Lonen van ambtenaren en sociale uitkeringen stijgen

advertisement
PERSBERICHT
Lonen van ambtenaren en sociale uitkeringen stijgen
Brussel, 24 mei 2017 - De lonen van ambtenaren stijgen met 2% vanaf 1 juli en de sociale uitkeringen
stijgen met 2% vanaf 1 juni. Zo berekende HR-dienstverlener Acerta. Dit is het gevolg van de inflatie
en de – weliswaar afgevlakte – koppeling van deze lonen en uitkeringen aan de inflatie.
Lonen en sociale zekerheidsuitkeringen zijn in België gekoppeld aan de inflatie. Als de inflatie stijgt of
(uitzonderlijk) daalt, heeft dit tot gevolg dat de lonen en sociale zekerheidsuitkeringen hieraan
aangepast worden.
“De wijze van aanpassing van de lonen aan de inflatie wordt vastgesteld in CAO’s die hierover gemaakt
worden per paritair comité. Sommigen indexeren op een vast moment; anderen telkens de inflatie met
een bepaald percentage is gestegen. Deze stijgingen worden dan vastgeklikt op een “spilindex” die moet
worden bereikt of overschreden, De aanpassing van de sociale zekerheidsuitkeringen (denk aan
werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekte-uitkeringen, ...) en de lonen van de ambtenaren is wettelijk
bepaald,” aldus Dirk Wijns, Director van Acerta.
Voor het maandloon van de ambtenaren en voor de sociale zekerheidsuitkeringen wordt er gewerkt met
spilindexen die telkens 2% hoger zijn dan de vorige. M.a.w. telkens het inflatiecijfer (de afgevlakte
gezondheidsindex wordt hiervoor gebruikt) stijgt met 2% heeft dit tot gevolg dat ook deze lonen en de
meeste sociale zekerheidsuitkeringen stijgen met 2%.
Dirk Wijns van Acerta: “In de periode van april 2015 tot april 2016 hadden we een feitelijke blokkering
van de indexkoppeling van de lonen en sociale zekerheidsuitkeringen. Het is pas in april 2016 dat het
indexeringssysteem terug haar normale werking hernam. Maar de 2% index-matiging blijft natuurlijk wel
definitief behouden”
Sociale zekerheidsuitkeringen werden door het hernemen van het indexeringssysteem vanaf 1 juni 2016
voor het eerst terug verhoogd als gevolg van inflatie (de vorige aanpassing dateerde al van 1 december
2012). Ambtenaren krijgen hun loonsaanpassing met een maand vertraging. Ze kregen een
loonsverhoging vanaf 1 juli 2016.
Dirk Wijns licht toe: “Intussen zien we dat de inflatie in België terug aanwakkert. De inflatie van mei is
nog niet bekendgemaakt, maar het staat nu al vast dat de spilindex voor de aanpassing van de
ambtenarenlonen en uitkeringen overschreden zal worden. Dit zou slechts vermeden kunnen worden als
de inflatie deze maand met minstens 0,40% zou dalen, hetgeen geen haalbare kaart is. Op 12 maanden
is de afgevlakte index dus terug met 2% gestegen. Waardoor ambtenaren (vanaf 1 juli 2017) en
uitkeringstrekkers (vanaf 1 juni 2017) terug een verhoging zien van hun inkomen. Eén en ander leidt
natuurlijk tot belangrijke extra uitgaven voor de overheid.”
Niet alleen de federale ambtenaren zijn betrokken. Ook de ambtenaren tewerkgesteld door de
gewesten en gemeenschappen, de provincies, steden en gemeenten. Maar ook de lonen van
werknemers uit de social profit zijn veelal gekoppeld aan hetzelfde indexeringssysteem als dit van de
overheid. Dit geldt zo voor de werknemers in de ziekenhuissector, bejaardentehuizen, revalidatiecentra,
maatschappijen voor sociale huisvesting, beschutte en sociale werkplaatsen, … die eveneens kunnen
rekenen op een stijging van hun loon met 2% vanaf 1 juni 2017. De werknemers die tewerkgesteld zijn in
medisch pedagogische centra of in voorzieningen voor jeugdbescherming en gezins- en bejaardenhulp
krijgen hun loonaanpassing zoals de ambtenaren steeds een maand later, deze keer dus vanaf 1 juli
2017.
Over Acerta
Acerta is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve
processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hrbeleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar
draait het om bij Acerta. Acerta wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te
optimaliseren. Daarbij is Acerta een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo’s en hr-professionals in
privéondernemingen en overheidsinstellingen.
Acerta telt meer dan 1310 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in
2015 een omzet van ruim 164 miljoen euro. 1 starter op 5 passeert effectief langs Acerta’s ondernemingsloketten. De groep
beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 onderneming op 4 gebruikt haar oplossingen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
Acerta – Sylva De Craecker
Porter Novelli – Stefanie Van Mierlo
T +32 478 27 93 62
T +32 2 413 03 54
E [email protected]
E [email protected]
Download