Ervaringsgericht werken

advertisement
ERVARINGSGERICHT WERKEN
KWALITEIT
KIJKEN
EN STREVEN NAAR KWALITEIT
CEGO
= centrum voor ervaringsgericht onderwijs
• 1976 : innovatief project olv Luc Depondt en Ferre Laevers
• internationale beweging
• kleuteronderwijs  andere sectoren
• uitgangspunt : kinderen ontwikkelen als het goed met hen gaat
KERNGEDACHTE
ERVARINGSGERICHT WERKEN
STREVEN NAAR :
•
een gezonde emotionele ontwikkeling
•
fundamenteel leren
•
ontwikkeling in de breedte
•
verbondenheid
DOOR TE RICHTEN OP :
•
welbevinden
•
betrokkenheid
 bepaalt of aangeboden context een
vruchtbare bodem is voor ontwikkeling
OF…
STREVEN NAAR KWALITEIT
 een voorziening met een vruchtbare bodem voor ontwikkeling
OPDRACHT
•
haal een vertrouwde opvangvoorziening
voor de geest
•
is deze plek kwaliteitsvol ?
•
illustreer waarom wel/niet
AANPAK-PROCES-EFFECT
SCHEMA
 brengt de belangrijkste indicatoren voor kwaliteit in beeld
KIJKEN
NAAR KWALITEIT
Kijken naar kwaliteit van een opvangvoorziening is …
… zoeken naar de KWALITEIT
van de FEITELIJKE ERVARING
die kinderen opdoen in de LEEF – EN LEEROMGEVING
3 KEER
KIJKEN NAAR KWALITEIT
1. de aanpak
2. het proces
3. het effect
3 KEER
KIJKEN NAAR KWALITEIT
De aanpak
 stimuleert de leer –en leefomgeving (de aanpak) de ontwikkeling ?
•
•
•
•
•
•
•
•
de ruimte/inrichting
het aanbod van materialen/activiteiten
tussenkomst volwassenen
regels en afspraken
de sfeer
de relaties onderling en met volwassenen
de (vlotte) organisatie
de ruimte voor initiatief
VOORDELEN : -levert interessante informatie op
MOEILIJKHEDEN :
- een goede aanpak is nog geen garantie op verrijkend spel
- een (goede) aanpak is persoonsgebonden(individueel)
3 KEER
KIJKEN NAAR KWALITEIT
Het effect
 heeft de manier van werken effect? is er een output? is het kind
gegroeid? draagt de voorziening bij tot een brede ontwikkeling ?
BREDE ONTWIKKELING IS
•
•
•
•
•
•
•
•
goed in je vel zitten
grote motoriek
kleine motoriek
taalvaardigheid
begrijpen van de fysische wereld
begrijpen van de sociale wereld
verstandelijke ontwikkeling
zelfsturing en ondernemingszin
VOORDELEN :
-is een goede maatstaf voor kwaliteit
(de aanpak is slechts een middel, het effect/output het doel)
MOEILIJKHEDEN :
- geen betrouwbare en valide meetinstrumenten beschikbaar
- leerwinst is zeer moeilijk te bepalen (aanvangsniveau? externe factoren?)
3 KEER
KIJKEN NAAR KWALITEIT
Het PROCES
 hoe is het voor het kind om zich hier en nu in deze omgeving, met
deze materialen, bij deze mensen te bevinden?
OP TWEE MANIEREN :
•
de inhoud van de ervaring :
zich verplaatsen in het kind
een voorstelling vormen wat zich in het hoofd afspeelt
welke waarnemingen, welk begrip, welke fantasieën,...?
•
de kwaliteit van de ervaring :
WB en BT als indicatoren voor een kwaliteitsvolle
leefomgeving
hoog WB
voldaan aan basisbehoeftes
kind voelt zich goed
vlotte emotionele ontwikkeling
hoge BT
gedreven door hoge exploratiedrang
opperste concentratie
vlotte ontwikkeling op vele vlakken
Download