Atlantis The Lost Continent

advertisement
Atlantis
Waar heeft het gelegen???
Made by: Roy Wijte en Tom Blankendaal
Inhoudsopgave
Titelpagina
1
Inhoudsopgave
2
Inleiding
3
De visie van Kircher
4
De visie van Plato
6
Hoe zag Atlantis eruit?
7
Een eigen onderzoekje…..
11
Atlantis in Egypte?
12
Wat had Hapgood met Atlantis te maken? 15
Atlantis in Engeland?
17
Bronvermelding
18
Inleiding
Al meer dan 2000 jaar is men in de Westerse wereld gefascineerd door het verhaal
over Atlantis, een raadselachtig welvarend eilandenrijk uit de oertijd, dat door een
of andere ramp plotseling onder het zeeoppervlak verdween. Sinds het einde van
de vorige eeuw zijn er niet minder dan 2000 boeken verschenen en tal van films,
liederen en computergames gemaakt over dit mysterieuze paradijs op aarde, dat
werd verzwolgen door de woeste golven van de zee. Waar komt dit verhaal
vandaan? Is het fantasie of liggen er ware historische gebeurtenissen aan ten
grondslag? We hebben een heel onderzoek gedaan over de mogelijke plaatsen waar
het heeft kunnen liggen, er zijn tal van theorieën over de plaats maar wij weten zelf
niet of het echt bestaan heeft. We gaan het nu hebben over de mogelijke plaatsen
en van wie deze theorie dat is. We behandelen onder andere de theorie van Plato
(die waarschijnlijk het eerste over Atlantis schreef) en de theorie van Kircher.
Over de hele wereld zijn er naar schatting 500 mythische verhalen over een
paradijs dat ten onder ging door een zondvloed, vuur of aardbevingen. Het zou best
wel eens zo kunnen zijn dat er een van die verhalen echt waar is en dat er zo’n
gebeurtenis heeft plaatsgevonden. (in het plaatje hieronder zijn enkele plaatsen
aangegeven waar Atlantis zou kunnen liggen volgens de schrijvers en
onderzoekers over Atlantis).
Waar lag Atlantis volgens de visie van Kircher?
Volgens Kircher was
Atlantis net zo groot als
Noord-Afrika en het
Midden-Oosten bij elkaar
(toen nog onder de naam van
Libië en Azië). Kircher
dacht ook dat Atlantis tussen
Spanje, Afrika en Amerika
lag wat helemaal niet zo was
want het was eigenlijk het
tegenwoordige Antarctica
wat toen nog niet onder het
ijs lag doordat de poolzones
in de loop der tijd pas over
Antarctica zijn geschoven
(aldus tegenhangers van Kircher). Hij heeft deze kaart in 1665 getoond terwijl pas
in 1881 Antarctica is gevonden (en toen lag er dus al ijs).
Hier is
goed te
vergelijken hoe
groot Atlantis
eigenlijk
was. Het
gele stuk
was Libië
(NoordAfrika) en
het groene
stuk was
Azië (Midden-Oosten). Doe je deze twee bij elkaar, dan krijg je de geschatte
oppervlakte van Atlantis. Het rode stuk is Antarctica wat waarschijnlijk Atlantis
dus is geweest, terwijl Kircher in 1665 waarschijnlijk verkeerd georiënteerd heeft
en dacht dat het veel dichterbij lag. Ook is op dit kaartje goed te zien dat de aarde
maar een oceaan heeft en de Middellandse Zee (lichtblauw ingekleurd) eigenlijk
maar een “zijslootje” is van deze oceaan. (Hier is de aarde trouwens van onderaf
gezien.)
Hier is nog een vergelijking van Kirchers theorie in 1665 en een nieuwe kaart van
tegenwoordig.
In de kaart van tegenwoordig zie je Antartica zonder ijs bedekking, de vorm ervan
lijkt heel erg op het Atlantis van Kircher, dit zou dus ook een mogelijke theorie
kunnen zijn. Het zou dus kunnen zijn dat het een warm klimaat was in die tijd en
dat er dus helemaal geen ijs lag op Antarctica waardoor er mens zijn gaan wonen
en dat later de zeespiegel is gestegen en dat er weer een kouder klimaat is gekomen
en dat Antarctica gewoon onder het ijs is komen te liggen. Kircher’s Egyptische
map van Atlantis klopte precies met die van Antarctica van nu. Dus wat zou er nu
gebeurd kunnen zijn?
Waar lag Atlantis volgens de visie van Plato?
De Griekse filosoof Plato (427-347 voor
Christus) was waarschijnlijk de eerste die
iets over Atlantis heeft geschreven. In zijn
verhalen (“Kritias”en “Timaeos”) vertelt
hij over een rijk dat groter moet zijn geweest
dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar
dat ongeveer 11.000 jaar geleden heeft moeten bestaan. Het “land” had bij de uitgang
van de Straat van Gibraltar moeten liggen,
zoals hij vertelde in zijn verhalen.
De naam Atlantis is afgeleid van het Griekse
woord, in het Grieks betekend Atlantis “het
eiland in Atlas” net als dat de Atlantische
Oceaan de oceaan van Atlas zou zijn. Atlantis
zou een welvarend land zijn geweest met voedPlato (427-347 vChr.)
sel in overvloed en waar iedereen gelukkig leefde.
Totdat de staatshoofden te arrogant en meer van de wereld wilden veroveren. Het gevolg was dat God kwaad werd en Atlantis heeft laten
zinken in een dag en een nacht.
Plato had dit alles gehoord van zijn overgrootvader die dit gehoord had van
staatsman Solon die dit op zijn beurt weer gehoord had van een priester. Deze
priester vertelde Solon over een overwinning van de Grieken op een leger dat
buiten de Pilaren van Hercules (nu de Straat van Gibraltar) kwam en Europa wilde
veroveren.
Hoe zag de hoofdstad van Atlantis eruit?
Volgens Plato was de hoofdstad van Atlantis een op een geometrische manier
gebouwde stad dat telkens bestond uit cirkels die waren omringd door muren en
kanalen dat een totale doorsnede van 22,5 km telde. Er waren sportterreinen, een
paleis en een tempel (die toegewijd waren aan de zeegod Poseidon, de beschermeling van de stad). Ook liep er een kanaal direct naar zee om zo een goede haven
te vormen voor de vloot van Atlantis. (zie tekeningen en beschrijving hieronder)
(getekend door Walter Heiland)
(plattegrond van Metropolis)
Op het zuidpunt van het eiland was deze stad gebouwd, genaamd Metropolis. Dit
zou later hun hoofdstad worden. Deze stad was enorm rijk, er stonden veel villa's
en tempels. Maar het hoogtepunt was toch wel de Tempel die voor Poseidon en
zijn vrouw Cleito was. Hij schijnt van zilver te zijn geweest. Er stond een gouden
beeld voor van Poseidon op een strijdwagen met onder zich honderd dolfijnen en
de tempel werd omringd door een muur van puur goud.
Zoals je kunt zien was Metropolis dus een bijna onneembare vesting (terwijl er eigenlijk nooit iemand van buiten Atlantis kwam doordat men dacht dat de wereld op
zou houden achter de Straat van Gibraltar)
Metropolis was een echte handelsstad. Het had vele havens en een heel ingewikkeld kanalensysteem dat door het hele eiland liep. Die hadden ze gegraven zodat
overal gelost kon worden en als verdediging tegen indringers. Op het midden van
het eiland lag een groot stuk grond dat zo vruchtbaar was dat je er twee keer per
jaar van kon oogsten. Atlantis bleef maar rijker worden.
Ook had Atlantis een oorlogsvloot die bestond uit 1200 schepen en bemanning.
Hiermee probeerden ze andere gebieden te veroveren (buiten Atlantis). In het verhaal dat de priester tegen Solon vertelde sprak de priester over een overwinning
van de Grieken op een reusachtig leger dat probeerde het tegenwoordige Europa
binnen te vallen.
Plato vertelt ook dat er op Atlantis delfstoffen voorkwamen, dat er bossen waren,
veel dieren (waaronder zeer grote kuddes olifanten) en dat het heel vruchtbaar was.
Er lagen bruggen over gordels van zeewater die rondom de oude hoofdstad lagen.
De muren om de nieuwe stad waren bedekt met koper en tin. Er waren bronnen en
aquaducten brachten het water in de stad. Het koninklijke paleis stond op een
eiland dat een kilometer in doorsnede was. Er was een kanaal, 90 meter breed en
30 meter diep, dat toegang gaf tot een haven waarin grote schepen konden afmeren
en waar scheepswerven lagen. De kanalen werden gebruikt voor het transport van
hun producten, zowel door het land als voor de handel met de ander continenten en
ze werden gebruikt voor agrarische doeleinden. De kanalen doorkruisten het hele
eiland en liepen er omheen. Het kanalennetwerk bevatte ook sluizen om de
watertoevoer te kunnen regelen. De aanwezigheid en de opbouw van dit zeer
complete netwerk wijst opnieuw op een hoge technologische ontwikkeling.
Maar waar kwam de rijkdom bij de Atlantiërs dan vandaan? De Rijkdom kwam
door aanwezigheid van veel metalen Plato spreekt van de aanwezigheid van een
enorme hoeveelheid metalen, waardoor de Atlantiërs rijkdom verwierven. Een van
die metalen was orichalcum, van grotere waarde dan goud of zilver, wat blonk als
vuur en waar een rode gloed vanaf kwam. Dit kan ook rode koper geweest zijn.
Hiermee, en met koper, waren de paleizen bedekt
De grootte van de bevolking zegt ook iets over de grootte van het eiland. Plato
vertelt over de hoeveelheid soldaten. In totaal heeft hij het over 1 160 000 soldaten.
Als er al zoveel soldaten nodig zijn, moet de bevolking wel heel erg groot zijn
willen de soldaten echt nodig zijn. Stel dat de helft van de bevolking man is, en de
helft van de mannen zijn kinderen. Dan zit je al aan een bevolking van 4 640 000
personen. Het lijkt me logisch dat niet alle mannen in het leger zaten. Dus als ik
gok dat ongeveer ¼ deel van de volwassen mannen in het leger zat dan heb je al
snel een enorme bevolking.
Plato had dit alles gehoord van zijn overgrootvader die dit gehoord had van
staatsman Solon die dit op zijn beurt weer gehoord had van een priester. Deze
priester vertelde Solon over een overwinning van de Grieken op een leger dat
buiten de Pilaren van Hercules (nu de Straat van Gibraltar) kwam en Europa wilde
veroveren.
De oppervlakt van het hele continent Atlantis was volgens Plato 3000 bij 2000
stadiën, dit is oppervlakte van 442 km 368 km, dit is dus 162.656 km²
Op dit plaatje is nog een manier getekend hoe Atlantis zou hebben kunnen gelegen.
Je ziet dat er een soort armen bestaande uit eilandjes naar continenten zoals
Amerika en Europa voerden. Dit zou ook een mogelijke manier kunnen zijn hoe de
legers in Europa en daarbuiten kwamen.
Een eigen onderzoekje………
Nu hebben we zelf ook onderzocht of de theorie van Plato zou kunnen kloppen en
hebben in de Atlas de Atlantische Oceaan opgezocht en zien inderdaad bij de
uitgang van de Straat van Gi-braltar dat de oceaan daar (de plaats waar volgens
Plato Atlantis zou hebben gelegen) dat de oceaan daar zeer ondiep is. Dat zou best
de oversteek van Atlantis naar het vaste land kunnen zijn geweest waar de legers
van Atlantis gebruik van maakten.
(nu moet hier een plaatje komen te staan uit de Bosatlas blz 134 51e editie wat helaas nog niet is
gelukt met scannen, onze excuses hiervoor)
In het rood omcirkelde gedeelte is goed te zien dat de oceaan ondiep is en dat
Madeira-archipel een overblijfsel van Atlantis zou kunnen zijn als de theorie van
Plato echt zou kloppen.
Atlantis in Egypte???
Er is ook een raadsel dat Atlantis in Egypte heeft gelegen. Er is namelijk een Sfinx
die ongeveer rond 10500 voor Christus is gebouwd. De Sfinx is uitgehouwen in
kalksteen en bevat verticale en horizontale erosie. Tegenwoordig is het gebied rond
de Sfinx een woestijn (vlakte van Gizeh). Dat verklaard de horizontale erosie
(winderosie en schurend zand dat langs de Sfinx gaat) maar hoe komen die
verticale gaten er dan in? Dat is wat de meeste onderzoekers vandaag de dag
bezighoud. Volgens de Amerikaanse archeoloog John West is deze verticale erosie
ontstaan door neervallende regen (stortregens enzovoorts). Dat is in deze tijd niet
meer mogelijk omdat het in deze tijd een droge woestijn was. De verticale erosie
moet dus heel vroeger ontstaan zijn. Zelfs voor de komst van de farao’s omdat het
toen al een woestijn was. En als de farao’s dit beeld niet gemaakt hebben wie heeft
het beeld dan wel gemaakt????
(op dit plaatje is
de Sfinx in de
huidige situatie te
zien)
Wanneer zal de Sfinx dan gemaakt zijn? Het kan niet in de tijd van de farao’s zijn,
volgens John West zou dat aan het eind van de ijstijd kunnen zijn geweest toen het
in Egypte een groen savanne klimaat was, in die tijd kwam er geregeld hevige
regen voor in dat gebied. Zal de Sfinx dan in die tijd zijn gebouwd door de
bewoners van Atlantis?
Er is nog een ander raadsel, de kop van de Sfinx is niet waarschijnlijk niet de
oorspronkelijke kop van het dier. In vergelijking met de lengte van het lichaam,
komt de schaal van de kop niet overeen.
De kop van de Sfinx is waarschijnlijk uit het originele hoofd van een leeuw
uitgehakt, en door de farao’s omgetoverd tot een hoofd van een farao. Dit is een
met de computer uitgewerkte kop van een leeuw, de archeologen denken dat het er
ongeveer zo uit heeft gezien. Deze zou ook beter op schaal zijn geweest ten
opzichte van het lichaam.
Het verhaal waar Plato mee begonnen is vertelt ook dat de inwoners van Atlantis
zeer hoog begaafd waren en dat zij kennis hadden over dingen waar wij
tegenwoordig weinig tot niets vanaf weten. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn
waarom zij zo’n grote leeuw konden bouwen.
Op niet al te verre afstand zijn ook nog een aantal piramides die niet uitgehouwen
zijn uit de bestaande grond, kalksteen dus, maar uit blokken die op onverklaarbare
wijze omhoog zijn gebracht, maar men weet ook niet hoe deze blokken zijn
gemaakt. Met onze huidige technische middelen kunnen we niet eens van die
zwaren blokken tillen en we zijn er ook nog steeds niet uit hoe we zo’n perfecte
punt op een piramide krijgen van die omvang. Dat is dus ook weer een bewijs dat
ze onze tijd ver vooruit waren
Nog een ander bewijs is dat deze piramides precies op 30º Noorderbreedte staan,
dat is precies 1/3 van de afstand tussen de evenaar en de noordpool. De 3
piramides vlak bij de Sfinx staan ook precies op dezelfde wijze als de sterren van
Orion in 10.450 voor Christus. Dit is opnieuw een wonder, en dat wijst er weer op
dat ze grote kennis hadden.
Wat had Hapgood met Atlantis te maken?
Stel dat er mensen waren die het hadden overleefd, is het dan niet mogelijk dat ze
producten uit hun verzonken wereld hadden meegebracht? Zulke fragmenten
zouden in handen kunnen zijn gekomen van Piri Reis, een Turks admiraal uit 1513,
omdat hij oude kaarten gebruikte om zijn eigen kaart mee samen te stellen. Pas
toen deze kaart in 1956 op het bureau van Hapgood terecht kwam, werd het belang
ervan duidelijk.
Hapgood vroeg zich af hoe de Reiskaart de oostelijke kustlijn van Zuid-Amerika
kon laten zien omdat die pas in 1513 volledig in kaart werd gebracht. En
Antarctica, waarvan een gedeelte op de kaart stond, werd pas in 1820 ontdekt. Hij
zond de kaart naar deskundigen uit de Amerikaanse Luchtmacht (USAF), die net
zo verbijsterd waren. Terwijl ze de Reiskaart vergeleken met een geologisch
overzicht van Antarctica uit 1949 dat het continent toont voordat er ijs overheen
gegaan was, ontdekten de USAF-deskundigen dat die twee bijna identiek waren.
De conclusie van het USAF-rapport was: "Dit geeft aan dat de kustlijn al in kaart is
gebracht voordat het door ijs werd bedekt. De ijskap in dit gebied is nu zo'n 1,5
kilometer dik. We snappen niet hoe de gegevens op deze kaart overeen kunnen
komen met de geografische kennis uit 1513."
Toen haalde Hapgood nog een "onmogelijke kaart" tevoorschijn: die van Oronteus
Finaeus, gemaakt in 1531. Deze toont heel Antarctica met opmerkelijk
nauwkeurige details en de plaatsen waar de vlakten, bergen en rivieren zich
bevonden. Deze zaken waren ook aanwezig in Antarctica volgens het overzicht
van 1949 en in de beschrijving van Plato 2000 jaar daarvoor.
Deze kaarten zijn echt. De originele kaarten waarop ze zijn gebaseerd moeten zijn
getekend door een volk dat een heel hoog niveau van technologische kennis had
waarvan men eerder dacht dat dit alleen door de mens in deze eeuw geheel was
bereikt. Om zich te kunnen ontwikkelen, moet dit volk zich bevonden hebben op
een continent met een gematigd klimaat, dat een groeiende bevolking kon voorzien
van voedsel. Als je Antarctica 3200 km ten noorden van de Antarctische cirkel
opschuift, dan zou er gemakkelijk een zeevarende beschaving gewoond kunnen
hebben.
Deze kaart is afkomstig uit het door Hapgood gepubliceerde boek Maps of the
Ancient Sea Kings. De kaart is gemaakt in 1513 en was eigendom van de Turkse
admiraal Piri re´is. Het land wat erop staat afgebeeld heeft precies dezelfde vormen
als Antarctica zonder ijs. Er staan zelfs lengte- en breedtegraden op die onze
beschaving pas in de 18e eeuw pas invoerde. Dit zet wetenschappers weer voor een
groot raadsel omdat Antarctica pas in 1881 ontdekt is en toen lag er zelfs al ijs.
In 1949 is er een onderzoek op Antarctica geweest over de nauwkeurigheid van de
kaart en deze blijkt zeer precies te zijn. Er moet dus een beschaving zijn geweest
die deze kaart heeft kunnen maken (in de vroegste oudheid) en waarna deze kaart
vele malen is gekopieerd totdat Hapgood ermee aan de dag kwam.
Atlantis in Engeland?
Er bestaat ook een theorie dat Atlantis in Engeland zou hebben kunnen gelegen. De
meest populaire is misschien de theorie dat Atlantis het vulkaaneilandje Thera of
Santorini was, dat in een grote ramp ten onder ging. Het zwakke punt van de theorie is dat Thera niet buiten de Zuilen van Hercules (de Straat van Gibraltar) lag.
Volgens de aanhangers van deze theorie verging Atlantis niet 9000 maar 900 jaar
geleden, gerekend vanaf de tijd van Solon (600 v.Chr.). Het is heel waarschijnlijk
dat alle getallen in het Atlantis-verhaal van Plato tienmaal te groot zijn.
Volgens Plato lag de hoofdstad op de zuidkust en had het een haven. Ook was het
gebied heel hoog en een steile kust, terwijl om de stad een vlakte was. De steile
kust kan slaan op de witte krijtrotsen van Dover die aan de zuidkust van Engeland
liggen, de vlakte zal slaan op de zuid-Engelse laagvlakte.
Atlantis lag in een vruchtbare vlakte, omringd door bergen. Dat klopt ook. De
vlakte zou 370 bij 550 km groot zijn, veel te groot dus. Maar een tiende daarvan,
37 bij 55 km, komt ongeveer overeen met een rechthoek tussen Salisbury en
Chichester.(zie het plaatje hieronder)
Bronvermelding
We hebben voor ons werkstuk verschillende bronnen gebruikt zoals:
Internetsites:
-http://home.wanadoo.nl/cold/atlan.htm
-http://www.atlan.org/
-http://www.flem-ath.com/aa5.htm
-http://users.pandora.be/wouter.wylin/atlantisring/atlantisite.htm
-http://www.omroep.nl/nps/radio/supplement/96/960722/mestdagh.html
-http://home.planet.nl/~zeven230/geo.1.atlantis.htm
-http://home.wanadoo.nl/timmers/antlantis.html
-http://home-3.tiscali.nl/meester7/atlantis.html
Boeken:
-Atlantis Wereld onder ijs door Rose en Rand Flem-Ath
Overig:
-Knipselkrant onderwerp Atlantis
Download