Muzikale toelatingseisen voor auditie voor de (Pre-) Master

advertisement
Muzikale toelatingseisen voor auditie voor de (Pre-) Master
Muziektherapie
Toelatingseisen voor zang voor de master muziektherapie opleiding
(Alleen van toepassing indien men NIET kan aantonen dat men voldoet aan de eindtermen van
toelating zang (je kunt de criteria aantonen als je minimaal 4 semesters zang-onderwijs op
bachelor level hebt gevolgd).
Repertoire ter voorbereiding van de toelatingsauditie zang:
 2 liederen uit het lichte genre; bv. popsong, jazzstandard, musicallied, Franse chanson,
kleinkunstlied, eigen compositie
 1 eenvoudig lied uit het klassieke genre; bv. Unterrichtslied, Elizabethan lovesong, Arie
Antiche
Eindtermen:
Technische aspecten.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
 geen stemproblemen heeft.
 goed sluitende stemplooien heeft (heldere stem).
 een correcte lichaamshouding heeft om goed te kunnen zingen.
 de costo abdominale ademhaling beheerst.
 zuiver kan zingen.
 kan zingen in spreek-, zangstem en falsetto.
 kan zingen met verschillende standen van de larynx: midden, laag, hoog.
 het zachte verhemelte goed beheerst.
Muzikale aspecten en expressiviteit.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
 in de maat kan zingen en het tempo kan vasthouden, een goede timing heeft.
 op de juiste plaatsen in de tekst ademhaalt.
 kan laten horen dynamiek te kunnen toepassen in de gezongen liederen.
 verschillende klankkleuren kan laten horen die passen bij de juiste muziekstijl.
 kan laten horen nagedacht te hebben over frasering van de tekst; waar gaat de tekst
over.
 een goede articulatie en dictie kan laten horen tijdens het zingen.
Toelatingseisen
piano voor de master muziektherapie opleiding
(Alleen van toepassing indien men NIET kan aantonen dat men voldoet aan de eindtermen van
piano toelating (je kunt de criteria aantonen als je minimaal 4 semesters piano-onderwijs op
bachelor level hebt gevolgd).
Repertoire ter voorbereiding van de toelatingsauditie piano:
 Genoteerde muziek: twee speelstukken in diverse stijlen (van Barok tot rock) op een
intermediate niveau.
 Akkoordsymbolen: drie songs in diverse stijlen, waarvan één met de melodie in de
begeleiding geïntegreerd, en twee zelf gezongen.
Eindtermen:
 De muzikaal-therapeutische mogelijkheden van de piano maximaal benutten en
doelmatig, werkveldgericht kunnen inzetten
 Een vanzelfsprekende, professionele musiceerattitude, zowel in solo- als ook in
begeleiding- en samenspelvormen, vanuit klassieke notatie en akkoord-symbolen
 Akkoord-progressies (mineur & majeur) in ten minste 5 verschillende toonsoorten
Toelatingseisen
Muziektheorie voor de master muziektherapie opleiding
(Alleen van toepassing indien men NIET kan aantonen dat men voldoet aan de eindtermen van
muziektheorie toelating (je kunt de criteria aantonen als je minimaal 4 semesters
muziektheorie-onderwijs op bachelor level hebt gevolgd (inclusief solfège, gehoortraining,
analyse, muziek schrijven, muziekgeschiedenis)).
Eindtermen:
Technische aspecten.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
 Muziek kan spelen vanuit akkoordsymbolen en bladmuziek
 A vue (on-)begeleid kan zingen (Niveau: bijv. Berkowitz, Frontier, Kraft: A new approach
to sight singing (4 edition): tot en met section 2)
 Eén- en tweestemmig melodisch dictee kan noteren (Niveau: bijv. Noël Gallon: Cours
complet de dictée musicale: 200 Dictées musicales progressives à 1 partie: tot en met
4me série (dictées assez difficiles))
 Ritmische dictees kan spelen en noteren (8 verschillende maatsoorten; tot en met
zestienden; inclusief rusten en overbindingen; anti-metrisch system)
 Vaardig kunnen onderscheiden en noteren van intervallen, majeurtoonladders,
mineurtoonladders (incl. de mineurvarianten), drieklanken, 7-akkoorden (en
omkeringen).
 Vaardig/prima vista kunnen transponeren: zowel akkoorden als melodieën
 Op een professioneel niveau kunnen discussiëren over muzikale stijlen en muziek
analyse vanuit muzikaal historisch perspectief, muzikale vorm, net als over homo- en
polyfone muziek
Download