Kinderen - Animaz

advertisement
Animaz helpt je de kinderen de rol te geven die je zinvol acht.
Als je wilt dat de kinderen in je groep meer verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren, moet
je ze die verantwoordelijkheid wél geven!
Wat zie je jezelf dan doen? Of laten? Je kunt denken aan b.v. het volgende:
-
-
Kinderen zelf leerdoelen onder woorden laten brengen en wat ze nodig hebben om te leren.
Er voor zorgen dat in overleg met het kind en de ouders, de doelen betekenisvol zijn voor het
kind.
Met kinderen in gesprek gaan hoe dit te organiseren in de groep.
Afwisselend reageren op vragen van kinderen door b.v.:
o Antwoord geven
o Het stellen van een wedervraag
o Dóór te vragen naar wat het kind precies met zijn vraag bedoelt
o Door verschillende antwoorden te verkennen
Met het kind regelmatig overleggen over hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en de
manier waarop de leerkracht het kind hierin ondersteunt.
Met de kinderen evalueren of de gekozen aanpak tot de gewenste resultaten heeft geleid.
Word je hier enthousiast van en wil je dit verder met ons verkennen?
Neem dan contact op met Marianne Soeters (06 38 24 74 66)
Marianne Soeters © Animaz Inspiratie
Download