Formulier Jeugdimpuls

advertisement
Formulier Jeugdimpuls
1
In dit formulier legt u formeel het eerste contactmoment met de school vast. Per school
wordt één formulier ingevuld. Hiermee wordt duidelijk dat– speciaal ten behoeve van dit
ondersteuningsaanbod – contact is gelegd met de school.
Dit formulier is te gebruiken voor GGD-medewerkers om de voortgang te rapporteren van
de “advies op maat” trajecten met de scholen in kader van de #Jeugdimpuls.
Wanneer vult u dit formulier in?
· U bent GGD medewerker
· U rapporteert voortgang over “advies op maat” aan een school
· De school staat op de lijst van scholen die eind februari naar de GGD zijn teruggekoppeld
(als reactie op de GGD offerte ondersteuningsaanbod #Jeugdimpuls)
Het “advies op maat” kan gaan over:
· Algemeen advies op maat
· Begeleiding bij …
o Smaaklessen
o Schoolgruiten
o De Gezonde School en Genotmiddelen
o Lespakket relaties en seksualiteit
o Lekker Fit!
In alle gevallen geldt dat het advies op maat (de begeleiding van scholen) plaatsvindt in lijn
met de uitgangspunten van het ondersteuningsaanbod #Jeugdimpuls (link of verwijzing naar
offerte verzoeken)
61159398
4440657
0
2
0
Vul dit formulier in voor elke school voor 30 april 2013.
Formulier Jeugdimpuls
1
61159398
4440657
58865192
0
0
14
5
* Voor welke GGD regio vult u het formulier in?
Selecteer een antwoord
* Wat is de naam van de school?
Op welke datum is contact geweest met de school voor dit ondersteuningsaanbod? (NB:
als u de precieze datum niet meer weet, vult u dan de maand in)Dag (dd)
* Maand (mm)
* Jaar (jjjj)
Formulier Jeugdimpuls
1
61159398
4440657
58865192
0
0
19
14
* Wie heeft contact gehad vanuit de GGD met de school? (vermeldt de voor- en
achternaam)
Zijn er nog bijzonderheden te melden rond de aanvraag van deze school?
………..
* Wanneer start de de school met het advies op maat?
Maart 2013
April 2013
Mei 2013
Juni 2013
September 2013
We zijn al bezig met advies op maat (NB: maart 2013 geldt dan formeel als startmaand)
Geen, de school ziet bij nader inzien af van de aanvraag en wenst geen advies op maat
Nog niet bekend (let op: het advies op maat-traject moet uiterlijk september 2013
starten)
* Is er behoefte aan extra inzet vanuit de Xpert pool voor deze school?
Ja (NB: wij nemen in april contact op; als dit te laat is, belt u dan even? 030- 2743036)
Nee
Dat weet ik nog niet
* Is het haalbaar voor deze school om een vignetaanvraag te doen binnen het advies op
maat traject of kort na afloop ervan?
Ja
ja, we hebben met de school al afgesproken om daarvoor te gaan
Nee, want de school is niet ervaren met gezondheidsbevordering (Gezonde School)
Nee, want de school wil geen vignet aanvragen, ook al zou het kunnen
Weet ik nog niet
Formulier Jeugdimpuls
1
61159398
4440657
58865192
22
0
0
True
Heeft u verder nog vragen?
19
Vervolg – Formulier 2
Als u met deze school al zover bent dat afspraken zijn gemaakt over de invulling van het
advies op maat traject kunt u ook Formulier 2 gaan invullen. Dit formulier is 20 maart
beschikbaar.
Vervolg – facturatieproces:
Op basis van de ingevulde formulieren berekenen wij het te factureren bedrag.
Dat krijgt u begin juni (het eerste facturatiemoment) van ons teruggekoppeld. Het bedrag
wordt doorgegeven aan de administratieve contactpersoon vanuit uw GGD, zoals
gerapporteerd in uw offerte. Voor vragen rondom facturatie kunt u contact opnemen met
Jolanda Evers (030- 274 2512)
Heeft u vragen over het ondersteuningsaanbod #Jeugdimpuls ?
Neem dan gerust contact op via 030- 274 3036 (Mohamed Bahri)
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards