Griekse en Egyptische goden

advertisement
Open Dag
Opdracht bij Geschiedenis miniles
Rijnlands Lyceum
Wassenaar
Hallo Open Dagger,
Bij Geschiedenis zijn we in de brugklas vaak bezig met allerlei opdrachten, die door de
leerlingen zelfstandig of in groepjes gedaan worden.
Om jullie een indruk te geven hoe dat gaat, hebben we voor jullie ook zo een opdracht
gemaakt.
De bedoeling is, dat jullie de opdracht maken in groepjes van drie of vier personen.
Natuurlijk blijft de leraar erbij om jullie te helpen.
De opdracht bestaat uit twee delen:
1.
Zoek de juiste afbeeldingen van Egyptische en Griekse goden bij de
omschrijvingen.
Pas op! Er zijn te veel afbeeldingen voor de omschrijvingen.
2.
Schrijf je voornaam en achternaam in hiërogliefen.
Open Dag
Opdracht bij Geschiedenis miniles
Omschrijvingen van de goden.
Rijnlands Lyceum
Wassenaar
Blad 1
Pallas Athene
De Griekse godin van de reden, de intelligentie, de kunst en de
literatuur. Je ziet haar vaak met een helm op, want ze is ook de godin
van de strijd. Ze werd geboren uit het hoofd van Zeus, nadat
Hephaistos het hoofd van Zeus had opgeslagen met een bijl, toen Zeus
klaagde over een enorme hoofdpijn.
Anubis
Egyptische god die verantwoordelijk was voor het goede verloop
van het balsemen van de doden. Hij was de beschermer van
begraafplaatsen en hij leidde de doden door het dodenrijk naar de
troon van Osiris. Je kunt hem herkennen aan een kop van een
jakhals (een soort hond).
Poseidon
Griekse god van de zee. Hij was heel machtig en erg wraakzuchtig.
Hij was er bijvoorbeeld voor verantwoordelijk dat Odysseus tien
jaar lang niet terug kon keren naar zijn huis op Ithaca na de oorlog
om Troje. Je herkent hem aan zijn drietandige speer.
Open Dag
Opdracht bij Geschiedenis miniles
Omschrijvingen van de goden.
Rijnlands Lyceum
Wassenaar
Blad 2
Khnum
Egyptische god van de schepping en de pottenbakkerij. Hij heeft het
hoofd van een ram. Khnum maakte van iedere dode een exacte kopie
(Ka), die in het graf achterbleef, terwijl de ziel (Ba) van de dode naar
de onderwereld vloog.
Aphrodite
De Griekse godin van de schoonheid en de liefde. Zij werd geboren
uit het schuim van de zee waar het zaad van Kronos in zat, nadat
Zeus hem de ballen had afgesneden en in de zee had gegooid. Zij
was getrouwd met Hephaistos. Aphrodite is ook de godin van de
seks en de aantrekkingskracht.
Thoth
De Egyptische god van de maan, de tijd, de kalender, de wijsheid en het
schrijven. Je ziet hem afgebeeld met een pen en perkament. Hij schreef in
de onderwereld alles van de dode op, zodat er over de ziel van de dode
geoordeeld kon worden.
Open Dag
Opdracht bij Geschiedenis miniles
Omschrijvingen van de goden.
Rijnlands Lyceum
Wassenaar
Blad 3
Sobek
De Egyptische god van de Nijl en het vruchtbare slib dat ieder jaar door
de overstroming van de Nijl in Egypte kwam. Hij is daarom afgebeeld
als met de kop van een krokodil. Sobek bracht tegelijkertijd leven (het
slib van de Nijl) en dood of groot gevaar (de krokodil).
Isis
De Egyptische godin van de schepping. Zij was ook de godin van de
vruchtbaarheid. Isis kon toveren. Zij was ook de godin van de dag naast
haar tweelingzus Nephthys, de godin van de nacht.
Demeter
De Griekse godin van de vruchtbaarheid. Zij was een zus van
Zeus. Samen met Zeus kreeg zij een dochter, Persephone, die
ontvoerd werd door Hades. Demeter was ontroostbaar, maar door
de bemiddeling van Zeus stond Hades toe dat Persephone een half
jaar in de bovenwereld en een half jaar in de onderwereld mocht
leven.
Open Dag
Opdracht bij Geschiedenis miniles
Omschrijvingen van de goden.
Rijnlands Lyceum
Wassenaar
Blad 4
Horus
De Egyptische god met het hoofd van een valk. Zijn moeder was Isis en
zijn vader was Osiris, de god van de onderwereld. Osiris was al dood
toen Isis door hem bevrucht werd. Horus was in grote strijd om de
wereldmacht met zijn broer Seth. Uiteindelijk won Horus.
Ra
De Egytische god van de zon. Hij heeft het hoofd van een valk met
daarop de zonneschijf. Als de zon niet schijnt, reist Ra vermomd als een
mummie door de twaalf provincies van de onderwereld.
Zeus
De oppergod van de Griekse goden van de Olympus. Hij kon het
laten regenen, onweren en bliksemen. Zeus was degene, die
iedereen kon straffen. Hij trouwde met zijn zus Hera. Zeus
verleidde veel vrouwen en had daarom ook heel veel kinderen. Je
herkent hem aan zijn baard en zijn vogel: de adelaar.
Open Dag
De Hiërogliefen
Opdracht bij Geschiedenis miniles
Rijnlands Lyceum
Wassenaar
Download