Op volwassen
mijten heeft Nissorun alleen een indirecte werking. Volwassen
mijten worden steriel en sterven op natuurlijke wijze.
Waardoor onderscheidt Nissorun zich?
Nissorun
is
erg
geschikt
voor
toepassing
in
vruchtgroentegewassen
vanwege
enkele
kenmerkende
eigenschappen:
Nissorun is uitstekend te combineren met biologische bestrijding. Nissorun is namelijk
absoluut veilig voor alle natuurlijke vijanden. Nissorun heeft ook geen enkele nawerking.
Nissorun is zeer effectief tegen spint en heeft een lange werkingsduur. Nissorun werkt
zowel op eieren als op alle larvale stadia van spint.
Nissorun heeft een zeer lage giftigheid voor de toepasser. In tegenstelling tot veel andere
middelen heeft Nissorun geen enkel gevarenteken op het etiket.
Nissorun veroorzaakt na toepassing geen verkleuring van het gewas of de kas.
De wachttijd van Nissorun is slechts 3 dagen.
1.
2.
3.
4.
5.
73
TI 73
Twee formuleringen
Van Nissorun zijn twee formuleringen beschikbaar: Nissorun vloeibaar, een SC (Soluble
Concentrate) dat 250 g/l hexythiazox bevat en Nissorun spuitpoeder, een WP (Wettable Powder) dat
10% werkzame stof bevat.
Beide formuleringen zijn toegelaten in alle vruchtgroentegewassen. Uitzondering hierbij zijn bonen.
Daarin is alleen gebruik van Nissorun vloeibaar toegestaan.
Toepassing en dosering
Voor de toepassing van Nissorun heeft gebruik van hoog volume spuitapparatuur de voorkeur. Alleen
daarmee is het mogelijk zowel de bovenkant als de onderkant van het blad volledig te bedekken.
Nissorun altijd verspuiten met veel water. Afhankelijk van de teelt en de gewashoogte betekent dit
1500-2500 l/ha.
De adviesdosering van Nissorun vloeibaar is 0.02% (20 ml per 100 liter water). Voor Nissorun
spuitpoeder is dit 0.05% (50 gram per 100 liter water).
Toepassing van Nissorun bij een beginnende spintaantasting geeft het beste resultaat. Bij een zware
aantasting mengen met een middel, dat volwassen spintmijten direct bestrijdt. Op die manier wordt
verdere toename van spintschade direct voorkomen. Ook in mengingen altijd de volledige dosering
Nissorun gebruiken.
Ga verantwoord met Nissorun om! Om de kans op resistentieontwikkeling van spint tegen Nissorun
zo klein mogelijk te houden, is het daarom aan te bevelen Nissorun af te wisselen of te mengen met
middelen die een directe werking hebben tegen volwassen spintmijten.
Toepassing van Nissorun in combinatie met biologische bestrijding
In veel vruchtgroentegewassen vindt biologische bestrijding plaats. Het gaat hierbij veelal om de
bestrijding van trips, luis, mineervlieg, spint en witte vlieg met diverse natuurlijke vijanden.
Nissorun is een middel dat volledig veilig is voor alle natuurlijke vijanden. Ook op bijen en hommels
heeft Nissorun geen enkele invloed. Nissorun heeft ook geen enkele nawerking op de natuurlijke
vijanden.
Middelen, die in de vruchtgroenteteelt worden ingezet voor de bestrijding van trips en begoniamijten,
zijn vaak schadelijk voor natuurlijke vijanden. Ook hebben ze nogal eens een lange nawerking. Inzet
van dergelijke middelen bemoeilijkt dan de succesvolle inzet van natuurlijke vijanden. Bestrijding
van witte vlieg met Encarsia formosa slaagt dan bijvoorbeeld vaak minder goed.
Hoewel dergelijke middelen soms een nevenwerking hebben tegen spint, is het vanwege de veiligheid
voor de natuurlijk vijanden erg belangrijk spint chemisch alleen te bestrijden met integreerbare
spintmiddelen zoals Nissorun.
Toepassing in combinatie met inzet van spintroofmijten
Nissorun is op verschillende manieren inzetbaar in combinatie met inzet van spintroofmijten.
Het is mogelijk Nissorun in te zetten als er al spint aanwezig is, vóórdat de roofmijten zijn uitgezet.
Bijvoorbeeld voor de bestrijding van haarden.
Als de roofmijten al zijn uitgezet en het evenwicht tussen roofmijt en spintmijt is verstoord geraakt,
dan kan Nissorun zowel pleksgewijs als volvelds worden toegepast. Bij een zware aantasting is dan
ook een menging mogelijk van Nissorun met een middel, dat vooral de volwassen spintmijten doodt.
Vanwege de zeer goede en volledige werking tegen spint is dit echter niet aan te bevelen. Beter is het
in zo'n geval beide middelen af te wisselen tot het biologisch evenwicht tussen spintmijten en
roofmijten weer is hersteld.
TI 73
Toepassing in tomaat, zonder inzet van spintroofmijten
Nissorun is in tomaat zowel als enkelvoudig middel in te zetten als in menging met een middel, dat
vooral volwassen spintmijten doodt.
Bij een zware spintaantasting is het noodzakelijk een menging toe te passen. Op die manier wordt het
ontstaan van nog meer schade direct voorkomen.
Probeer het ontstaan van een zware aantasting echter zoveel mogelijk te voorkomen door op tijd een
bespuiting met Nissorun uit te voeren. Bij een beginnende aantasting heeft Nissorun namelijk een
uitstekende en langdurige werking.
Bij een eventuele volgende bespuiting altijd afwisselen met een ander type middel.
Rode spint in het najaar voorkomen
In het najaar is het belangrijk rode spint te voorkomen. Die kruipt dan weg in onder andere
kasopstanden en isolatiemateriaal. In het volgende jaar is dit een infectiebron voor een vroege nieuwe
spintaantasting. Daarom is het verstandig in augustus/september, ook bij lage spintdruk en bij
pleksgewijze aantasting, een volveldse bespuiting met Nissorun uit te voeren. Hierdoor wordt een
vroege spintaantasting in de volgende teelt voorkomen.
Veiligheidstermijn
Nissorun heeft een veiligheidstermijn van 3 dagen voor vruchtgroenten.
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk, berusten op beste kennis van zaken op dit moment. Het is niet mogelijk uitgaande
van deze mededeling aansprakelijkheid te accepteren voor toepassing of gebruik, aangezien wij geen controle kunnen uitoefenen op opslag,
transport, toepassing en gebruik van door ons geleverde goederen.
Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
TI 73
Download