De BAHA. Een bot verankerd hoortoestel, Bone Anchored Hearing

advertisement
De BAHA.
Een bot verankerd hoortoestel, Bone Anchored Hearing Aid (BAHA), is een systeem wat een
uitkomst kan bieden wanneer mensen geen gewone hoortoestellen kunnen verdragen of kunnen
dragen. Dit door bijvoorbeeld chronische oorontstekingen of het ontbreken van een gehoorgang.
Om te weten hoe een BAHA werkt is, moet je eerst weten dat er 2 manieren van horen zijn nl:
luchtgeleiding (de natuurlijke weg van horen) en botgeleiding, (geluiden worden via het bot
doorgeven aan het slakkenhuis). Wanneer er complicaties zijn met het middenoor of wanneer één
van de oren volledig is uitgevallen kan het geluid via de luchtgeleiding niet meer of minder goed bij
het slakkenhuis aankomen. In dit soort gevallen kan een BAHA een effectieve oplossing zijn.
Hoe werkt een BAHA?
5
De BAHA (1), ook wel geluidsprocessor genoemd vangt het geluid op via zijn microfoon en zet deze
om naar trillingen. De BAHA zit op een schroef (2) geklikt, deze schroef is geimplanteerd in het bot,
deze trilt het geluid door via het bot (3) naar het slakkenhuis (4). Hierbij wordt de weg van het
buitenoor en het middenoor (5) weg overgeslagen. De geluidstrillingen zorgen ervoor dat de vloeistof
in het slakkenhuis de haarcellen in beweging brengt en deze geluidssignalen naar de hersenen
sturen. Om voor een BAHA in aanmerking te komen is het van belang dat je nog een goed
functionerend slakkenhuis hebt.
De schroef wordt altijd door een KNO-arts geplaatst, dit gebeurd middels een operatie. De schroef
zelf is van titanium gemaakt, dit materiaal wordt in de meeste gevallen niet door het bot afgestoten
en zal dus volledig in het bot ingroeien. Het ingroeien van de schroef duurt ongeveer 6 tot 8 weken,
nadat deze stevig vastgegroeid is mag er voor het eerst een BAHA op geplaatst worden. Dit gebeurt
op het Audiologisch Centrum.
Een BAHA wordt dus bij de volgende hoorproblemen toegepast:
Problemen met het uitwendige oor/ de gehoorgang
Men kan hierbij denken aan (chronische-) ontstekingen in de gehoorgang. Ook het afsluiten
van de gehoorgang middels een oorstukje geeft dan veel irritatie/ ontsteking.
Een andere reden kan een aangeboren afwijking zoals een geheel of gedeeltelijk afgesloten
gehoorgang of het ontbreken van de gehoorgang (gehoorgangatresie) zijn.
Door deze aandoeningen van het uitwendige oor kan er géén oorstukje worden aangepast.
Problemen in het middenoor.
Wanneer het middenoor niet goed meer functioneert kan men te maken krijgen met ‘grote
geleidingsverliezen’ die niet meer te herstellen zijn door middel van een operatie, zoals:
chronische ontstekingen of otosclerose (vergroeiing van gehoorbeentjes). Bij deze mensen
verergert de aandoeningen bij het dragen van een regulier ‘in-het-oor-‘ of ‘achter-het-oor
toestel’/ het afsluiten van de gehoorgang. Een Baha kan dan een effectieve oplossing zijn.
Voorbeeld van enkele reguliere hoortoestellen, zowel In het oor hoortoestellen als achter het oor
hoortoestellen.
Totale gehooruitgeval aan een zijde (Single Sided Deafness)
Dit kan veroorzaakt worden door een operatie, (geluids)trauma, brughoektumor of ziekte (virus).
In sommige gevallen kan er geen oorzaak worden gevonden. Bij SSD functioneert het slakkenhuis aan
één kant niet meer en is dus doof. De andere zijde is vaak nog wel goed functionerend. In dit geval
wordt de BAHA aan de dove kant geplaatst en door middel van de trillingen via de schroef en het bot
worden geluiden in het goede oor gehoord.
Het verschil tussen een BAHA en gewoon hoortoestel: het oor moet van nature ventilatie hebben, op
het moment dat er een hoortoestel in het oor komt en het oorstukje voor afsluiting zorgt kan het zijn
dat iemand door het dragen van een hoortoestel oorontstekingen krijgt. Het voordeel van de BAHA
is dat de gehoorgang vrij blijft en het oor dus goed kan ventileren maar iemand kan toch via zijn
slakkenhuis goed horen.Op het moment dat een regulier hoortoestel kan gaat daar wel de voorkeur
naar uit omdat deze de meest natuurlijke manier van horen benaderen.
Download