Theosofie – Noordwest

advertisement
Theosofie – Noordwest
www.theosofie-noordwest.nl
Theosofie de oude wijsheid-religie.
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā’s) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.
Goden
Goden en Godinnen, is een algemene omschrijving voor zelfbewuste wezens, superieur
aan de mensheid, meestal beperkt tot de drie Dhyani Chohan rijken.
Een universum is in essentie goddelijk en samengesteld uit hiërarchen van goddelijke
wezens. In Kosmologische en Theogonische betekenis is het mannelijke de bron of de
hiërarch en het vrouwelijke de uitstraling uit deze bron, bekend onder vele namen zoals
“de kosmische maagd”.
Hermes (Grieks) Griekse god, zoon van Zeus en Maia, de derde persoon in de triade van
Vader-Moeder-Zoon, vandaar de formatieve Logos van het Woord. Hij is gelijk aan de
hindoe Boeddha, de Zoroastrische Mithra, de Babylonische Nebo, zoon van Zarpa-Nitu
(maan) en Merodach (zon) en de Egyptische Thoth met de ibis als zijn embleem, ook Enoch
en de Romeinse Mercurius, zoon van Coelus en Lux (hemel en licht).
Onder zijn emblemen zijn het kruis, de kubus vorm, de slang, en vooral zijn toverstaf, het
esculaap teken, die de slang en kruis combineert. De naam is generiek gebruikt voor vele
adepten. Aan Hermes werden veel functies toegeschreven, zoals die van inspirerende
welsprekendheid, genezing, hij is de beschermheilige van de intellectuelen, artistieke en
agrarische oogst bezigheden. De aard en de functies van deze godheid verschijnt aan
onze geest als licht, wijsheid, intelligentie en vlugheid, vooral in intellectuele zin. Hij was
de boodschapper van de goden, en ook de psychopompos of de geleider van de zielen
naar de onderwereld. In zijn lagere aspecten wordt hij vaak gemaakt uitgebeeld als de
dienaar en inspirator van grof misbruik van intelligentie, zoals sluwe diefstal, hiermee
wordt duidelijk gemaakt dat zelfs de edelste kwaliteiten hun duistere kant hebben.
Vertaald uit Encyclopedia Theosophical Glossery
*****
**
Thoth, Thot (Grieks) Tehuti (Egyptische) Egyptische godin van de wijsheid, die overeenkomt
met de Griekse Hermes, Thoth werd vaak voorgesteld als een godheid, een ibiskop en ook
met een menselijk hoofd, vooral in zijn aspect van Aah-Tehuti (god van de maan), en als
de god van Mendes is hij afgeschilderd als onbesuisd. Het meest bekende van zijn
karakter is als schrijver van de goden, met een penseel en tablet in de hand, dit is een
andere manier te laten zien dat Thoth de god van wijsheid is, ontwikkelaar van de
Dhanus 4243
De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie, wijsheid en onbeperkt bewustzijn:
dat is de kern van ieder individueel wezen. "de Bron van het Occultisme" blz. 96-97.
Theosofie – Noordwest
www.theosofie-noordwest.nl
Theosofie de oude wijsheid-religie.
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā’s) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.
wetenschap en studies, aan hem is toegeschreven het beginnen met de aanbidding van
de goden, de hymnen en offers, en de auteur van elke tak van kennis, zowel menselijk en
goddelijk.
Hij wordt beschreven in de teksten als "zelf - gecreëerde”, hij die niet is geboren, de Ene
wie herkend is in de hemel, de kenner van de sterren; de teller en meter van de aarde
(kosmische ruimte) met alles wat daarin is opgenomen: het hart van Ra voortkomt in de
verschijning van de god Tehuti "- want hij vertegenwoordigt het hart en tong van Ra, de
rede en de mentale krachten van de god en het uitspreken van de mening.
Het is al aangegeven dat Thoth het equivalent van de Platonische Logos is. Hij heeft veel
bijnamen, het meest bekend als "Drievoudig de Grootste" in latere tijden steeds Hermes
Trismegistus.
In het Egyptische Dodenboek moet de overledene leren om elke ontmoetingen in de
onderwereld meester te blijven, hij doet dit door de instructie van Thoth, die tevens de
pelgrim de te volgen weg onderwijst. Ten slotte, wanneer de overledene het stadium
van rechtvaardiging bereikt, is het Thoth die de uitspraken schriftelijk vastlegt zoals aan
hem wordt opgegeven door de aap met de hondenkop bij de weegschaal, met de
schalen waar het hart wordt afgewogen tegenover de veer.
De goden ontvangen het verslag van Thoth, die dit vervolgens aan Osiris geven, waarna
de kandidaat het rijk van Osiris mag betreden, als zijnde ” geosirifeerd”. Thoth is de
innerlijke spirituele verslaggever van de menselijke constitutie, die
de karmische ervaringen vastlegt en de toekomstige bestemming van de overledene
voorspelt, hier blijkt uit dat elke persoon zichzelf beoordeeld, Thoth is hier de persoon
zijn eigen hogere ego; voor zover de kosmische ruimte betreft.
Thoth is niet alleen de kosmische Logos, maar het aspect van
creatieve intelligente drang die inherent zijn aan die intelligentie.
Thoth was ook de arbiter van de goden in de strijd tussen god van het licht en de god van
de duisternis, het evenwicht herstellend die verstoord was tijdens het conflict. Ook in de
gevechten tussen Horus en Set, toen het kwaad een tijdelijk overwicht had verkregen,
herstelde Toth de harmonie.
Interessant is dat "Thoth onveranderlijk blijft van de eerste tot de laatste dynastie.... De
hemelse schrijver, die elke gedachte, woorden en daden van mens afweegt met de
weegschaal, vergelijkbaar met de typen van de esoterische Lipika’s. Zijn naam is een
Dhanus 4243
De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie, wijsheid en onbeperkt bewustzijn:
dat is de kern van ieder individueel wezen. "de Bron van het Occultisme" blz. 96-97.
Theosofie – Noordwest
www.theosofie-noordwest.nl
Theosofie de oude wijsheid-religie.
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā’s) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.
van de eerste die verscheen op de oudste monumenten. Hij is de god van de maan van
de eerste dynastieën, de Meester van cynocephalus, de aap met de hondenkop die in
Egypte stond als een levend symbool en herinnering van het derde wortelras "
Vertaald uit Encyclopedia Theosophical Glossery
****
***
Dhanus 4243
De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie, wijsheid en onbeperkt bewustzijn:
dat is de kern van ieder individueel wezen. "de Bron van het Occultisme" blz. 96-97.
Download