ABB Maandbericht mei/juni 2016

advertisement
tussenlijn)
Maandbericht mei/juni 2016

Gematigde economische groei, Fed maakt geesten rijp voor volgende rentestap

Opleving Griekse schuldencrisis afgewend

Herstel financiële markten zet door
Marktbeeld:
Het economische beeld is in mei nauwelijks veranderd. De wereldwijde groei en inflatie zijn gematigd terwijl de risico’s groot blijven. Dit beeld
zien we ook terug in de economische vooruitzichten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Begin juni
maakte de OECD bekend dat ze de groeiverwachting voor de ontwikkelde economieën in 2016 verlagen van 2,2% naar 1,8%. Ook in de jaren
daarna blijft de economische groei in onder meer de Verenigde Staten, de eurozone en Japan naar verwachting laag. Een punt van zorg is
onder meer de lage groei van de wereldhandel. Deze is nooit teruggekeerd naar de niveaus van voor de Grote Financiële Crisis. De lage groei
maakt de wereldeconomie kwetsbaar voor schokken. De OECD roept overheden daarom op om de economie actiever te stimuleren. Nu het
zeer ruime monetair beleid grotendeels is uitgewerkt moeten de overheden het stokje overnemen met een combinatie van investeringen en
hervormingen. Deze visie wordt gedeeld door onder meer de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de ECB geeft aan dat de Europese overheden
minder moeten leunen op het monetair beleid en meer werk moet maken van onder meer structurele hervormingen.
Ondanks de magere economische vooruitzichten is de Amerikaanse centrale bank (Fed) van plan om de beleidsrente in de tweede helft van
2016 verder te verhogen. De voorzitter van de Fed, Janet Yellen, zinspeelt op een spoedige verhoging van de beleidsrente. Volgens Yellen
groeit de Amerikaanse economie gestaag terwijl de neerwaartse druk op het prijspeil wegebt. Dit rechtvaardigt een normalisatie van de rente.
De laatste ontwikkelingen op de Amerikaanse arbeidsmarkt lijken echter roet in het eten te gooien. De baancreatie stokt waardoor de twijfel
toeneemt of de Fed haar plannen om de rente te verhogen wel doorzet.
De belangrijkste risico’s zijn echter politiek van aard. Vooral juni belooft een spannende maand te worden met onder meer het Britse
referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie (EU) op 23 juni. In de peilingen is het een nek-aan-nekrace tussen de voor- en
tegenstanders van het EU-lidmaatschap. Een ander politiek risico werd eind mei onschadelijk gemaakt. Na veel onenigheid bereikte de EU en
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overeenstemming over het verstrekken van €10,3 miljard aan noodsteun aan Griekenland. Zonder
deze steun zou Griekenland weer in acute financiële problemen zijn gekomen. Het IMF en de EU verschillen van mening over de wenselijkheid
van schuldverlichting. Het IMF vindt de Griekse schuld onhoudbaar hoog en stuurt daarom aan op een snelle schuldverlichting. Voor de EU en
dan vooral Duitsland is schuldverlichting nog niet aan de orde. Voorlopig is de discussie naar de toekomst doorgeschoven maar
schuldverlichting lijkt slechts een kwestie van tijd.
Het herstel op de financiële markten zette in mei door. Vrijwel alle beleggingscategorieën lieten positieve rendementen zien. De wereldwijde
aandelenmarkten noteerden in mei een plus van circa 1,5% (MSCI World All Country in euro). Het rendement over de eerste vijf maanden van
2016 komt daardoor uit op een klein verlies van 0,7%. De dip van januari en februari is daarmee bijna weggewerkt. De aandelenmarkten van
de Opkomende Markten (MSCI Emerging Markets in lokale valuta) bleven in mei wat achter maar staan sinds de start van dit jaar nog op een
winst van bijna 2%. De rente op staatsobligaties ging in mei omlaag. De Duitse 10-jaarsrente zakte van 0,27% naar 0,14%. Het totaalrendement
op Duitse staatsobligaties bedroeg hierdoor in mei circa 1%. Het rendement op Amerikaanse High Yield obligaties over de eerste vijf maanden
van het jaar liep op tot boven de 8%.
Rendementsontwikkelingen:
Belangrijke informatie:
Achmea Investment Management statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals
bedoeld in de wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten
onder nummer 15001209. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit
document is met de zo grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op 6 juni bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en).
Bronnen: Bloomberg, Achmea IM.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards