Wat betekent WOI voor u?

advertisement
print & web
Ontwikkelingssamenwerking
zorgt voor sterker lokaal bestuur
Toegankelijkheid meten
met een score?
Weliswaar, het vakblad van de Vlaamse
overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, publiceert in zijn jongste
editie een dossier over toegankelijkheid. In drie subthema’s (armoede,
handicap, ouder
worden) wordt de
pols gevoeld van
de toegankelijkheid
van onze samenleving, en meer
bepaald van onze
zorg en hulpverlening. Die zouden maximaal toegankelijk
moeten zijn. Dan hoeven we ons veel
minder af te vragen of personen met
een handicap zich klem rijden, mensen
in armoede bij de juiste dienst geraken,
of onze ouders te vroeg naar het woonzorgcentrum gaan. Weliswaar stelt vast
dat een mentaliteitswijziging traag
maar zeker op gang komt. Iedereen
ziet het nut in van een veralgemeende
toegankelijkheid. Geopperd wordt dat
een rapport met toegankelijkheidsscore
voor elke gemeente dit proces nog zou
kunnen versnellen.
de nieuwe Europese financieringsperiode
(2014-2020) momenteel worden opgesteld.
De evaluatie bestaat uit verschillende onderdelen. Naast een globale analyse zijn er
specifieke rapporten over landen waarin een
aantal Vlaamse gemeenten actief zijn in het
kader van de gemeentelijke internationale samenwerking, zoals Benin, Peru, de Filipijnen,
Rwanda en Zuid-Afrika.
De Europese Commissie publiceerde in maart
haar evaluatie over de bijdrage die ze via de
projecten van ontwikkelingssamenwerking
levert aan de decentralisatieprocessen in 77
landen (tussen 2000 en 2009). Hoofdbevindingen zijn dat deze bijdragen zeer relevant
zijn, maar dat de links met goed lokaal bestuur en verbeterde dienstverlening niet altijd
even duidelijk zijn.
Onder de aanbevelingen staat dat de Europese Commissie een unit moet oprichten
met speciale focus op lokale besturen. Dit
is belangrijk omdat de modaliteiten voor
bert janssens
ec.europa.eu (europeaid, how we work,
evaluation reports)
Wat betekent
WOI voor u?
In de aanloop naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) neemt het Mondiale netwerk voor erfgoed en onderzoek in
toerisme het initiatief voor een internationale
enquête. Het is de bedoeling de huidige betekenis en herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog wereldwijd in beeld te brengen. Voor
veel families en gemeenten in Vlaanderen
heeft die oorlog een bijzondere betekenis.
Het dossier en de volledige editie
van het tijdschrift vindt u op www.
weliswaar.be.
Met hoge heren kersen
eten: beleidsbeïnvloeding
in de praktijk
De enquête kunt u invullen op www.vvsg.be
(internationaal). U mag de vragenlijst maar
één keer invullen. U hebt er een kwartiertje
tijd voor nodig.
Betaalbare woningen in de gemeente, een job voor wie op de gewone arbeidsmarkt geen kans maakt, een ontmoetingsplaats voor bewoners in een multiculturele buurt … hoe overtuig je beleidsmakers om zich hiervoor te engageren?
Beleidsbeïnvloeding is een proces in fasen. Het handboek volgt dat proces, stap
voor stap. Het biedt praktijkwerkers uit Samenlevingsopbouw en andere middenveldorganisaties een houvast om succesvol aan de slag te gaan.
De vijf fasen zijn: de analyse, de doelbepaling, de strategiebepaling, de machtsverwerving en de beïnvloeding. Elke fase heeft haar eigen doelstelling, waarna
de volgende fase voortbouwt op het resultaat van de vorige.
En de doelgroep? Die moet ook in elke fase aan bod komen. Al zal hun exacte rol
verschillen van situatie tot situatie.
Tot 23 mei
Dien een project in voor de Week van de Fair Trade
Tijdens de Week van de Fair Trade van 3 tot 13 oktober worden in heel België activiteiten georganiseerd zoals een kookworkshop, een quiz of een concert. Dit jaar
organiseert het Trade for Development Centre een wedstrijd waarbij gemeenten
financiële steun kunnen krijgen voor de organisatie van een originele activiteit
tijdens de Week van de Fair Trade. Uiteraard moet eerlijke handel centraal staan.
www.befair.be
BELEIDSBEÏNVLOEDING IN DE PRAKTIJK
De Eerste Wereldoorlog zit honderd jaar na het
begin ervan nog stevig in de herinnering verankerd.
Met hoge heren kersen eten
daniel geeraerts
christophe ramont
Samenlevingsopbouw Vlaanderen publiceert een nieuw handboek dat praktijkwerkers van Samenlevingsopbouw
en andere middenveldorganisaties een
houvast biedt om
op een succesvolle
manier aan beleidsbeïnvloeding
Met hoge heren
kersen eten
te doen en zo mee
vorm te geven
aan de samenleving. Het boek loodst
de lezer stap voor stap doorheen het
proces van beleidsbeïnvloeding. Iedere
fase is helder opgebouwd, de theorie
wordt afgewisseld met veel oefeningen
en praktisch materiaal. Intermezzo’s en
citaten geven extra duiding. Interviews
brengen verhalen uit de praktijk.
BELEIDSBEÏNVLOEDING IN DE PRAKTIJK
- STEFAAN VIAENE -
S. Viaene, Met hoge heren kersen eten:
Beleidsbeïnvloeding in de praktijk, uitgeverij Politeia, Brussel, 19,50 euro
Lokaal I 1 mei 2012 I 9
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards