Mutaties bestuur in 2006

advertisement
Welkom
Algemene ledenvergadering
20 Maart 2007
Speeltuinvereniging
Weerestein
Agenda
Opening
Mutaties
Vorig verslag
Jaarverslag
Financieel verslag
Fondsenwerving
Programma 2007
Renovatie
Rondvraag
Sluiting
Mutaties bestuur in 2006
Aftredend:
•Gerard Oudshoorn
•Ellen Wouters
Aantredend:
•Jolanda Vogelaar
• Mary van den Wijngaard
Verslag vergadering 2006
Jaarverslag 2006
Door de secretaris
Jaarverslag 2006
In 2006 is ook de Jongerenafdeling van start gegaan.
De Weeruiters.
weerruiters
muziek
film
toneel
fotografie
theater
kunst
Jaarverslag 2006
Vrijwilligers
De jaargids
Jaarverslag 2006
Kindercarnaval
Jaarverslag 2006
Kinderdisco
Jaarverslag 2006
Kienen
Jaarverslag 2006
Opening speelseizoen
Jaarverslag 2006
Speeltuindag
De “vrijwilliger” dhr. Kleijheeg,
daar konden wij ook niet omheen.
Jaarverslag 2006
Kampeernacht
Van het nieuwe zand in de zandbak werd
gretig gebruik gemaakt.
Jaarverslag 2006
Sixties Party
Jaarverslag 2006
Barbecue
Jaarverslag 2006
kinderkledingparty
• Jammer genoeg geen foto’s, maar
zeker goed geslaagd.
Jaarverslag 2006
Afsluiting met Goochelaar
Een spectaculaire voorstelling van
kindergoochelaar “Magic Arturo”
Jaarverslag 2006
Kinderbingo
Jaarverslag
2006
Sint Nicolaas
Financieel verslag 2006
Penningmeester
Fin. Verslag
Kascommissie
Nieuwe kascommissie
Financieel verslag 2006
Overzicht 2006
Begroting 2007
Financieel verslag 2006
Kascommissie
Nieuwe kascommissie
Fondsenwerving
•
•
•
•
•
Zaalverhuur
Grote clubactie
Sponsorloterij
Fundit (cartridge inzameling)
Sponsorborden
PAUZE
Programma 2007
• 4 jan:
Start kinderknutselclub, om de week
•10 februari: Afscheid grote glijbaan.
•17 February: Kinder Carnaval.
•20 maart:
ALV.
•29 maart:
Start spirituele avonden.
•7 april:
Paaseieren zoeken.
•11 april:
Kinderkledingbeurs.
•12 april:
Start filosofies café.
•21 april:
Alternatieve paranormaal beurs.
•16 juni:
Speeltuindag.
• 14 juli:
Kampeernacht.
•8/9 sept.:
Fietstocht met aansluitend BBQ.
•29 sept.:
Vrijwilligersavond.
•20 okt.:
Kinderbingo.
• 28 nov.:
Sinterklaas.
• 12 dec.:
Kerstknutselen
•15 dec. :
Kerstkienen.
•22 dec.:
Kerstbrunch.
Gaan we sluiten?
U heeft het bestuur uw mandaad
verleend voor renovatie.
Deze is begroot op ca. 152.000 euro.
Renovatie
We gaan…
Renoveren!!
Renovatie
Hoe ging het ookalweer…en wat is
klaar?
Eerst alleen de glijbaan
Advies NUSO
Complete renovatie
Presentatie NUSO
Deltaplan NUSO adviezen
Inspectie v.d. toestellen
Plannen
Schetsvoorstel
Offertes
Begroting + M.O.B t/m 2010
Kosten: EUR 152.000 !
Renovatie
Wat is klaar?
Fondsen aanvragen (1818, FSBS, Madurodam, Oranje)
Toezegging Fonds 1818 (EUR 10.000)
Bijdrage Gemeente vragen
Nieuwe Wethouder
Politieke lobby, media-aandacht, plannen delen
Advies NUSO Speeltuinen
Risicoanalyse + aansprakelijkheidsonderzoek
Speeltuinenbeleidsplan
Bijdrage herinrichting onder voorwaarden
Verhoging subsidie (budgetsubsidie)
Renovatie
Wat nog te doen?
Deze week:
oAfspreken Fasering subsidie (gemeente)
oFondsenadviseur FSBS
oSpeeltuinoverleg
oFinancien:….
Renovatie
Wat nog te doen?
Begroot = EUR
Gemeente:
Fonds 1818:
FSBS:
Vrijwilligersinzet:
152.000,35.100,10.000,35.100,- ???????
40.000,- = 1000 uur
Nog verwerven:
31.800,……………………………………
Nog meer fondsen zoeken (ism SpantWelzijn)
Bedrijven, sponsors ……
Renovatie
Wat nog te doen?
Uitvoering …………..
HOE ???
Rondvraag
Bedankt voor uw
aandacht en
graag tot ziens
Neemt u nog een drankje tijdens de film
van AMFI 66, en blijf nog even.
Download