De Romeinse samenleving

advertisement
Geschiedeniswerkplaats – 1hv – 4.2
De Romeinse samenleving
Begrippen
Brood en spelen: gratis graan en vermaak voor de Romeinse bevolking
Gladiator: zwaardvechter voor volksvermaak
Landbouw: akker en veeteelt
Landbouwstedelijke samenleving: samenleving waarin de meeste mensen leven van
landbouw, terwijl een minderheid van de bevolking in steden leeft van onder meer
ambachten en handel
Latifundia: grote landbouwbedrijven waarop slaven werkten
Proletariaat: bevolkingsgroep van bezitloze armen
Welvaart: als het goed gaat met een land
Samenvatting
Tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen: 3000 v.C. tot 500 n.C.
In de landbouwstedelijke samenleving van het Romeinse rijk ontstonden verschillen tussen
arm en rijk.
 Door armoede trokken mensen naar de stad.
 Deel van de bevolking was slaaf.
Rijk
-
Woonde in villa’s
Veel bezittingen
Hadden mensen in dienst
Soms rijk geworden door handel
Bezit van veel landbouwgrond
Arm
-
Groot deel van de bevolking was arm
Leefden in krotten of hutjes
Slechte leefomstandigheden
Om er voor te zorgen dat het volk rustig bleef  brood en spelen
- Gratis graan
- Colosseum: spectaculaire shows  gladiatorengevechten
Handel
- Economie profiteerde van de Pax Romana (Vrede)
- Muntgeld en het goede wegenstelsel waren ook gunstig.
 Kruiden en parfum uit Arabië
 Parels uit de Rode Zee
 Hout uit Noord-Europa
www.maaikezijm.com
Landbouw
- Door de oorlogen werden veel boeren geruïneerd  mannen waren lang weg van
huis, land werd verwoest
- Er ontstonden grote landbouwbedrijven met slaven  latifundia
Slaven
-
2e en 1e eeuw v.C. veel slaven  Rome voerde veel oorlogen en krijgsgevangene
werden als slaven verkocht.
Werkten in de landbouw, mijnen of in huizen van rijken
Hoogopgeleide slaven werkten als leraar (!) of boekhouder
Slavenopstanden  Spartacus (blauwe tekst)  trok plunderend door Italië.
www.maaikezijm.com
Download