an- lens ijn lt - New Place Art Gallery

advertisement
inspiratie
MARBLE
METAPHYSICS
Vanuit een combinatie van artistieke creativiteit en ambachtelijk vakmanschap weet Sergey Khorikov universele menselijke ervaringen en gevoelens
te vatten in de ogenschijnlijk harde vormen van marmeren beelden. Zijn
recente serie van beelden ‘Terug naar de herkomst’ (2010–2015) vertelt
over het legendarische Atlantis en menselijke evolutie.
“Kunst speelt een belangrijke rol in de geschiedenis
van de mensheid. Harmonie en innerlijk evenwicht
vormen de hoogste uitingen van kunst. Kijk eens naar
een glanzend metalen balletje op een glazen oppervlak.
Het lijkt erop dat het balletje elk moment kan gaan
bewegen. En hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer kracht
het je kost; hoe meer je je innerlijke levensenergie boven
haalt. Harmonie is de basis van alle succesvolle creaties
van de mens. Het vormt de kern van de samensmelting
van mensheid en universum” zo verklaart de kunstenaar
zijn visie.
Atlantis – mythe en doel
De geschiedenis van het legendarische Atlantis speelt
zich ongeveer 11,5 duizend jaar geleden af. Rond deze tijd
eindigt de laatste ijstijd en vormt zich het huidige profiel
van het Europese continent. De tijd van ontstaan, bestaan
en vergaan van Atlantis vermeldt de Middenoostelijke
28
mythe van het ontstaan van de wereld niet.
Om de ontwikkeling van de mens te ontraadselen is
het nodig het bestaan van Atlantis grondig te analyseren.
Het is geen toeval dat de vorm van de hoofdstad van
Atlantis lijkt op concentrische cirkels doorkruist door
kanalen, een vorm die zich later ontwikkelt tot het
symbool voor een Doel.
Nereus, zoon van Pontos (zee) en Gaia (aarde), stamt
uit de voor-Olympische generatie. Hij is vriendelijk,
maar schuw. Alleen met een gerichte vraag lukt het
met hem in gesprek te komen. En hoe gecompliceerd
zijn antwoord ook zal zijn, hij spreekt alleen de zuivere
waarheid. Hoe shockerend ook…
De verslagen Titaan – Reddeloos veroordeeld
Met de wereldheerschappij als inzet voeren de vurige
Titanen een eeuwigdurende oorlog met de grote goden.
Bij hun bestorming van de hemel hebben de dappere
Titanen evenwel geen gelijkwaardig wapen tegen de
ontzagwekkende vuurbliksems van Zeus. De verslagen
Titanen zijn hierdoor veroordeeld tot een voortbestaan
als monsterlijke wezens zonder enige kans op terugkeer.
Het lot van de Titanen herinnert ons eraan dat onze
wereld uit voortdurende veranderingen bestaat.
Argo - Herkomst van de zee
De kruistocht van de Aurogonauten - helden van het
oude Griekenland - om het Gulden Vlies in handen te
krijgen, voert hen tussen twee enorme bergen door, de
poortwachters van de Middellandse Zee.
Deze bergen voeren een eeuwigdurende strijd om
de macht, waarbij zij met enorme kracht op elkaar
stoten. Op dat moment passerende schepen verdwijnen
jammerlijk naar de zeebodem.
De Argonouten lukt het als eersten om wel te
passeren en verbreden daarmee hun horizon enorm.
De veer, verloren door de duif erop uit gestuurd
om de juiste weg te bepalen, staat symbool voor een
kompasnaald en wijst erop dat de mensheid een aantal
archaïsche eigenschappen moet verliezen om haar pad
te vervolgen.
De glimlach - Mysterie van de dood
Geboorte en dood vertonen de grootst mogelijke
tegenstrijdigheid en ontlokken ieder mens een storm
van emoties. Allerlei religies trachten dit mysterie
te verklaren. Aanhoudende strijd tussen religies laat
echter zien dat de verklaring van dit mysterie nog ver
weg is.
Een deel van het mysterie van de geboorte is lang
geleden opgelost: de mens is geboren om zelf zijn leven
actief inhoud te geven.
Bij de zoektocht naar de verklaring van het mysterie
van de dood zijn heel wat levens verloren gegaan. Wat
is het doel van de mens en waarom moet hij sterven?
Waarom bundelt de ontelbare hoeveelheid geboortes en
sterfgevallen zich tot één krachtige stroom van leven?
Door de tijden heen openbaart zich het antwoord:
Evolutie.
Evolutie is de onmiskenbare beweging van de stroom
van leven. De creatie van steeds weer een eigentijdse
vorm van leven, die de opdracht van een Hogere Macht
onderkent en vervult.
Protoman – Anteros, de Eros van het Uranus
tijdperk
Bewaker van de eerste stadia van het volmaakte model
van de ontwikkeling van de mensheid, gebaseerd op het
legendarische Atlantis.
Het onderscheid tussen het zachte grafiet en de
extreem harde diamant uit zich slechts in de structuur
van de kristallen van hetzelfde element: koolstof.
Het bewustzijn van de mens kent - met de juiste
structuur - in deze wereld geen belemmeringen en is in
staat de realiteit een utopische uitstraling te geven.
Nikè – Overwinning, zege
Nikè leeft in ieder mens. Zij is de zege in de oorlog tussen
goden en mensen. Een oorlog zo oud als onze wereld en
ieder denkend individu maakt deel uit van het kamp van
de winnaar. De natuur neemt als omgevingsfactor ook
deel aan deze oorlog. De mensheid heeft het talent te
overwinnen, een talent dat bijdraagt aan het bevatten
van het Universum.
Enkele marmeren beelden van Sergey Khorikov
uit de serie “Grape Stone” ziet u bij de stand van
Laurent Richard Père et Fils op de “Masters of Luxury”
in Amsterdam. Te bezichtigen van donderdag 10
december t/m maandag 14 december 2015.
29
Download