veelvraten in ms

advertisement
VUmc MS-wetenschapsdag
PROGRAMMA KENNISCAFÉ
Zaterdag 25 maart 2017; 15.20 – 17.00 uur
VUmc, De Boelelaan 1117, Foyer
1. Cognitieve revalidatietherapie en mindfulness bij MS (REMIND-MS)
Ilse Nauta
Bij mensen met MS kunnen cognitieve problemen voorkomen, zoals geheugen,
concentratie- en aandachtsproblemen. Met dit onderzoek willen we meer
duidelijkheid verkrijgen over de oorzaak en behandeling van cognitieve
problemen bij MS. We onderzoeken of drie soorten behandelingen
(mindfulness, cognitieve revalidatietherapie en informatievoorziening door een
MS-verpleegkundige) de problemen kunnen verminderen. Ook kijken we naar
de invloed van de behandelingen op de hersenen, de stemming, het dagelijks
functioneren en het welbevinden. Mail voor meer informatie naar:
[email protected]
2. Cognitie en hersentraining bij MS
Quinten van Geest
Tussen de 40 en 70 procent van de mensen met MS heeft last van cognitieve
problemen. Dit zijn veelal problemen met geheugen, snelheid van
informatieverwerking en aandacht. Door middel van geavanceerde MRI
technieken kunnen we deze cognitieve problemen bij MS beter begrijpen.
Daarnaast onderzoeken we de effecten van cognitieve revalidatie op de
hersenen en cognitieve problemen.
3. Kwaliteit van leven bij vergevorderde MS
Maaike Ouwerkerk
Voor mensen met progressieve MS zijn er nauwelijks mogelijkheden om de
ziekteactiviteit met medicijnen te remmen. Het accent ligt dan op
ondersteunende therapieën die de gevolgen van MS behandelen en de kwaliteit
van leven optimaliseren. Dit project onderzoekt de effectiviteit van een
multidisciplinaire behandelstrategie gericht op het beïnvloeden van klachten
zoals spasmes, vermoeidheid en cognitieproblemen. Deelnemers zijn mensen
met vergevorderde MS, die wonen in de zorginstelling Nieuw-Unicum, die daar
tijdelijk verblijven of die zelfstandig wonen.
4. Hersenschade in vroege RRMS: het kip-en-eiprobleem.
Merlin Weeda
Bij MS is sprake van verschillende soorten schade in de hersenen, zoals
ontstekingsschade en hersenkrimp. Momenteel grijpen medicijnen vooral aan
op het afweersysteem, maar wordt hiermee wel de bron van de ziekte
aangepakt? We onderzoeken de relatie tussen de verschillende soorten
schades en de volgorde waarin zij in een vroeg stadium van MS verschijnen.
Wat is de kip, wat is het ei en wat voor effect heeft dit op de patiënt?
5. GABA en glutamaat in MS: staat het stoplicht op rood of op groen?
Marijn Huiskamp
Bij mensen met MS die met cognitieve problemen te maken krijgen, zien we
verschillen in hersenactiviteit. Om deze verschillen beter te begrijpen, gaan we
op zoek naar de stofjes die bepalen of een hersencel dan wel actief (glutamaat)
of inactief (GABA) wordt. Dus of het stoplicht voor een hersencel op groen of op
rood staat. Hiervoor gebruiken we verschillende hersenscan technieken. Zo
kunnen we onderzoeken of de stoplichten bij mensen met cognitieve problemen
ontregeld zijn.
6. Hersenkrimp bij mensen met MS.
Martijn Steenwijk
Bij mensen met MS krimpen hersenen sneller dan bij gezonde mensen. Uit
onderzoek blijkt dat deze hersenkrimp de klachten van mensen met MS beter
verklaart dan de ontstekingen in de witte stof. Hoe ziet hersenkrimp er uit, hoe
ontstaat het en wat vertelt de krimp ons over de klachten die mensen met MS
ervaren? Hersenonderzoeker Martijn Steenwijk legt het uit.
7. Laesies in de grijze of witte stof in de hersenen. Maakt dat uit?
Thecla van Wageningen
MS wordt gekenmerkt door ontstekingen en verlies van myeline in de hersenen
en het ruggenmerg. Er is verschil in de processen tussen de verschillende
hersengebieden. In de witte hersenstof (waar de zenuwbanen zitten) wordt
verlies van myeline gekenmerkt door veel ontstekingscellen. In de grijze
hersenstof (waar de hersencellen zelf zitten) gaat het verlies van myeline niet
gepaard met ontsteking. Wij vragen ons af of het verschil in processen tussen
de witte en grijze stof van belang is voor het ontstaan en het verloop van MS.
Daarnaast willen we graag weten of deze kennis van waarde is voor nieuwe
behandelmethoden die met name de progressie van MS kan beperken.
8. Kijk door de microscoop naar MS
Neuropatholoog Paul van der Valk laat u door de microscoop kijken naar
plakjes hersenweefsel.
Er zijn 2 sessies om 15.30 en 16.15 uur. Verzamelen bij de registratietafel.
Max 15 personen per sessie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards