Wat is een bipolaire stoornis (vroeger de manisch

advertisement
Wat is een bipolaire stoornis (vroeger de manisch- depressieve stoornis)?
Personen met een bipolaire stoornis hebben in hun leven met perioden last van extreme
stemmingsschommelingen tussen twee polen, gaande van depressie tot (hypo)manie (vandaar de naam
bipolaire stoornis. Periodes van depressie wisselen af met periodes waarin diezelfde persoon juist enorm
veel energie heeft, de manische periode.
De extreme stemmingen van deze personen zijn niet in overeenstemming met wat er in werkelijkheid
gebeurt of in vergelijking met hun gebruikelijk gedrag. In een manische fase kan je last ondervinden van
slaap- en eetstoornissen, seksuele ontremming, toegenomen kooplust en/of verhoogde prikkelbaarheid,…
. Tevens kunnen er psychotische symptomen optreden. Tussen de perioden van afwisselend extreme
somberheid en vrolijkheid (episodes genoemd) voelen en gedragen deze personen zich veelal gewoon (de
euthyme, neutrale stemming).
Door bijkomende cognitieve problemen (zoals: concentratiemoeilijkheden , geheugenproblemen, gebrek
aan goede planning en stoornissen in de emotieregulatie) kan je moeilijkheden ervaren op verscheidene
levensdomeinen.
Je kan de bipolaire stoornis onderverdelen in:




De bipolaire I stoornis: (minstens één keer een duidelijke manische episode)
De bipolaire II stoornis (hypomane episoden die afgewisseld worden met depressie)
De rapid cycling: ( meer dan 4 opstoten , manisch of depressief, in één jaar)
De cyclothymie: (talrijke periodes met hypomane symptomen + talrijke lichte depressieve periodes)
De oorzaak van een bipolaire stoornis is waarschijnlijk een combinatie van genetische, psychische en
sociale factoren.
Indien je lijdt aan een bipolaire stoornis is dit vaak zeer ingrijpend voor jezelf en voor je omgeving.
Download