Duurzame inzetbaarheid bij KPN

advertisement
Duurzame inzetbaarheid bij KPN
Help, de arbeidsmarkt verandert!
Tom Plug
0
Voor intern gebruik
Duurzame inzetbaarheid is…
Vakmanschap
+
• aanleiding:
• KPN rond ca. 2000
• reducties sindsdien
• vraag om meer flexibiliteit
• nadruk op inzetbaarheid medewerkers
• Inzetbaarheidbudget per 2008
• levert op:
• flexibelere medewerkers
• meer toegevoegde waarde
• mogelijkheid om de organisatie snel
aan te passen aan veranderende
omstandigheden
1
Vitaliteit
Arbeidsverhoudingen in KPN zijn de
Arbeidsverhoudingen in KPN zijn de afgelopen jaren flink
afgelopen
jaren flink veranderd
veranderd
Werkgever
Werknemer
‘Oud Contract’
2
‘Nieuw Contract’
Investeert trouw en inzet
Investeert bijdrage aan het
bedrijfssucces en talent &
inzet
Oogst bescherming en
zekerheid
Oogst vakmanschap en
vitaliteit
Investeert bescherming
en salaris
Investeert opleiding, training
en salaris
Oogst voorspelbaarheid
van de prestatie
Oogst toegevoegde w aarde en
flexibiliteit
Implicaties
•
Recruitment
•
Engagement
•
Performance
Management
•
Learning & Development
•
Talent Development
•
Arbeidsverhoudingen
Parallellen
vitaliteit
vakmanschap
korte termijn
performance
3
lange termijn
health, sustainability
Anders kijken naar
4
Conceptuele uitgangspunten Vitaliteit
• koppeling met KPN-doelen
• interne en externe aanleidingen
• Vitaliteit = fysiek + mentaal + emotioneel + spiritueel
• balans en duurzaamheid
• impact op mens, organisatie en maatschappij
• korte en lange termijn
• gedeelde verantwoordelijkheid
5
Duurzame inzetbaarheid is…
Vakmanschap
• aanleiding:
+
Vitaliteit
urgentie
• aanleiding:
• KPN rond ca. 2000
• …
• reducties sindsdien
• …
• vraag om meer flexibiliteit
• …
• nadruk op inzetbaarheid medewerkers
• Inzetbaarheidbudget per 2008
• nadruk op vitaliteit en gezondheid
medewerker
• Gezondheidscheck per 2010
• levert op:
korte termijn
• flexibelere medewerkers
• meer toegevoegde waarde
• …
• mogelijkheid om de organisatie snel
• …
aan te passen aan veranderende
omstandigheden
6
• het levert de organisatie op:
• …
Discussievragen
• Duurzame Inzetbaarheid is een langetermijnonderwerp waar een bepaalde
overtuiging/geloof aan ten grondslag ligt. Hoe krijg je zo’n strategisch
onderwerp op de agenda van een organisatie die gewend is op
kortetermijndoelen te sturen?
• Wat als medewerkers niet duurzaam inzetbaar willen zijn?
• Waarom zouden landelijke/internationale organisaties willen samenwerken
op regionaal niveau? En als ze willen, tegen welke belemmeringen lopen zij
dan aan?
7
Download