hier

advertisement
Zondagmorgen 19 november 2017, 10.30 u – 13.00 u.
Martijn van Staveren.
“Buitenaards contact is werkelijkheid"
Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd, bevrijding uit de slavernij
DE VERGETEN ARTIFICIËLE NEUROLOGISCHE INVASIE
Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de
onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke
vermogen. De Aardse Mens heeft een buitengewoon
scheppend vermogen om via haar creatievermogen
inspiratie een aanpassingen te verrichten in het NU
moment. Je zou dit kunnen vertalen naar: het bewust
creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van
onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit
opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van
ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.
Deze vermogens werden onderbroken en de mensheid werd bijna uitgeroeid om
opnieuw te worden geprogrammeerd. De gevolgen zijn onder andere onze zogenaamde
dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid. Dit vond ongeveer een half miljoen jaar geleden
plaats.
Doordat Martijn intensief aan deze materie heeft gewerkt, alleen en ook met andere
multidimensionale bewustzijnswerelden, heeft hij ontdekt dat deze hele Buitenaardse
scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze
gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse
Fenomeen. De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze
uitzinnige historie.
Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft
afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en
diepere betekenis krijgen.
Onderwerpen zoals spiritualiteit, chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, “hogere”
dimensies, opgestegen meesters, neurologische virtuele werkelijkheden (vr) en
buitenaardse hulp vragen dringend om herziening!
De doelstelling van deze lezing is een kijkje achter de “ingevoegde” realiteit nemen en
het besef ontwikkelen heel dicht bij jezelf te blijven. Maak kennis met een verloren
gegane historie in jezelf en herken daarbij op jouw eigen wijze je innerlijke liefdes en
creatiekracht.
Over Martijn:
Van kinds af aan heb ik contact met buitenaardse
beschavingen, afkomstig van andere planeten en
dimensionale bewustzijnswerelden. Daarbij werd bevestigd
wat ik al wist, namelijk dat er een onzichtbaar gehouden
strijd gaande is tussen verschillende alien rassen over de
zeggenschap van planeet Aarde en haar bewoners én dat er
een zeer grote intergalactische groepering actief is om de
mensheid op Aarde te ondersteunen in haar transitieproces.
Deze laatste groep deelt niet mee in de strijd om de
zeggenschap.
Door mijn eigen ervaringen, onderzoek en kennis hierover te delen en
de achtergehouden grotere realiteit te belichten, roep ik iedereen op met een andere blik naar
onze zogenaamde realiteit te gaan kijken. Het is uitermate noodzakelijk en belangrijk dat de
Mensheid weer gebruik gaat maken van haar eigen menselijke potentieel, waarmee zij terug
kan keren in haar oorspronkelijke vermogens om zaken te wijzigen, aan te passen of om te
buigen ten dienste van het grotere geheel.
Ik inspireer en motiveer mijn medemens door middel van het delen van informatie over deze
veelal complexe materie, via onder andere interactieve lezingen en workshops. Ook reis ik op
verzoek naar locaties om mensen te begeleiden in processen of om lokale activiteiten te
onderzoeken.
Door publiekelijk te spreken over deze indringende en buitengewoon belangrijke informatie,
zet ik me samen met jou in om een wijziging in het realiteitsbesef te laten plaats vinden.
Ik ben ervaringskundige op het gebied van onder andere buitenaards contact,
buitenaardse ontmoetingen en ontvoeringen, mind control programma's,
planetaire bezoeken en remote viewing.
"Er wordt op ons gewacht dit met elkaar te creëren, juist nu in een tijd waar het lijkt dat
wij geen enkele invloed meer hebben op onze wereld. Laat ik het maar zo zeggen: samen
zíjn wij die grote verandering!"
Mijn achtergrond
In de reguliere lagen van werkzaamheden op deze planeet, in mijn volwassen leven, heb ik als
zelfstandig ondernemer ervaringen opgedaan als marketeer in de computer (ICT) sector. Ook
ben ik als mediator voor het bedrijfsleven actief geweest. Daarnaast neem ik plaats in
verschillende nationale denktanks, waarin informatievoorziening naar het publieke domein
centraal staat.
Mijn ervaring
Als kind leefde ik in zowel de maatschappelijke realiteit waarin familie, school en kind-zijn
centraal stond, als in een wereld waarin de maatschappelijke realiteit compleet ondergeschikt
was aan een zeer complexe buitenaardse, interdimensionale realiteit. Ik werd betrokken bij
verschillende programma’s, nadat bleek dat ik een gave had contact te kunnen leggen met
andere levensvormen en dit te kunnen waarnemen via remote-viewing. Tijdens deze
programma’s heb ik zeer ontwikkelde rassen mogen ontmoeten en mocht ik begeleiding
ontvangen in het ontwikkelen van deze vermogens. Een vermogen overigens, wat ieder mens
van oorsprong bezit.
Een heel belangrijk onderwerp om te beseffen is dat de Mensheid onder een voortdurende
surveillance staat van buitenaardse, interdimensionale beschavingen. Enkele daarvan hebben
volledig grip op de Aardse ontwikkelingen en houden de Mensheid in een psychische
gijzeling. Andere goedgezinde beschavingen begeleiden de Aardse ontwikkelingen om de
Mensheid te ondersteunen naar haar volgende bewustzijnsverruiming.
'Het is nú de tijd hierover openlijk te spreken, zodat ieder mens een eerlijke kans
krijgt het pad van de werkelijke eigen ontwikkeling te volgen'
Download