Uploaded by mich_ar

Instaptoets thema 1 inleiding in de biologie antwoorden

advertisement
Instaptoets thema 1: Inleiding in de biologie
1. - Een blaffende hond levend
- Een stuk houtskool dood
- Een fles levenloos
- Een slapende koolmees levend
- Een robot levenloos
- Een zoetzuur zilveruitje dood
- Een paddenstoel in het bos levend
- Een kunststof roos levenloos
- Een gekookte aardappel dood
2. 2 Ei
5
Volwassen koolwitje (2e generatie)
4 Pop
3
Rups
e
1 Volwassen koolwitje (1 generatie)
3. 1 Molecuul
7
Populatie
9 Biosfeer (systeem aarde)
4
Orgaan
3 Weefsel
5
Organenstelsel
2 Cel
6
Organisme
8 Ecosysteem
4. a. niet waar
b. waar
c. waar
d. waar
5. A
6. B
7. 6 De conclusie: welke conclusie kan ik trekken?
3 Het experiment: wat ga ik doen?
4 De benodigdheden: wat heb ik nodig?
5 De resultaten: wat neem ik waar?
1 De probleemstelling: wat wil ik onderzoeken?
2 De hypothese: wat veronderstel ik?
8. Verbind de volgende rijken met de kenmerken die bij dat rijk horen d.m.v. lijnen
Bacteriën
Celwand
Schimmels
Celkern
Planten
Celmembraan
Dieren
Bladgroenkorrels
Download
Random flashcards
Create flashcards