Vakgroepen van het LACDR

advertisement
Vakgroepen van het LACDR
Biofarmacie – prof. J. Kuiper
Om recente ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld gentherapie een
succes te maken, zijn goede en nieuwe specifieke transportsystemen nodig. Bij
de vakgroep Biofarmacie wordt onderzoek gedaan naar het sturen van
geneesmiddelen naar bepaalde cellen of weefsels. Hierbij kan gebruik gemaakt
worden van lichaamseigen transportroutes. Ook kunnen geneesmiddelen iets
veranderd worden door er bijvoorbeeld een herkenningslabel aan te hangen voor
bepaalde organen. Ook wordt bestudeerd hoe opname van geneesmiddelen door
cellen plaatsvindt. Dit onderzoek gebeurt zowel met celkweken als met muizen.
De hele vakgroep staat in het teken van atherosclerose.
Drug Delivery Technology – prof. J. Bouwstra
Bij de vakgroep Drug Delivery Technology staat de manier van toediening van
een geneesmiddel centraal. Er wordt onderzoek gedaan naar het zoeken van
efficiëntere, minder belastende (bijvoorbeeld geen injectie, maar via een pleister
toedienen) manieren van toedienen. Drie hoofdgebieden staan centraal. De
eerste is vaccinatie tegen ziekten via orale toediening met behulp van
micropartikels (zeer kleine deeltjes). Het tweede gebied omvat toediening van
geneesmiddelen via de huid. Tot slot wordt als derde de toediening via de long
van geneesmiddelen bekeken. Daarnaast houdt een tak van de afdeling zich
bezig met onderzoek naar de stabiliteit van eiwitten.
Toxicologie – prof. B. van de Water
Bij de sectie Toxicologie wordt onderzoek gedaan naar moleculaire en
celbiologische aspecten van toxiciteit door lichaamsvreemde stoffen. Hierbij
wordt gekeken of door selectieve toxiciteit of het verminderen van beschermende
mechanismen in kankercellen kanker bestreden kan worden. Hierbij speelt het
begrip apoptose (zelfdoding van een cel) een grote rol. Tevens speelt de werking
van beschermingmechanismen van kankercellen tegen bijvoorbeeld antitumorgeneesmiddelen en chemotherapie een belangrijke rol. Het onderzoek
vindt voornamelijk in celkweken, maar ook in proefdieren plaats.
Medicinal Chemistry – prof. A. IJzerman
Binnen de vakgroep Medicinal Chemistry proberen ze geneesmiddelen op een
‘hoge resolutie’ te begrijpen, bijna op een atomair niveau. Dat inzicht gebruiken
ze voor een meer rationele benadering van drug design. Ze werken met de
belangrijkste klasse van geneesmiddel targets: G-eiwit gekoppelde receptoren
(GPCR’s, eiwitten die een cel kunnen “aanzetten” als er een bepaalde stof aan
bindt). Bijna 30% van alle geneesmiddelen werken via GPCR’s in ons lichaam.
De afdeling streeft naar een ‘chemisch biologische’ benadering, door
synthetische chemie, nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de informatica
(bio-informatica), biochemie, moleculaire biologie en farmacologie te
combineren.
Farmacologie – dr. E. de Lange
Onderzoek binnen de vakgroep Farmacologie bestaat uit het onderzoeken van
de concentratiespiegels van geneesmiddelen in het lichaam van mens en dier en
de effecten ervan. Eigenlijk komt het neer op: “Wat doet een geneesmiddel met
het lichaam en wat doet het lichaam met een geneesmiddel?”. Hoe snel vindt
opname en uitscheiding plaats?, Hoe beïnvloeden geneesmiddelen elkaar?,
enzovoorts. De nadruk ligt op het kunnen voorspellen van geneesmiddel
concentraties en effecten in individuen die onderling verschillen in hun
specifieke eigenschappen (zoals leeftijd, geslacht, dieet, het hebben van ziektes,
etc). Daarvoor vindt onderzoek plaats met in vitro technieken (cellen), in vivo
technieken (rat of muis), maar ook worden gegevens verkregen van de mens
(gezonde vrijwilligers of patiënten). Al deze kennis wordt in wiskundige modellen
verwerkt en met dergelijke modellen kunnen dan voorspellingen worden
gedaan.
Analytical Biosciences – prof. T. Hankemeier
De sectie Analytische Biosciences probeert het ontstaan van ziektes beter te
begrijpen door profielen te maken van de stoffen in bloed. Hier probeert men
juist het vroege begin van de ziekte te begrijpen. Verder kunnen ziekten veel
beter en betrouwbaarder in een vroeg stadium al gediagnosticeerd worden door
bijv. stoffen in bloed of urine te meten. Afhankelijk van dat resultaat kan een
therapie precies afgestemd worden op de situatie en de ziekte(n!) van een
persoon. Want vaak zijn verschillende processen van elkaar afhankelijk, zoals
bij diabetes, kanker of Alzheimer.
Labzalen Nieuwbouw
Sinds
dit jaar volgen de eerstejaarsstudenten Bio-Farmaceutische
Wetenschappen practica in de prachtige nieuwe labzalen van de nieuwbouw.
Tijdens deze practica leren zij werken met technieken en apparatuur die zij later
zullen gebruiken tijdens de blokken in het derde jaar en stages. Tijdens de
Ouderdag zal er een labzaal open zijn om te bekijken. Hier zullen ook enkele
opstellingen te zien zijn waar de student zelf al mee heeft gewerkt en waar u
wellicht zelf ook iets kunt proberen. De plekken voor rondleidingen in de
labzalen zijn tijdens de Ouderdag beperkt, dus er is geen garantie dat u wordt
ingedeeld bij de labzalen ook al is dit uw eerste keuze.
Download