Toelichting op de jaarrekening

advertisement
Toelichting op de jaarrekening
Balans per 31 december 2016
In 2016 nam het vermogen ten opzichte van 2015 af met € 8.460,-. Dit wordt veroorzaakt doorzoals uit de winst- en verliesrekening blijkt - een sterke toename van de activiteiten.
Winst- en verliesrekening over 2016
In 2016 werd een nadelig saldo behaald van € 8.552,- terwijl het saldo in 2015 € 5.360,- voordelig
was. Een verslechtering van € 13.912,Dit verschil wordt op de winst en verliesrekening gespecificeerd.
Bepaling hoogte subsidie Ons Huis
Hierover bestaat nog onduidelijkheid. Eén en ander zal nog verder worden uitgezocht.
Toelichting op de jaarrekening wat betreft toename in kosten ten opzichte van 2015.
Kosten Bestuur:
€ 3.010
- Maandelijkse kostenvergoeding voor het bestuur. (€ 25,-/mnd)
- Notariskosten i.v.m. statutenwijziging.
- Afscheid dhr. Maarten van Gessel - oud directeur.
- Kosten aanschaf IPad.
- Declaraties (reiskosten)
- Bloemen – cadeaubon
.
- Boekje - Overlegwet - Ned. Woonbond.
- Vergaderkosten buitenshuis ( Fletcher hotel en Haarhamer)
€
€
€
€
€
€
€
€
1525,00
626,05
94,95
269,00
74,63
68,50
12,45
340,40
Kosten Secretariaat – drukkosten:
€ 4.833
- Drukwerk: enveloppen- briefpapier- visitekaartjes- antwoordkaarten
- Digitale huurderraadpleging (rode en groene kaarten).
1
€ 3623,00
€ 1210,00
Kosten secretariaat – PostNL incl. sneltransport * totaal:
€ 2.228
- * Sneltransport:
Dit zijn de kosten voor het versturen van brieven van Ons Woongoed maar verstuurd worden door
Ons Huis. Omdat het aantal elke week afwijkt, is hiervoor een vast bedrag van € 7,50 per week
afgesproken.
- * Haal en brengservice:
Dit zijn de kosten voor het leeghalen van de postbus, per 1 december 2016 zijn deze kosten komen
te vervallen omdat dit nu door Ons Woongoed zelf wordt gedaan. (dit betekent een besparing van
€ 96,80 / mnd).
Kosten sneltransport incl. haal en brengservice.
€ 1492,30
- 52 wk. sneltransport
x € 7,50
- 11 mnd. haal en brengservice x € 96,80
- Overige kosten
€ 390,00
€ 1064,80
€ 37,50
Kosten Post NL:
€ 735,89
- Vastrecht antwoordnummer.
- Postbus jaarvergoeding.
- Portokosten antwoordnummer.
€ 223,85
€ 223,85
€ 288,19
Kosten Ledenvergadering
€ 431
- Catering 28 april A.L.V.
€ 431,58
Kosten Bewonerscommissie
€ 700
- Vergoeding 10 x bewonerscommissies.
Kosten Woonbond
€ 7.081
- Contributie 2016.
Kosten Bankkosten
€ 175
- Betalingsverkeer.
2
Kosten Website en financieel pakket:
€ 3.437
- Aanschaf en inrichten nieuwe website.
- Abonnement financieel pakket.
€ 3412,20
€ 24,95
Kosten Extern advies:
€ 446
Advisering Woonbond scheidingsvoorstel DEAB en niet -DEAB
door een adviseur.
Kosten de Samenwerking:
€ 446,25
€
- Aanvulling kas van de Samenwerking.
3
50
Download