Stencil Ademhaling

advertisement
THEMA 6 – ADEMHALING EN VERBRANDING – DE LONGEN
Basisstof 2
Ruimte voor het hart
Rib
Middenrif
1. Rib
2. Longweefsel
3. Longvlies
4. Interpleurale ruimte
5. Borstvlies
6. Binnenste tussenribspier
7. Buitenste tussenribspier
8. Rib
De afbeelding hierboven stelt een doorsnede van de Borstholte met longen voor. De
uitademstand is gestreept grijs weergegeven, het grijze gestippelde is de inademingsstand.
Rondom de longen zitten twee vliezen: - Het longvlies zit vast aan de longen.
- Het borstvlies zit vast aan de borstkas
Tussen deze vliezen zit de interpleurale ruimte die gevuld is met een dun laagje vloeistof.
Het longvlies en het borstvlies zitten aan elkaar vastgeplakt met deze vloeistof. De druk in
de longen wisselt tijdens het in- en uitademen, maar is altijd groter dan de druk in de
interpleurale ruimte. Als de druk in de interpleurale ruimte hoger is dan in de long, raakt
de long los van de borstkas.
f
ADEMHALING EN VERBRANDING – IN/UIT ADEMEN
Inademing:
Wervelkolom
Rib
Wervelkolom
B
Rib
Middenrif
Buitenste
tussenribspieren
Binnenste
tussenribspieren
Buitenste
tussenribspiere
gespannen
B innenste
tussenribspieren
getspannen
De rib-inademing:
1. De (buitenste) tussenribspieren spannen zich.
2. Daardoor kantelen de ribben, het borstbeen gaat omhoog.
3. De borstholte wordt daardoor groter.
4. Daardoor worden de longen groter (volume).
5. De lucht wordt aangezogen.
Uitademing:
Middenrif
Buitenste
tussenribspieren
ontspannen
Rib
Buitenste
Binnenste
Binnenste
tussenribspieren tussenribspieren gespannen
De rib-uitademing:
1. De (buitenste) tussenribspieren ontspannen.
2. Door zwaartekracht en veerkracht zakt de ribbenkas terug.
3. De borstholte wordt daardoor kleiner.
4. De longen worden kleiner.
5. De lucht wordt uit de longen geperst.
Let op:
1. Bij extra diepe uitademing helpen de binnenste
tussenribspieren mee om de borstkas kleiner te maken.
2. Bij ademen zijn de antagonisten (tegenwerkers): de buitenste
tussenribspieren (in) de zwaartekracht, de veerkracht borstkas
(+ soms de binnenste tussenribspieren (uit).
Download
Random flashcards
Create flashcards