File - Griekse mythen

advertisement
Griekse mythologie
Mythen
• Mythen zijn verhalen over goden en helden.
• Vaak proberen ze een fenomeen te verklaren.
• Enkele mythen:
Ontstaansmythe
Minotaurus
Hades en Persephone
Narsissus
• Alle Griekse goden vormen een familie:
Stamboom van de goden
Stamboom van de Griekse
goden: oergoden
Chaos
Cronos
Titelmenu
Ouranos
Gaia
Aphrodite
Ouranos
Rheia
Titanen
Hecatoncheires
Stamboom van de Griekse
goden: Olympische goden
Cronos
Rhea
Dactylen
Hestia
Hades
Poseidon
Hera
Titelmenu
Zeus
Demeter
Belangrijkste kinderen van
Zeus
Kind
Pallas Athene
Moeder
Metis (verstand)
Hermes
Maia
Ares
Hera
Artemis
Leto
Apolloon
Dionysos
Semele
Belangrijkste kinderen van
Zeus
Kind
Moeder
Persephone
Demeter
Perseus
Danaë
Minos
Europa
…
Titelmenu
Ouranos (Uranus)
• Symboliseert de Hemel
• Getrouwd met Gaia, de
aarde
• Sloot zijn kinderen op in
de tartaros
(onderwereld)
• Cronos nam wraak door
zijn testikels af te
hakken
Stamboom
Gaia
• Oermoeder
• Symboliseert de
aarde
• Is de moeder van de
cyclopen en de
titanenen, waaronder
Ouranos, Cronus en
Rhea.
Stamboom
Cronos (Chronos, Kronos)
• Vader van de
Olympische goden
• Eet zijn kinderen op
• Zeus bevrijdt hen
Stamboom
Rheia
• Moeder van de
Olympische goden
• Verstopt Zeus, zodat
die Cronos kan
doden
Stamboom
Zeus
• Oppergod
• God van de hemel en
de donder
• Is getrouwd met
Hera
• Heeft veel relaties en
buitenechtelijke
kinderen
Stamboom
Hera
• Godin van de
vrouwen en het
huwelijk
• Getrouwd met Zeus
• Jaloers op andere
vrouwen
• Moeder van Ares
Stamboom
Demeter
• Godin van het graan
en de
vruchtbaarheid.
• Moeder van
Persephone
Stamboom
Poseidon
• God van de zee,
water, aardbevingen
en paarden
• Broer van Zeus
Stamboom
Hades
• God van de
onderwereld
• Broer van Zeus
Stamboom
Hestia
• Godin van het
haardvuur
• Zus van Zeus
Stamboom
Aphrodite
• Godin van de liefde
en de vruchtbaarheid
• Verschillende
oorsprong, meestal
geboren uit het
schuim van de golven
veroorzaakt door
Ouranos’ testikels
Stamboom
Artemis
• Godin van de jacht
• Dochter van Zeus en
de titaan Leto
• Tweelingzus van
Apollo
Kinderen van Zeus
Apolloon (Apollo)
• Godin van de
voorspelling, de
herders, de
verzoening en de
muziek
• Dochter van Zeus en
de titaan Leto
• Tweelingbroer van
Artemis
Kinderen van Zeus
Ares
• God van de
(onvoorspelbare)
oorlog
• Zoon van Zeus en
Hera
Kinderen van Zeus
Hermes
• God van de handel
en boodschapper van
de Goden
• Zoon van Zeus en
Maia
Kinderen van Zeus
Pallas Athene
• Godin van de
wijsheid, de kunst en
de tactische
oorlosvoering
• Dochter van Zeus en
Metis (verstand)
Kinderen van Zeus
Dionysos
• God van de wijn, de
wet, de overwinning
op de dood
• Zoon van Zeus en
Semele
• Door Zeus gered uit
zijn dode moeder en
in zijn bil gegroeid.
Kinderen van Zeus
Griekse ontstaansmythe:
de titanen
In het begin was er enkel Chaos. Uit die Chaos werd Gaia(de
aarde) geboren. Zij baarde Ouranos (de hemel) en uit hun
huwelijk werden de titanen geboren. Ouranos walgde van
hen en sloot hen op in de tartaros, de onderwereld.
Gaia riep haar kinderen op om wraak te nemen. Haar
jonste zoon Cronos gaf hieraan gehoor. Hij veraste zijn
vader toen hij bij Gaia sliep en hakte diens testikels af. Toen
die op de aarde vielen ontstonden hieruit giganten. De
stervende Ouranos vervloekte zijn zoon en zei dat hem
eenzelfde lot zou overkomen…
Griekse ontstaansmythe:
de Olympiërs
Cronos en zijn vrouw Rheia krijgen vijf kinderen: Demeter,
Hera, Hades, Hestia en Poseidon. Hun vader herinnert zich
de vloek van Ouranos en een hen allemaal op, omdat hij
bang is om door hen overwonnen te worden. Rheia kan het
niet langer aan, en ze besluit om haar jongste zoon, Zeus te
verbergen. In plaats daarvan krijgt Cronos een steen.
Wanneer Zeus volwassen is neemt hij wraak en snijdt de
buik van zijn vader open. Al zijn broers en zussen komen
eruit en helpen Zeus om hun vader te verslaan. Hierna
worden zij heersers over de wereld. Ze kiezen Zeus als hun
leider en wonen op de berg Olympos.
Titelmenu
Hades en Persephone
Persephone, de dochter van Zeus en Demeter, de godin van de
vruchtbaarheid en de landbouw maakte een wandeling. Hades
zag haar en werd stapelverliefd. Hij wilde haar koste wat kost als
zijn vrouw hebben en ontvoerde haar. Demeter zag nog net hoe
haar dochter verdween naar de onderwereld. Demeter was
ontroostbaar. En met haar treurde de natuur, want er groeide
niets meer. Zeus zag deze ramp en stuurde iedereen die hij maar
kon vinden om Demeter te troosten. Persephone terughalen was
geen goed idee, want hij wilde Hades, zijn broer, niet boos
maken. Uiteindelijk kwamen ze overeen dat Persephone een half
jaar bij Hades en een half jaar bij haar moeder zou blijven. Dit
verklaart de seizoenen: in de lente komt Persephone naar
Demeter en is zij, en de natuur blij. Alles groeit en bloeit. In de
herfst en de winter treurt Demeter omdat haar dochter in de
onderwereld zit.
Titelmenu
Narcissus
Narcissus was een jonge man die zo knap was dat alle
vrouwen verliefd op hem werden. Ze drongen zich zo aan
hem op dat hij het bos in vluchtte. Daar zag de nimf echo
hem. Maar hij negeerde haar. Ziek van verdriet at echo niets
meer, en ze werd magerder en magerder, tot ze onzichtbaar
was, en enkel haar stem nog te horen was.
De andere nimfen wilden dat Narcissus gestraft werd.
Ze trokken naar Aphrodite die ervoor zorgde dat Narcissus
verliefd werd op zijn spiegelbeeld. Toen hij wilde drinken
van het water van een rivier, zag Narcissus zichzelf. Hij
wilde zijn spiegelbeeld kussen, maar viel in het water en
verdronk.
Titelmenu
Minotauros
Athene moest iedere lente zeven jonge mannen en zeven
vrouwen naar Kreta sturen om te offeren aan de
minotaurus. Dit beest was half mens half stier en voedde
zich met de Atheners. Koning Aegeus moest hier wel aan
toegeven. Zijn zoon Theseus zag de droevige gezichten van
de families van de mannen en de vrouwen en eiste zijn vader
om mee te gaan om de minotaurus te doden. Die gaf toe,
maar zei dat het schip de zwarte zeilen van de rouw moest
strijken als het gelukt was om de minotaurus te verslaan.
Op Kreta wordt Ariadne, dochter van koning Minos,
verliefd op Theseus en besluit om hem te helpen. Ze geeft
hem een zwaard en een kluwen touw om zijn weg in het
labyrint te vinden. Daar ontmoet hij de minotaurus en dood
hem in een gevecht. Hij keert terug en neemt Ariadne mee
als zijn vrouw. Hij vergeet echter om de witte zeilen te hijsen
in plaats van de zwarte. Wanneer Aegeus het schip met de
zwarte zeilen ziet springt hij in de zee die zijn naam draagt:
de Egeïsche Zee.
Titelmenu
Download