Gemeentebericht - CSG Augustinus

advertisement
Gemeentebericht. 13 feb. 2012
1. 10 stedentocht spectaculair afgesloten! 150 km spanning!!
De 10 stedentocht die afgelopen zaterdag werd gehouden is op spectaculaire
wijze gewonnen door onze uitzonderlijke sportieve manager mevrouw Rozema.
Rozema kwam binnen om 14.32 uur, en heeft in recordtijd het stuk over de
Brinkemavaart richting Welkmaar afgelegd. Zij zat in de groep schaatsers die bij
het keerpunt Wijzel nog samen opschaatste, maar richting Struimerwolde wist zij
aan de groep te ontsnappen, op de voet gevolgd door de kampioen van 2011 R.
Koens.
Een derde plaats was weggelegd voor H. Postma die zichtbaar te lijden had onder
de koude oostenwind die over het Vlindermeer vanuit de richting Waterdam
waaide. Schaatskampioene A. Jonker uit Borghaven eindigde helaas op de 7e
plaats. Het totale festijn werd in geheel Noord-Nederland tot diep in de nacht
gevierd. Bij de huldiging van de winnaars sprak burgemeester Marks van de
“Tocht der Giganten” en riep de winnaars uit tot ereburgers van de stad!
Ook sprak hij van een “exceptionele sportieve prestatie” en “ mensen waar een
stad als deze trots op mag zijn!”
2. Gebouw de Meeuw op vervuilde grond.
Bij een hernieuwd onderzoek naar de grond onder gebouw de Meeuw is naast
benzeen en tolueen nu ook arseen in de bodem aangetroffen!
Burgemeester Dusseldorp laat de koop van dit gebouw doorgaan onder
voorwaarde dat de vorige eigenaar aansprakelijk wordt gesteld voor de sanering
van de grond. Voormalig eigenaar J. de List (senior) heeft op dit moment nog niet
gereageerd. “Anders moet een en ander via de rechter geregeld worden,” aldus
Dusseldorp.
3. Kortgeding in voordeel van Borg aan Zee.
Het kortgeding in de zaak van de weerballon die in januari op de St.
Brandaankerk neerstortte is gewonnen door Borg aan Zee.
De rechter besliste dat de ballon inclusief meetapparatuur niet terug hoeft naar
het meteorologisch centrum Waterdam. Ook legde de rechter een forse boete op
aan de gemeentemedewerkers van Waterdam om dat zij wederrechtelijk hadden
gehandeld door de ballon bij het politiebureau van Borg aan Zee op te eisen.
Verder was de rechter van mening dat op korte termijn de schade aan de ramen
van de st. Brandaan moest worden hersteld op kosten van de gemeente
Waterdam. Burgemeester Dusseldorp liet in een korte reactie weten zeer
verheugd te zijn over de uitspraak en maande de provincie Waterdam te stoppen
met wat hij noemde “verachtelijk beleid”!
4. Zorgloket , meer warme soep en brood voor de allerarmsten.
Nu de temperaturen ver beneden het nulpunt gedaald zijn maakt het zorgloket
B.a.Z. zich op voor de actie “brood is broodnodig”. Vanuit het crisiscentrum
Zorg voor Borg is er een actie gaande richting de allerarmsten in onze stad.
Gezorgd wordt voor warme soep, broodjes en warme koffie in sporthal de
Eenhoorn. Volgens woordvoerster Groenewold is het steunen van deze actie van
groot belang en kan er altijd geld worden gestort op Giro 1298121
Download