Uploaded by mich_ar

Instaptoets thema 1 inleiding in de biologie antwoorden

advertisement
Instaptoets thema 1: Inleiding in de biologie
1. - Een blaffende hond levend
- Een stuk houtskool dood
- Een fles levenloos
- Een slapende koolmees levend
- Een robot levenloos
- Een zoetzuur zilveruitje dood
- Een paddenstoel in het bos levend
- Een kunststof roos levenloos
- Een gekookte aardappel dood
2. 2 Ei
5
Volwassen koolwitje (2e generatie)
4 Pop
3
Rups
e
1 Volwassen koolwitje (1 generatie)
3. 1 Molecuul
7
Populatie
9 Biosfeer (systeem aarde)
4
Orgaan
3 Weefsel
5
Organenstelsel
2 Cel
6
Organisme
8 Ecosysteem
4. a. niet waar
b. waar
c. waar
d. waar
5. A
6. B
7. 6 De conclusie: welke conclusie kan ik trekken?
3 Het experiment: wat ga ik doen?
4 De benodigdheden: wat heb ik nodig?
5 De resultaten: wat neem ik waar?
1 De probleemstelling: wat wil ik onderzoeken?
2 De hypothese: wat veronderstel ik?
8. Verbind de volgende rijken met de kenmerken die bij dat rijk horen d.m.v. lijnen
Bacteriën
Celwand
Schimmels
Celkern
Planten
Celmembraan
Dieren
Bladgroenkorrels
Download