Persbericht 17 februari 2014 Veiligheid en werkzaamheid van

advertisement
Persbericht
17 februari 2014
Veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen: een prioriteit voor alle betrokken partijen ten
voordele van de patiënt
Vandaag maakt Test-Aankoop een rapport bekend waarin het de werkzaamheid en veiligheid van
geneesmiddelen in twijfel trekt.
pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, onderlijnt dat de veiligheid en de
werkzaamheid van geneesmiddelen een absolute prioriteit is. Geneesmiddelen zijn geen snoepjes. Alle
betrokken partijen nemen hun verantwoordelijkheid op: de overheid die reguleert en controleert, de
industrie die ontwikkelt en produceert, de artsen die voorschrijven, de apothekers die afleveren. Dit
geldt in het bijzonder voor de innovatieve farmaceutische industrie: haar doel is om elke dag opnieuw
nieuwe, veilige en doeltreffende geneesmiddelen te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor
patiënten.
Het geneesmiddel: een uitermate gereguleerd product
Een geneesmiddel wordt doorheen zijn hele levenscyclus continu op veiligheid (eventuele bijwerkingen)
en werkzaamheid (nut en doeltreffendheid) bewaakt.
Het EMA (European Medecines Agency) en het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten) controleren de veiligheid en de werkzaamheid van elk geneesmiddel en
beslissen of het geneesmiddel in België al dan niet op de markt komt. Pas als ze de VHB (vergunning
voor het in handel brengen) toekennen, kan een bedrijf een geneesmiddel aan de patient ter
beschikking stellen.
Eenmaal het geneesmiddel op de markt is, bewaakt de industrie de veiligheid van haar geneesmiddel
gedurende de hele levenscyclus. De geneesmiddelenbewaking is een verantwoordelijkheid die ze deelt
met alle actoren in de gezondheidszorg. Het FAGG en het EMA hebben de macht om, op basis van deze
meldingen, het gebruik van geneesmiddelen te beperken of geneesmiddelen van de markt te halen en
de verkoop ervan te verbieden.
pharma.be vzw | asbl
Terhulpsesteenweg 166 Chaussée de La Hulpe | Brussel 1170 Bruxelles
[email protected] | www.pharma.be | fax 02 661 91 99
BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d’entreprise 0407.622.902
Goed gebruik staat centraal
Geneesmiddelen zijn geen doorsnee producten. Voor een optimale behandeling is het belangrijk dat we
zorgvuldig omgaan met geneesmiddelen. Dat betekent in de eerste plaats dat patiënten en
zorgverleners de nodige informatie moeten krijgen om het geneesmiddel correct te gebruiken.
pharma.be neemt haar verantwoordelijkheid op en ontwikkelde verschillende initiatieven om het goed
gebruik van geneesmiddelen te bevorderen ten behoeve van artsen, apothekers en patiënten.
Voorbeelden zijn onze site voor goed gebruik, www.goedgebruik.be waarin advies gegeven wordt over
goed gebruik van een geneesmiddel, en de site www.e-bijsluiter.be. Deze laatste bevat de up-to-date
bijsluiters van de geneesmiddelen van alle leden van pharma.be, eenvoudig te consulteren door de
gezondheidsbeoefenaars en de patiënten.
Catherine Rutten, CEO pharma.be: “De doeltreffendheid, de veiligheid en het goed gebruik van
geneesmiddelen staan centraal voor de farmaceutische sector. In de farmaceutische bedrijven gelden de
strengste kwaliteits – en veiligheidsnormen doorheen de ganse levenscyclus van een geneesmiddel en
zijn er continue interne en externe controles. Naast de farmaceutische industrie en het FAGG spelen
artsen, apothekers en de patiënten een belangrijke rol in het opvolgen van geneesmiddelen, namelijk in
het melden van mogelijke bijwerkingen. Naast de farmaceutische industrie en het FAGG spelen artsen,
apothekers en de patiënten een belangrijke rol in het opvolgen van geneesmiddelen, namelijk in het
melden van mogelijke bijwerkingen.”
NB: Zie bijlage schema “Continue interne en externe controles doorheen de levenscysclus van een
geneesmiddel”. (Bron: pharma.be)
Download