VERSLAG WERKGROEP DIVERSITEIT Dinsdag 30 april 2013

advertisement
VERSLAG WERKGROEP DIVERSITEIT
Dinsdag 30 april 2013
Aanwezig: Greet Lybeer (Kiosk), Linze Magherman (Kiosk), Heidi Savels & Desirée Derkens (INGent),
Leen De Roo (WGC Botermarkt), Tom Dutry (Samenlevingsopbouw), Meryem Karaman en Bart
Jacobs (buurtwerk Ledeberg)
Verontschuldigd: Mieke De Roo (WGC Botermarkt)
Bespreking:
Vanuit de idee om hulpverleners te versterken en hun bewustzijn rond diversiteit te verhogen, willen
we via een 3-tal lunchdebatten & 2 intervisiemomenten een aantal handvaten aanreiken.
In het vorig verslag van 2013-03-12 vinden we een 3-tal pistes terug die we gaan volgen.
Onderstaand vinden jullie hoe deze concreet zullen worden ingevuld.
De 3 pistes
1. Vorming voor hulpverleners via lunchdebatten
De vormingsmomenten zullen worden voorafgegaan door een lunch. Deelnemers worden
verwacht om 11u30 in het Wijkgezondheidscentrum. De interactieve momenten worden
telkens om 14u afgesloten.
Heidi bekijkt met Caroline Matthys om de inhoud meer vorm te geven. Leen maakt een
inspirerende aankondiging o.b.v. een tekstje dat ze ontvangt van Heidi.


Een eerste lunchdebat ging door op di 12 maart en werd goed geëvalueerd.
Een tweede lunchdebat plannen we op di 21/mei en heeft als inhoud ‘Taal’.
Er zal worden gereflecteerd over hoe je als medewerker omgaat met taal &
communicatie.
Hoe ga je om met mensen die geen Nederlands kunnen ? Wat doet dit met jou als
dienstverlener? Wat is je rol als professionele dienstverlener ? Hoe gaat je organisatie
om met taal ? Is er een taalbeleid ? enz…

Een derde lunchdebat zal doorgaan in oktober . Er zullen een aantal tips worden
meegegeven om het communiceren in het Nederlands (info hierrond wordt gevraagd bij
“Wablieft? / Huis van het Nederlands”) te vergemakkelijken en de begrijpbaarheid te
vergroten. Hoe geef je helder een boodschap, ed. …
Binnen de superdiversiteit van de verschillende talen dienen we ook de aandacht te
hebben voor de diversiteit onder mensen waaronder hun scholingsgraad, vermogen tot
begrip, …

Een 4de lunchdebat zal doorgaan in december. Het thema ‘Islam voor dummies’ moet
nog meer vorm krijgen. Desirée legt haar oor eens te luister bij Melaté of zij nog over
meer info beschikt over een vorming die doorging in 2011 : “Diversiteit in de beleving
van de Islam”. De idee hierachter is om te weten te komen hoe mensen van
verschillende continenten de Islam beleven ?
Desirée beluistert ook Ibrahim, de imam van de Elyzeese Velden.
2. Intersectorale intervisie voor hulpverleners: vertrekkend vanuit casussen het thema
Voor een intervisie wordt een dagdeel uitgetrokken. De eerste zal pas in oktober 2013
doorgaan. Zo is er tijd genoeg om deelnemers uit te nodigen & de opdracht om een casus uit
te schrijven te volbrengen. Desirée maakt hiervoor een uitnodiging. Een eerste aankondiging
wordt reeds ingepland op het welzijnsoverleg.
De sessies gaan door in het WGC op
- vrijdag 11/okt van 9u tot 12u
- vrijdag 29/11 van 9u tot 12u
Het thema diversiteit wordt besproken onder begeleiding van Desirée (ING). Een vaste groep
deelnemers (6 à 10) komt samen om vanuit verschillende invalshoeken (intersectoraal) te
kijken naar een geselecteerde casus. Bedoeling is dat elke deelnemer een casus kort
voorbereid heeft, maar dat samen met de groep één casus uitgekozen wordt voor
verdieping.
Nadien worden adviezen vanuit de groep verzameld en in een conclusie gegoten. Belangrijk
is om zeker achteraf te reflecteren over de intervisie.
3. Thema bespreekbaar maken en levendig in de wijk, naar buurtbewoners
Vanuit KIOSK proberen we bruggen te leggen tussen verschillende aanwezige partners,
organisaties en bewonersgroepen.
Vanuit Buurtwerk proberen we te werken op niveau van de bewoners. We kiezen een groene
(gekende) en rode (niet gekende) straat uit waarin we op zoek gaan naar wat mensen bindt.
Het is belangrijk dat we dit participatief doen met partners/buurtbewoners en met
verschillende fora die er zijn: buurtteam, Werkgroep Jeugd, Ledeberg doet het zelf,…
Dit alles vanuit een positief verhaal: krachten bundelen!
Het punt wordt geagendeerd op het komende buurtteam van 7 mei.
Aanvulling :
Het thema de “Kers op de taart” wordt visueel gemaakt door een logo met rode
achtergrond…
Volgende vergadering op 8 juli van 14u tot 16u30
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards