Werkstuk Groei en oogst

advertisement
Titel: ………….........................................................
Naam leerling: …………………………………….
Klas: ………………………………………
Daum: …………………………………………
Keuzevak Groei & Oogst 2015/16
Teeltmachines
Naam:
Gebruikt bij de teelt van:
Ploeg
Akkerbouwgewassen
(zoals aardappelen, uien,
graan, kool, e.d.)
Bloembollenteelt (zoals
tulpen, narcissen, e.d.)
Frees
Zaaimachine
Plantmachine
Kunstmeststrooier
Schoffelmachine
Spuitmachine
Beregeningsinstallatie
Afbeelding:
Werking:
De ploeg is een landbouwwerktuig
dat in de akkerbouw wordt gebruikt
om de grond, waarin het gewas
wordt gezaaid of geplant, te keren,
te verkruimelen en schoon te
maken.
Ploegen is noodzakelijk om de
grond losser te maken, waardoor
de bodemstructuur en afwatering
verbetert en het zaaien en het
ontkiemen van het gewas
gemakkelijker gaat. Bij het ploegen
worden de restanten van het
geoogste gewas met zijn wortels
en het opgeschoten onkruid
ondergeploegd, waardoor die als
meststof dienen. (Bron: Wikipedia)
Oogst- en verwerkingsmachines
Naam:
Gebruikt bij de teelt
van:
Rooimachine
Aardappels
Bloembollen
Maaidorser
Hakselaar
Bosmachine
Balenpers
Sorteermachine
Verpakkingsmachine
Afbeelding:
Werking:
Plantenziekten
Naam:
Echte meeldauw
Sphaerotheca pannosa of echte
meeldauw is een schimmelziekte.
De ziekte is herkenbaar aan witte
poederachtige vlekken op het blad.
(Bron: GroenKennisnet
Beeldenbank Ziekten, Plagen en
onkruiden)
Valse meeldauw
Schimmelziekte
Bacterieziekte
Virusziekte
Afbeelding aangetaste plant:
Bestrijding:
Maatregelen




Voorkom verspreiding van sporen door
sterke luchtbeweging in de kas, open
deuren en via kleding.
Zwavel preventief tegen meeldauw.
Teel minder gevoelige cultivars
Bij aantasting kan de schimmel worden
bestreden met chemische
gewasbeschermingsmiddelen. Middelen
dienen te worden afgewisseld om
resistentie ontwikkeling van de schimmel
tegen de middelen te voorkomen.
Gebreksziekte
Plagen bij planten
Naam:
Bladluis
Afbeelding plaag:
Aantasting:
Bestrijding:
Schadebeelden
Bladluis bestrijden kan
gemakkelijk op een natuurlijke
manier:
- Je kunt de planten
afspuiten met een
waterstraal,
- de luizen met je handen
van de plant proberen te
verwijderen
- de natuurlijke vijand van
de beestjes uitzetten in
je tuin:
lieveheersbeestjes
(Bron: www.tuinieren.nl )




Bladluizen onttrekken
voedingsstoffen aan de plant,
waardoor de groei wordt geremd en
er krullende bladeren kunnen
ontstaan, eventueel gepaard gaande
met gele vlekken.
Bladluizen scheiden honingdauw af.
Hierop kunnen donkere
roetdauwschimmels groeien die het
gewas vervuilen. Tevens vermindert
de fotosynthese van de bladeren
waardoor de productie daalt.
Er kunnen stoffen in de plant worden
gebracht, die een heftige allergische
reactie in de plant teweegbrengen.
Er kunnen virussen worden
overgebracht.
(Bron: www.Koppert.nl )
Een oud huismiddeltje
tegen bladluizen is
zeepwater-spiritus. Dit
kunt u eenvoudig en
goedkoop zelf maken.
(Bron: http://huis-entuin.infonu.nl )
-
Chemische bestrijding:
- Calypso (Bayer)
- Pirimor (Syngenta)
Spint
Rupsen
Slakken
Witte vlieg
Wolluis
Onkruiden
Naam:
Akkerpaardestaart
of Heermoes
Dit zijn sporenplanten en bloeien
dus niet. Heermoes komt vooral
voor op braakterreinen, in
plantsoenen en randen van
percelen, zowel op vochtige als op
droge percelen.
Het is een zeer diep wortelend
onkruid waarvan de wortelstokken
wel tot 3 m diep kunnen zitten.
Paardenbloem
Grote brandnetel
Kweekgras
Perzikkruid
Vogelmuur
Zevenblad
Afbeelding:
Bestrijding:
Mechanische bestrijding werkt alleen
als het meerdere keren wordt
uitgevoerd en op die manier de
wortelstokken verzwakken.
Chemische bestrijding moet meerdere
keren worden herhaald met
bijvoorbeeld mcpa.
(Bron:
http://databank.groenkennisnet.nl )
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards