Klik hier - VerbeterKlok

advertisement
LAAT UW ORGANISATIE KLINKEN ALS EEN
KLOK
Top-down is uit, bottom-up is in. Verbeter uw
organisatie structureel en doorlopend met de
VerbeterKlok. Door vakkundig de kennis en
kracht van uw medewerkers te meten, weet u
waar u uw organisatie kunt optimaliseren.
www.verbeterklok.nl
Zo blijft uw organisatie constant stappen maken in kostenbesparing,
efficiency,
Advies doordacht
& van procesverbetering,
kracht
medewerkerstevredenheid en klantgerichtheid. Gebruik de frisse blik van uw medewerkers. Honderd
Laagdrempelig
ogen zien tenslotte meer dan twee.
Verbeter efficiëntie,
werknemerstevredenheid en
klanttevredenheid
De synergie tussen uw organisatie en haar klanten moet passen
als een maatpak. Aan de hand van de
KLANTGERICHT
drie kernwaardes Product, Personeel en Processen halen wij helder naar voren hoe uw medewerkers
Maak gebruik van de kennis van uw
omgaan met service en wat voor waarde zij en uw organisatie hechten aan klanttevredenheid. Onder
personeel
iedere 'P' worden onder andere de volgende vragen beantwoord:
Producten
Is de kwaliteit van het advies belangrijker dan de verkoop van uw producten? Voelen medewerkers
zich verantwoordelijk voor uw producten? Is er ruimte voor innovatie? Hebben de medewerkers
kennis van alle ins en outs van uw producten?
Personeel
Weet u of uw medewerkers een proactieve houding etaleren richting uw klanten? Spelen ze
adequaat in op verzoeken van klanten? En vinden uw medewerkers dat u ze voldoende faciliteert in
hun klantcontacten?
Processen
Verlopen de processen efficiënt of hoopt u dat? Kunnen uw medewerkers invloed uitoefenen op de
processen? Werken ze wel zo zelfstandig als u wilt of denkt? Hoe efficiënter processen verlopen, hoe
minder kans op verstoringen en fouten. Zijn uw processen voldoende in kaart gebracht?
VerbeterKLok is onderdeel van VerbeterVisie
PROCESGERICHT ORGANIATIES ANALYSEREN
VerbeterKlok neemt eerst de werkprocessen binnen uw organisatie onder de loep. Daaruit komt naar
voren of uw organisatie in staat is om een efficiënt proces in te richten. Een goed en efficiënt
werkproces voldoet aan de volgende twee eisen: het is voor uw klanten plezierig en voor uw
werknemers werkbaar. Maar VerbeterKlok bestudeert niet alleen de werkprocessen van uw
onderneming. Wij kijken ook naar verbetermogelijkheden in dossiervorming.
Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel hieronder verder over hoe wij die twee eisen ook kunnen
meten binnen uw organisatie!
Voor de klant plezierig
Uw werkproces voldoet dus aan één van de belangrijkste twee eisen als uw klanten uw werkwijze als
plezierig ervaren. Maar hoe kom je te weten of dat zo is? Hoe meet je dat? VerbeterKlok doet dat
door antwoorden te zoeken op onder andere de volgende vragen tijdens de diagnose:






Zijn uw klanten tevreden over uw organisatie?
Kunnen uw klanten snel en makkelijk bestellen of direct kopen?
Zijn uw klanten tevreden over uw dienstverlening?
Is het voor uw klanten helder hoe uw processen werken?
Weten uw klanten de weg bij u te vinden?
Hebben uw klanten het gevoel dat ze persoonlijke aandacht krijgen?
Voor het personeel werkbaar
De tweede eis voor een goed en efficiënt werkproces is anders maar net zo belangrijk als de eerste.
Immers, als het personeel niet goed kan werken binnen uw organisatie krijgt uw onderneming op de
lange termijn grote problemen. Daarom kijkt VerbeterKlok tijdens de analyse net zo zeer naar de
tevredenheid van personeel als klanten.
Om te kunnen bepalen of een onderneming ook aan deze eis voldoet, zoeken wij antwoord op onder
andere de volgende vragen:




Bent u voldoende duidelijk naar uw medewerkers?
Is uw personeel volledig op de hoogte van de processen binnen uw organisatie?
Hebben uw medewerkers hier ook invloed op?
Kunt u dit met een gerust hart aan hen overlaten?
VerbeterKLok is onderdeel van VerbeterVisie
ORGANISATIEGERICHT
Na deze diagnose weet u of uw organisatie toekomstbestendig is en de capaciteit heeft om groei te
realiseren. Duidelijke verantwoordelijkheden en taakverdeling dragen hier aan bij. De VerbeterKlok
kijkt of het tijd is om de communicatie opnieuw af te stemmen en de stuurvariabelen aan te passen
zodat teams beter kunnen functioneren. Aan de hand van vier kernwaarden worden onder andere de
volgende vragen beantwoord:
Duidelijkheid
Is duidelijkheid wel zo vanzelfsprekend als vaak wordt aangenomen? Weten uw medewerkers waar
ze aan toe zijn? Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is vaak voor verbetering vatbaar. Mensen
willen zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Duidelijke instructies en directe feedback werken
veel beter. Eventuele bijsturing kan meteen plaatsvinden.
Goede communicatie en afstemming
Weet u wat er precies speelt op de werkvloer? Zijn uw medewerkers tevreden over hoe de
communicatie verloopt vanuit de leiding? Communicatie is binnen veel ondernemingen een
struikelblok. Medewerkers vinden de communicatie vaak onvoldoende. Ze zijn gebaat bij een heldere
communicatie, waarbij ruimte is voor een luisterend oor voor de werkvloer. Hoe beter de
communicatie, hoe groter de kans op snel en efficiënt verloop van de werkzaamheden.
Goed georganiseerde teams
Is ieders rol duidelijk? Is er sprake van een goede samenwerking tussen leidinggevende en
medewerkers? Teams presteren optimaal wanneer ieders rol duidelijk is. Dit vereist een goede
samenwerking tussen leidinggevende en medewerkers, ruimte voor medewerkers om hun ideeën
kwijt te kunnen en een werkomgeving waarin ze zich veilig voelen zich te uiten.
Goede stuurvariabelen
Zijn rapportages duidelijk en overzichtelijk, zijn deze tijdig beschikbaar en worden deze periodiek
besproken? Ervaren medewerkers voldoende inzicht? Bestaat er ruimte voor feedback en is inspelen
op de actualiteit vanzelfsprekend?
VerbeterKLok is onderdeel van VerbeterVisie
VERANDERGERICHT
De kracht van gemotiveerde medewerkers heeft een positieve uitwerking op uw service en klanten.
Wij diagnosticeren of in uw organisatie de mens centraal staat. Uit de antwoorden van de diagnose
leiden wij af wat uw medewerkers van uw organisatie vinden en of verbetering op korte termijn
realiseerbaar is. Aan de hand van de verbeterdriehoek capaciteit, bereidheid en gezindheid
beantwoorden wij onder andere de onderstaande vragen:
Verandercapaciteit
In welke mate is uw organisatie, of een deel daarvan, in staat om zich aan te passen, op basis van de
competenties die in uw organisatie aanwezig zijn? Maakt u volledig gebruik van de capaciteiten van
uw medewerkers? Hoe denken zij hierover?
Veranderbereidheid
Zijn uw medewerkers waarneembaar bereid om mee te werken aan verbetering? Is de motivatie
aanwezig? Gemotiveerde medewerkers zijn eerder bereid te verbeteren dan niet gemotiveerde
medewerkers.
Verandergezindheid
Vinden uw medewerkers het leuk om te verbeteren? Laten zij een actieve, anticiperende en
zelfaanpassende houding zien? Is uw organisatie (of een deel daarvan) klaar voor doorlopende
verbetering?
VerbeterKLok is onderdeel van VerbeterVisie
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards