Strategie bepalen: `outside in` benadering volgens Porter

advertisement
© NEVI
pag.: 1 van 2
code: STR-ORGST-kre-006-bl versie 1.1
Strategie bepalen: ‘outside in’ benadering volgens Porter
Strategie draait om keuzes: op welke ontwikkelingen in de markt wil je inspelen en welke
activiteiten ga je daarvoor ontwikkelen? Voor Porter draait het niet om vragen als: hoe
groot is het bedrijf, hoe laag is het kostenniveau of hoe staat het met de productiviteit?
Centraal staat bij Porter de kwestie:
• Wat maakt de organisatie uniek, vanuit het perspectief van de klant?
• Waarin is de organisatie anders en beter dan anderen in de bedrijfstak?
Strategie draait volgens Porter in essentie om de vraag: wat doe je niet? Ondernemers
kunnen vaak goed uitleggen wat ze wel doen, maar volgens Porter is het essentieel dat ze
ook weten waar ze juist nooit aan zullen beginnen. Wie de concurrentie wil verslaan, moet
zich focussen op één ding en de rest laten liggen. Strategische keuzes moeten er
uiteindelijk toe leiden dat de organisatie een geheel eigen positie in de markt inneemt, die
niet zomaar te vergelijken valt met de positie van de concurrenten. Strategie moet
uiteindelijk leiden tot een duidelijk voordeel ten opzichte van de concurrentie.
De onderscheidende positie die je verwerft in de buitenwereld is mede gebaseerd op de
onderscheidende activiteiten aan de binnenkant. De bedrijfsprocessen moeten helemaal
ingericht zijn op de specifieke positie die de organisatie in de buitenwereld wil innemen. Dat
betekent keuzes voor specifieke personeelsleden, voor specifieke computersystemen en
voor specifieke machines. Als de activiteiten binnen de organisatie goed passen bij de
externe positie die een bedrijf wil innemen, dan noemt Porter dat een goede ‘fit’.
Om een keuze voor een strategie te maken, moeten we eerst onze bedrijfstak goed
kennen. Hoe staat het er eigenlijk voor met onze organisatie en met de andere organisaties
die in onze markt opereren? Porter onderscheidt vijf krachten die de aantrekkelijkheid en
de strategische mogelijkheden van een bedrijfstak bepalen:
• Dreiging van nieuwe toetreders.
• Onderhandelingskracht van kopers.
• Onderhandelingskracht van leveranciers.
• Dreiging van substitutie.
• Competitie tussen de bestaande bedrijven.
afbeelding: vijfkrachtenmodel van Porter (met gevolgen voor de leveranciersrelatie)
kracht kopers
intensieve- en langdurige
samenwerking
nieuwe toetreders
opbouwen technologische
voorsprong
competitie
bestaande
concurrenten
kracht leveranciers
substituten
vergroten kennismacht:
marktkennis
marktvariabelen
© NEVI
pag.: 2 van 2
code: STR-ORGST-kre-006-bl versie 1.1
Door het aangaan van meer intensieve samenwerking met leveranciers (we gebruiken in
dit kader bewust de term strategische leveranciersrelaties niet), kan een verbetering van de
concurrentiepositie worden verkregen. We leggen aan de hand van enkele elementen uit
het vijfkrachtenmodel kort uit hoe inkoop bij het managen van de leveranciersrelatie invloed
kan uitoefenen:
• Onderhandelingspositie met leveranciers. De kennismacht wordt vergroot door kennis
van de leveranciersmarkt en de verschillende marktvariabelen.
• Mogelijke dreiging van nieuwe toetreders. Door intensivering van de samenwerking is
het mogelijk om de technologische voorsprong uit te bouwen en het voor nieuwkomers
moeilijk te maken om markten te betreden.
• Onderhandelingspositie van kopers. Intensievere samenwerking met de leverancier is
meer gericht op de lange termijn, waardoor de onderhandelingskracht van de kopers
minder invloed zal hebben.
Als beperking van de benadering volgens Porter wordt vaak gegeven dat het een sterke of
eenzijdige outside in benadering is. Oftewel: er wordt van buiten naar binnen gekeken bij
de vaststelling van de organisatiestrategie. Daarnaast wordt in deze benadering geen
belang gehecht aan de sterktes van een organisatie.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards