Pilot bekostigingsmodel ggz en forensische zorg van start! Doet u

advertisement
Pilot bekostigingsmodel ggz en forensische zorg van start! Doet u mee?
Vindt u het belangrijk om mee te denken over de bekostiging van de ggz en forensische zorg? Wilt u meewerken aan
een nieuw bekostigingssysteem? Dan kunt u meedoen aan de eerste fase van de pilot voor de doorontwikkeling van de
gespecialiseerde ggz en forensische zorg!
Verbetering van het bekostigingsmodel
Het huidige bekostigingsmodel is complex en kan verbeterd worden.
Daarom zoeken wij naar een model waarin:
o
de problematiek van de patiënt vertaald wordt in een zorgvraag waarin meerdere patiëntkenmerken een rol
spelen, en waarin niet alleen gefocust wordt op de diagnose;
o
sprake is van herkenbare, inhoudelijk gedefinieerde behandelpakketten;
o
de doorlooptijd aansluit op logische fases in de diagnosestelling en behandeling;
o
beter inzicht ontstaat in de zorg die wordt geboden, met welke resultaten en tegen welke kosten.
In de zoektocht naar oplossingen leek het bekostigingsmodel voor de GGZ en FZ in Engeland (‘het Engels model’)
aanknopingspunten te bieden. Een werkgroep van zorgprofessionals heeft in 2015 het Engels model uitgebreid verkend
en ‘uitgedaagd’ en zij kwam tot het advies om elementen hiervan te gebruiken om de huidige bekostiging van de ggz en
forensische zorg te verbeteren. Partijen hebben op basis van dit advies besloten om de komende jaren elementen van
dit model verder te ontwikkelen en testen.
Doel van de pilot
In het nieuwe model werkt kan de behandelaar de zorgvraag van patiënten met behulp van een gestandaardiseerde
vragenlijst (gebaseerd op HoNOS) in beeld brengen. Aan de hand van de scores op deze vragen wordt een patiënt
naar een zogenaamd zorgcluster geleid.
De werkgroep van zorgprofessionals heeft het model vertaald naar de Nederlandse situatie. Nu willen we graag, met
behulp van ‘pilotbijeenkomsten’, zorgprofessionals in de praktijk laten testen of de vragen en de omschrijvingen van de
clusters begrijpelijk zijn en of zij naar een passend cluster leiden. Het idee is dat een aantal behandelaren - gedurende
één bijeenkomst van ongeveer vier uur - de vragen invullen aan de hand van casussen van cliënten uit de dagelijkse
praktijk (niet herleidbaar). De ervaringen van de pilots worden meegenomen bij het verder ontwikkelen en testen van
het model.
Geïnteresseerd?
Meedoen betekent kortweg een tijdsinvestering van een dagdeel voor een groep behandelaren van uw organisatie.
Meedoen betekent ook dat u tot de koplopers behoort!
Als u geïnteresseerd bent en u wilt meedoen, kunt u de naam van uw instelling/praktijk en de gegevens van een
contactpersoon mailen naar [email protected]
We nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op
en spreken de mogelijkheden met u door.
Wanneer u meedoet, wat zouden we van u vragen?
•
•
•
Een aantal behandelaren, die het zorgproces coördineren en eerste aanspreekpunt
zijn voor de patiënt/cliënt en/of zijn mantelzorger/familie. Dit zijn in de regel
psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten of
verpleegkundige specialisten GGZ.
Het geniet de voorkeur dat deze behandelaren bekend zijn met HoNOS.
‘Real life’ casussen. Wij vragen iedere behandelaar minimaal 10 casussen mee te
nemen uit hun dagelijkse praktijk. Met behulp van de webapplicatie en de casus
van de cliënten (niet herleidbaar) wordt de clustertool getoetst.
Locatie. Wanneer de pilot op eigen locatie plaatsvindt, vragen wij een ruimte
en een pc/laptop per behandelaar, die verbonden is met internet.
Pilotbijeenkomst
kan op eigen
locatie
een bijeenkomst
van ongeveer
vier uur
En… wat vragen wij dan niet van u?
•
•
De behandelaren zullen tijdens de bijeenkomst vragen beantwoorden,
maar wij vragen u niet om vertrouwelijke informatie en persoonlijke
gegevens van de patiënt in te vullen.
Wij zullen samen met u zoeken naar een geschikte datum en opzet voor een
definitief programma voor de bijeenkomst(en). Wij helpen u bij het plannen van
deze bijeenkomsten. Er wordt dus niet verwacht dat u dit alleen hoeft te
organiseren.
Mei (en eventueel
juni)
Download