Zelfwerkwinkel B: Lobbyen en Netwerken

advertisement
Vertegenwoordiging
landelijk netwerk en relatie
regionale netwerken
Sessie B
NOV Conferentie
7 oktober 2008
Resultaten Onderzoek Vereniging NOV
Vertegenwoordiging VWC’s 2008
57 deelnemers (37%)
2.63 FTE gemiddeld
68% is ingebouwd in welzijnsorganisatie
18% is zelfstandig
Samenwerking met andere VWC’s
•
•
•
In projecten (54%)
Reg. uitwisselingsbijeenkomsten, CMO (49%)
Reg. uitwisselingsbijeenkomsten, centrales (47%)
Moeten de VWC’s een eigen landelijk
netwerk hebben binnen Vereniging NOV?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
89
Ja
Nee
11
%
Waarom een eigen netwerk?
•
•
•
•
•
•
Andere belangen dan overige leden NOV
VWC’s doen wezenlijk anders werk
Delen visie en kennis
Betere belangenbehartiging bij de landelijke politiek
Verbindende factor regionale en lokale netwerken
Een eigen gezicht en herkenbaarheid
Welke onderwerpen meest belangrijk?
•
•
•
Innovatie en signaleren nieuwe ontwikkelingen
Visieontwikkeling
Actuele maatsch. thema’s en vraagstukken (MaS)
Criteria vertegenwoordiging
1. Verspreid over grote én kleine centrales (76%)
2. Verspreid uit het hele land (45%)
3. Deel van regionale samenwerkingsverbanden (35%)
De ideale vertegenwoordiging
1. Afvaardiging van reg. samenwerkingsverbanden (31%)
2. Afvaardiging per provincie (14%)
3. Aparte vertegenwoordiging voor praktische
onderwerpen en beleidsmatige onderwerpen (14%)
Horen CMO bij het nieuwe netwerk?
70
60
50
65
40
51
30
20
10
0
%
Ja
Nee
Terugkoppeling van
vertegenwoordiging naar uw VWC
1. Per kwartaal (digitaal) toesturen (61%)
2. Via nieuwsbrief Centrales Centraal (51%)
3. Via regionale platforms of samenwerkingsverbanden
(45%)
Facilitering vanuit NOV
1.
2.
3.
4.
Bijeen brengen op beleidsmatige onderwerpen (49%)
Organiseren conferentie(s) (49%)
Website (37%)
Uren (35%)
Hoe uitwisselen tussen nieuw netwerk
en rest NOV?
1. Minimaal met 75 VWC’s contact per telefoon of e-mail
(55%)
2. Vertegenwoordigers bezoeken provinciale en regionale
overleggen (51%)
3. Via besloten gedeelte NOV-website (47%)
Levend debat
Een levend debat
Stelling 1:
Uitwisseling onderling is belangrijker dan
landelijke belangenbehartiging
Een levend debat
Stelling 2:
Binnen het nieuwe netwerk telt iedere
stem even zwaar (ongeacht aantal
medewerkers, aantal inwoners, etc)
Een levend debat
Stelling 3:
De CMO’s moeten deel uit maken van het
nieuwe netwerk
Een levend debat
Stelling 4:
Regionale netwerken zijn belangrijker dan
1 landelijk netwerk
Een levend debat
Stelling 5:
Hoe platter het nieuwe netwerk hoe beter
Een levend debat
Stelling 6:
Er moet weer een landelijke vereniging
komen voor Vrijwilligerscentrales
Een levend debat
Stelling 7:
Gezien de versnippering van de werksoort is
onderlinge uitwisseling het hoogst
haalbare
Een levend debat
Stelling 8:
De branche vrijwilligerswerk bestaat alleen
op papier. Landelijke vertegenwoordiging
is slechts pro forma.
Een levend debat
Stelling 9:
De grote vrijwilligerscentrales moeten
gecompenseerd worden voor hun inbreng
Een levend debat
Stelling 10:
Regionale digitale kennisnetwerken zijn het
rendement van Landelijke vertegenwoordiging
Een levend debat
Stelling 11:
Geen enkele vrijwilligerscentrale moet het gevoel
hebben alleen maar te brengen, en niet te kunnen
halen
Download