Voorbereidende rekenvaardigheden Getalbegrip Triple code model

advertisement
1/20/2014
Reken erop!
Rekenen met kleuters voor een goede rekenstart in groep 3
+
=
ek + do
=
+ =
Meijke vd Hoeven – Kolkman
In deze presentatie:
Voorbereidende rekenvaardigheden
Getalbegrip
Ontwikkeling van getalbegrip
Rol van werkgeheugen
Reken erop! Onderzoek
Resultaten
Getalbegrip
Triple code model
(Dehaene, 2001)
1
1/20/2014
Meten van numerieke koppelingen
50 60 70 80 90
100
40
100
Logaritmische schattingen
70
90
80
30
60
50
20
40
30
10
20
10
0
Triple code model
Triple code model
Geschatte waarde
Triple code model
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Werkelijke waarde
2
1/20/2014
90
100
Lineaire schattingen
100
80
90
70
60
70
50
60
40
50
40
30
30
20
20
10
10
0
Geschatte waarde
80
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Werkelijke waarde
In deze presentatie:
Ontwikkeling numerieke koppeling
Getalbegrip
Ontwikkeling van getalbegrip
Rol van werkgeheugen
Reken erop! Onderzoek
Resultaten
In deze presentatie:
Getalbegrip
Ontwikkeling van getalbegrip
Werkgeheugen
Tijdelijke opslag van informatie die van
belang is bij het uitvoeren van een
taak
Rol van werkgeheugen
Reken erop! Onderzoek
Resultaten
3
1/20/2014
Visueel
werkgeheugen
In deze presentatie:
Verbaal
werkgeheugen
Reken erop! - onderzoeksgroep
266 leerlingen, 15 scholen
Getalbegrip
Ontwikkeling van getalbegrip
Rol van werkgeheugen
Reken erop! Onderzoek
Resultaten
Reken erop! - onderzoeksgroep
Reken erop! - instrumenten
Getalbegrip
Analoge code
6 meetmomenten:
1
2
3
4
5
6
Midden Eind Midden Eind
Groep groep 1 groep 1 groep 2 groep 2 Groep
0
3
Leeftijd:
Leeftijd:
4.3 jaar
6.94 jaar
4
1/20/2014
Reken erop! - instrumenten
Getalbegrip
Visuele/verbale code
Reken erop! - instrumenten
Werkgeheugen
Visueel
Reken erop! - instrumenten
Getalbegrip
Numerieke koppeling
Reken erop! - instrumenten
Werkgeheugen
Verbaal
Testleider: maan steen
Testleider: hand vis
Leerling: maan steen
Leerling: vis hand
In deze presentatie:
Getalbegrip
Reken erop! - resultaten
Analoge hoeveelheid vaardigheden
100,00
90,00
Ontwikkeling van getalbegrip
80,00
70,00
Rol van werkgeheugen
60,00
Hoeveelheden schatten
1-10
50,00
Hoeveelheden schatten
1-100
40,00
Reken erop! Onderzoek
Hoeveelheden
vergelijken
30,00
20,00
10,00
Resultaten
0,00
groep 0midden eind midden eind groep 3
groep 1groep 1groep 2groep 2
5
1/20/2014
Reken erop! – resultaten
Reken erop! - resultaten
Verbale/visuele telvaardigheden
Koppeling tussen getallen & hoeveelheden
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Getallenlijn 1-10
Getallenlijn 1-100
Reken erop! - resultaten
Conclusies
Cognitieve vaardigheden
100
80
60
Visueel werkgeheugen
40
Verbaal werkgeheugen
20
0
groep 0 midden eind midden eind groep 3
groep 1 groep 1 groep 2 groep 2
1. Is rekenen een aangeboren vaardigheid?
Analoog
Groep 1
Analoog
Groep 2
Visueel/verbaal
Groep 1
Koppeling
Groep 1
2. Welke rol speelt het werkgeheugen?
Verbaal
werkgeheugen
Visueel/verbaal
Groep 2
Visueel
werkgeheugen
IQ
CITO M3
Koppeling
Groep 2
Begin
niveau
Groei
Kolkman, Kroesbergen & Leseman (2013). Early numerical development and the role of nonsymbolic and symbolic skills. Learning and Instruction, 25, 95-103.
6
1/20/2014
2. Welke rol speelt het werkgeheugen?
Groei verbaal
werkgeheugen
Groei visueel
werkgeheugen
3. Welke vaardigheden zijn het meest
belangrijk om goed te kunnen leren rekenen
in groep 3?
**
CITO M3
Groei koppeling
getal-hoeveelheid
4. Wat betekent dit voor het opsporen en
begrijpen van rekenproblemen?
**
**
5. Hoe kunnen leerlingen ondersteund
worden in hun rekenontwikkeling?
- Numerieke koppeling
- Visueel werkgeheugen
Ten slotte…
•
Getalbegrip kan gedefinieerd worden adhv 3 vaardigheden:
hoeveelheid vaardigheden
telvaardigheden
numerieke koppeling
•
Koppeling tussen getallen en hoeveelheden is belangrijkst voor
leren rekenen
•
Om die koppeling te ontwikkelen zijn met name telvaardigheden en
visueel werkgeheugen nodig
[email protected]
42
7
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards