HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

advertisement
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN
BIOCIDEN
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 27 juni 2008 tot wijziging van de toelating van het middel
Dimanin-Groen, toelatingnummer 9984 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag.
Het behandelen van verharde oppervlakken naast watergangen bij de bestrijding van groene
aanslag is niet toegestaan. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater
bereikt.
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassen ter bestrijding van groene aanslag (wieren) door middel van spuiten, borstelen of
schrobben. Indien mogelijk vuil eerst verwijderen; hierbij geen zeep gebruiken. De te
behandelen oppervlakken goed bevochtigen met de klaargemaakte oplossing van het middel.
Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, trottoirtegels e.d.) is meer vloeistof nodig
dan voor gladde en harde materialen (glas, marmer e.d.).
Na enkele dagen kan men desgewenst dode wieren verwijderen door af te spuiten, of te
schrobben. Indien na deze reiniging een nawerking wordt gewenst, de toepassing herhalen,
maar niet naspoelen.
Niet toepassen op planten en niet in vijvers of aquaria.
Niet toepassen als regen wordt verwacht.
Dosering bij spuiten: 125 ml per 4 liter water voor 10-15 m2.
Dosering bij gieten: 125 ml per 6 liter water voor 10-15 m2.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards