Stress en burn-out

advertisement
Stress en burn-out
Sensibilisatiesessie voor leidinggevenden
OPLEIDING
De termen ‘stress’ en ‘burn-out’
worden vandaag te pas en te
onpas gebruikt. Maar de cijfers
liegen er niet om. Heel wat
ziekteverzuim is het gevolg
van psychische kwesties,
waaronder stress en burn-outs.
Ook leidinggevenden worden
er vandaag mee geconfronteerd
op de werkvloer, en kunnen
hierin een cruciale rol spelen.
Met deze opleiding willen we
leidinggevenden meer inzicht
geven en tools aanreiken.
Deze interactieve opleiding wil
deelnemers inzicht bijbrengen
in de begrippen van stress,
overbelasting en burn-out en
de problematische gevolgen
ervan. Leidinggevenden leren er
welke (preventieve) maatregelen
en hulpbronnen ze kunnen
aanwenden.
PROGRAMMA
De volgende thema’s komen aan bod:
• Wanneer dreigt stress om te slaan in burn-out?
• Aan welke signalen merkt u dat iemand een burn-out
ontwikkelt?
• Wie loopt het meeste risico op burn-out?
• Hoe omgaan met deze problematiek: Do’s en Dont’s voor
leidinggevenden.
• Op wie kan men beroep doen voor hulp?
DOELSTELLING
• Leidinggevenden versterken in hun rol bij preventie en omgaan
met stress en burn-out.
• Verbetering van het welzijn & gezondheid.
• Betere communicatie en samenwerking.
• Meer openheid naar collega’s.
• Hoger gevoel van waardering en grotere verbondenheid met
de organisatie.
• Minder ziekteverzuim.
€150,00
OPLEIDING OP KALENDER
01.04.2014 – Gent van 09.00 tot 13.00u
11.09.2014 – Antwerpen van 09.00 tot 13.00u
vrijgesteld van BTW
Cursusmateriaal
inbegrepen.
INSCHRIJVING
- via www.securex.be/opleidingen
- inschrijvingsformulier achteraan invullen en doorfaxen naar
09 282 15 70
- via mail: [email protected]
Deze opleiding kan ook op maat georganiseerd worden
Meer info over deze opleiding, en over onze voorwaarden op www.securex.be/opleidingen.
• lesgevers met ruime terreinkennis en aandacht voor praktijkoefeningen;
• interactieve training met praktische oefeningen;
• kleine groepen voor een beter leerproces en meer ruimte voor vragen en praktijk;
• realistische oefeningen;
• op vraag: opleidingen in uw bedrijfsgebouw en aangepast aan uw specifieke organisatie.
EN NOG VEEL MEER …
Als expert in welzijn en preventie organiseert Securex een hele reeks andere opleidingen
die de veiligheid en het welzijn in uw bedrijf beogen:
• Bedrijfshulpverlening: initiatie in eerste hulp; EHBO-bijscholing; basisopleiding
preventie niveau III;…
• Veiligheid en preventie op de werkplek: opleiding heftruckchauffeurs, lawaai,
brandpreventie, …
• Ergonomie: rugpreventie, gedragsbeïnvloeding, ergonomie voor de
beeldschermwerker,…
• Hygiëne: in de Horeca, in de verzorgingssector,…
• Psychosociale aspecten: stress
management, alcohol-, drugsen rookbeleid, verzuimbeleid,
preventie burn-out
U inschrijven voor één van onze opleidingen?
Doe het meteen op
www.securex.be/opleidingen
INSCHRIJVINGSFORMULIER
OPLEIDING STRESS EN BURN-OUT - Te faxen naar 09 282 15 70
Bedrijf
_____________________________________
Aansluitingsnr _________________________
Adres
_______________________________________________________________________________
Tel
_____________________________________
Btw nr. ________________________________
Betaling met vlaamse opleidingscheques: ja/neen (schrappen wat niet past)
KMO portefeuille id nr: DV.O104871
DEELNEMER
Naam
_____________________________________
Voornaam _____________________________
Geboortedatum _________________________________
Functie ________________________________
E-mail
_______________________________________________________________________________
Verantwoordelijke Uitgever: Groep Securex vzw, Piet Rosseel - Tervurenlaan 43, 1040 Brussel BN0039 - 20131220
ONZE TROEVEN
Download