16-06-2014 Cios SDV presentatie - Platform Allround

advertisement
Welkom
Leander Heeger
Robbert Reijn
“wordt een droom werkelijkheid”
Programma:
Historie
Werkwijze
Overeenkomst
Tips
Toekomst
Van SDV naar CIOS/SB
Wie zijn geschiedenis kent……………………
Contacten toeleverende scholen
CIOS Cursisten geven les op BO/VO
TIP: Leg contact met CIOS of SB opleidingen
•
•
•
•
•
•
Vanaf 2004 samenwerking CIOS en SDV
Twee maandelijks overleg
Wat kunnen we voor elkaar betekenen
Invulling programma
Kijken bij elkaar
Lesgeven op SDV school
Intake:
1e jaar geen echte toelatingstest
Op voordracht SDV docenten
2e jaar gesprek CIOS cursist en SDV
Op voordracht SDV docenten
• 3 jaar lang doormodderen
– CIOS geen beleid
– SDV leerlingen over het 1e jaar verspreid
– Alle SDV scholen over een kam
– Alleen contact met SDV Leeuwarden
– Versnellen geen succes, theorie, discipline en
gemakzucht.
– SDV is het ZAT! (Alwin en Carolien)
• De ontwikkeling:
– Jos v Kimmenaede en Bert vd Tuuk(CIOS)
– Kennismakings bijeenkomst
– “is er draagvlak voor samenwerking”
– Werken aan een
samenwerkingsovereenkomst, doel:
– Opstellen van een toeleidend programma
• Werkwijze
– 4 ontwikkelings thema’s
– 1x per maand onderling SDV overleg
– 1x per maand gemeenschappelijk overleg
– SDV- en CIOS docenten bespreken
ontwikkelingen en passen aan
• De uitwerking:
– Geen ½ jaar vrijstelling.
– Versnelling mogelijk.
– Aangepaste intake.
– Aandacht aan loopbaan oriëntatie.
• De Samenwerkingsovereenkomst
– Een aantal belangrijke punten
• TIPS:
– Contact leggen met CIOS/SB opleidingen.
– Binnen het SDV programma meer sportlessen
– RSLA vast onderdeel
– Contact CIOS/SB opleidingen intensiveren
– Samen dingen organiseren
– Zorg voor stage lopers vanuit CIOS/SB opl.
– SDV leerlingen lopen stage op CIOS/SB
projecten
– SDV leerlingen mee laten lopen bij CIOS/SB
– Oriënteren en bevestigen van keuze
– Extra aandacht voor theorie(didactiek, menselijk lichaam
en sport en gedrag)
– Loopbaan-oriëntatie op SDV scholen
Toekomst:
– Contacten CIOS en SDV intensiveren(overleg)
– Onderzoek naar huidige 1e en 2e jaars ex SDV
leerlingen op het CIOS.
– Versnellen op het CIOS optimaliseren(format)
Heb je nog vragen?
Bedankt voor je aandacht
en
tot ziens
Download