Voorpagina-artikel

advertisement
FDW: “Ik heb meer schrik van de Turkse premier Erdogan dan van Osama Bin
Laden”.
Naar aanleiding van de dag tegen racisme en discriminatie, interviewde we de leider van het
racistische Vlaams Belang, Filip Dewinter, en vragen hem hoe hij naar de moslims kijkt.
Zijn partij werd in 2004 veroordeeld voor racisme en veranderde het Vlaams Blok zijn naam
in Vlaams Belang. Deze partij viseert niet alleen de moslimgemeenschap, maar ook de
Franstaligen in België. Al tientallen jaren ijvert het Vlaams Belang voor de onafhankelijkheid
van Vlaanderen.
In zijn bureel merkten we boeken op over Turkije en over de Islam. Dat is ons alvast
bijgebleven. We hadden het aanvoelen dat hij elke vraag op een eerlijke en correcte manier
trachtte te beantwoorden. Hij wist zelfs waar Mekka lag en kende de gevoeligheden van de
moslims. Bij ons gesprek kwam duidelijk naar voren dat hij zich kantte tegen de moslims en
tegen hun cultuur.
Filip Dewinter is overtuigd tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
De moslims voor de keuze
Filip Dewinter van het Vlaams Belang, maar ook de N-VA, delen dezelfde mening omtrent de
multiculturele maatschappij. Dewinter gelooft niet in de integratie van vreemdelingen, maar
pleit voor volledige assimilatie. Indien vreemdelingen zich assimileren kunnen ze Vlaming
onder de Vlamingen worden. Er is immers maar één Vlaamse cultuur en in die Vlaamse
cultuur is er, volgens Dewinter, geen plaats voor andere culturen, noch de Islam.
Hij gaat zodanig ver dat hij vindt dat zelfs vreemdelingen met Belgische nationaliteit opnieuw
aan een burgerschapstest moeten kunnen worden onderworpen. Als er dan vastgesteld wordt
dat ze niet voldoende geassimileerd zijn, moeten vreemdelingen die over een dubbele
nationaliteit beschikken hun nationaliteit kunnen worden ontnomen. Ook hun
verblijfsvergunning staat dan ter discussie. De keuze ligt dus bij de moslims, zij krijgen
immers de kans om zich hier te assimileren.
Illegalen dienen sowieso het land te verlaten. Bij de mededeling van de journalist dat ook in
de tijd van Hitler mensen gedeporteerd werden, antwoordt Dewinter : “Ik ga niemand naar
concentratiekampen sturen. Ik ga niemand met treinen deporteren, dat is geenszins mijn
bedoeling. We willen niet-aangepaste moslims op een legale manier het land uitzetten.”
De journalist stelt dat dergelijke zaken toch een legale basis moeten hebben. Dewinter zegt
dat er een keuze moet komen: ofwel kiest men voor assimilatie, ofwel keert men terug naar
het land van herkomst.
Af en toe laat Dewinter blijken dat hij niet enkel de moslims viseert. Hij viseert net alleen de
moslims, maar stelt wel dat wie een hoofddoek draagt een contract ondertekent voor de
terugkeer naar het eigen land. De journalist vindt dat Dewinter dit eigenlijk wel op een
onaanvaardbare manier poneert. Mocht Dewinter zelf verhuizen naar een moslimland (maar
Dewinter wil dit de moslims en zichzelf niet aandoen), dan zou hij zichzelf ook volledig
aanpassen aan dat land.
Met de piste van assimilatie wil Dewinter de sporen uitvegen van de cultuur en het geloof van
de vreemdelingen in België. De journalist vraagt Dewinter wat hij zou doen mocht één van
zijn dochters thuiskomen met een moslim, gezien zijn kritiek op de islam. Dewinter antwoordt
dat hij meent dat zijn opvoeding heeft gefaald. Mocht één van mijn dochters dat toch doen,
dan zou ik haar verwittigen voor de mogelijke gevolgen, maar ik zou haar niet tegenhouden.
Dewinter heeft wel respect voor de Turken op zich, maar hij vindt dat deze bevolkingsgroep
eerder thuishoort in hun eigen land. Dewinter pleit tegen gezinshereniging. Turken die willen
trouwen moeten trouwen met een partner hier, in plaats van deze te gaan zoeken in Turkije.
Het Vlaams Belang is tegen gezinshereniging en door Europese en Belgische wetten blijft dit
helaas mogelijk voor Turken, Marokkanen, Tunesiers… Het Vlaams Belang wil de
overeenkomsten met andere landen terzake herzien.
In Vlaanderen boert het Vlaams Belang echter achteruit en beschikken ze nu nog over
ongeveer 10 procent van het electoraat. Tot op heden wordt het cordon sanitair rond die partij
gehandhaafd.
Richting Mekka
Ons gesprek ging ook over het feit dat er in Vlaanderen moskeeën gebouwd worden en de
Islam officieel erkend wordt. Filip Dewinter betreurt dat aan moskeeën officieel subsidies
worden gegeven. Dewinter is voor een scheiding tussen kerk en staat, maar meent dat we
hierdoor de Islam de (financiële) wapens in handen geven die tegen ons gebruikt worden.
Dewinter heeft geen probleem met de individuele godsdiensbeleving een moslim. Dewinter
toont ons in zijn kantoor in Brussel waar de richting Mekka is. Thuis heeft Dewinter trouwens
een tapijt waarop aangegeven wordt in welke richting Mekka ligt. Hij heeft dit in Nederland
cadeau gekregen van de Nederlandse moslimoproep.
Toen ging het gesprek plots over Nederland en konden we moeilijk omheen de vraag wat de
houding van Dewinter was ten opzichte van de PVV van Geert Wilders. Dewinter zei dat hij
sympathie had voor de PVV, maar zijn houding verschilt wel van Wilders aangezien het
Vlaams Belang nooit gezegd heeft dat de Koran moest verboden worden. De Koran moet je
niet verbieden, maar je moet die net lezen. Dewinter zegt dat je dan pas echt te weten komt
wat de Islam wil en zegt.
De schrik van Europa voor de islam
De journalist vraagt waarom Dewinter de moslims die in zijn land wonen en de Islam als
vijanden viseert. Zelf ben ik nooit persoonlijk geconfronteerd geworden met de Islam maar na
ook het communisme is de islam de gevaarlijkste vijand van Europa. Europa mag en kan
nooit islamiseren. Dewinter zegt schrik te hebben van de islam want de islam heeft in het
verleden Europa al tweemaal onder de voet gelopen.
Dewinter wil trouwens met 1 miljoen handtekeningen in Europa ervoor zorgen dat Turkije
niet in de Europese Unie kan komen. Economische is een samenwerking met Turkije wel
mogelijk, maar Dewinter beschouwt Turkije eigenlijk als een paard van Troje binnen Europa.
Filip Dewinter is onbeschoft, wanneer hij stelt dat hij meer schrik heeft van Erdogan, dan van
Osama Bin Laden. De toetreding van 80 miljoen Turken is misschien wel gevaarlijker dan een
zoveelste islamitische terreur. Op het moment van de toetreding stelt hij dat één op zes
Europeanen islamitisch zal zijn. Toetreding van Turkije tot Europa zal de samenwerking
tussen Europa en Turkije eerder verslechteren dan verbeteren, zegt hij.
Alhoewel Dewinter al verschillende keren in Istanbul is geweest spreekt hij toch konsekwent
over Constantinopel.
Download