woensdag 1122 april

advertisement
Uit de kalender Het Rechte Spoor - 2017
woensdag 12 april
Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood
was door de overtredingen en de zonden. Efeze 2 vers 1
Vandaag 18 jaar geleden zal de Amerikaan David
Blaine opgelucht adem hebben gehaald. Hij was
zeven dagen levend begraven geweest, in 1999. Hij
lag in een graf, in een doodskist zonder deksel.
Erbovenop stond een glazen kist met water.
Daardoor konden voorbijgangers hem zien liggen.
Zijn stunt werd de ‘voortijdige begrafenis’ genoemd.
Hoort u ook bij die mensen die al eens dood waren
en begraven zijn geweest, maar die zijn opgestaan
uit het graf?
Dat geldt voor alle mensen die in de Heere Jezus
geloven. Zij waren allen dood door hun zonden.
Volgens menselijke maatstaven mogen ze springlevend zijn geweest, maar in Gods ogen was er
geen echt leven aanwezig.
Daarmee kon God in het geheel niet tevreden zijn.
Hij liet Zijn eigen Zoon naar het kruis gaan.
Christus volbracht daar het verzoeningswerk. Hij
moest daarvoor Zelf in de dood afdalen.
God heeft Hem niet in het graf gelaten, maar Hem
opgewekt. Ieder die nu in de Heere Jezus gelooft,
mag hetzelfde ervaren: God wekt ook hem op. Zo
ontvangen we het nieuwe, eeuwige leven.
Leesrooster: Genesis 3 vers 14 - 19
Download