Format Uitvaarttestament

advertisement
Mijn uitvaarttestament
Mijn persoonlijke gegevens
Naam ______________________________________________________
Geboortedatum ______________________________________________
Geboorteplaats _______________________________________________
Gehuwd met _________________________________________________
Weduwe/ weduwnaar/gescheiden van ____________________________
____________________________________________________________
Naam vader _________________________________________________
Vader nog in leven? ___________________________________________
Naam moeder ________________________________________________
Moeder nog in leven? __________________________________________
Regeling en uitvoering
Welke uitvaartleider moet gewaarschuwd worden? __________________
____________________________________________________________
Is er een begrafenisverzekering aanwezig? _________________________
Waar liggen de verzekeringspapieren? ____________________________
____________________________________________________________
Wie is handelingsbevoegd in financiële zaken? ______________________
____________________________________________________________
Wie is het contactadres ________________________________________
Wel/geen toestemming voor sectie _______________________________
Wel/geen toestemming voor orgaantransplantatie (dit moet ook
opgenomen zijn in donorregister) ________________________________
Wie moeten persoonlijk van mijn overlijden verwittigd worden?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Rouwbrieven/Rouwadvertentie(s)
Is er een namen- en adressenlijst i.v.m. rouwbrieven? ________________
Waar ligt deze lijst? ____________________________________________
Welke personen moeten een uitnodigingskaartje erbij ontvangen? (met
het oog op gereserveerde plaatsen, bijv. in de kerk en voor de koffietafel)
____________________________________________________________
Wat komt bovenaan de rouwbrief te staan (tekst, psalm, lied enz.)? ____
____________________________________________________________
In welke krant(en) moet een rouwadvertentie komen? _______________
____________________________________________________________
Opbaren en condoleren
Plaats van opbaren. Thuis, in de Voorhof of elders? __________________
____________________________________________________________
Kleding, waarin ik opgebaard wil worden. __________________________
____________________________________________________________
Sieraden moeten wel/niet afgenomen worden? _____________________
Waar condoleren? Thuis, in de Voorhof of elders? ___________________
Kist
Kist, waarin ik opgebaard wil worden: gefineerde (eenvoudige) of
(duurdere) massieve. __________________________________________
Blijft de kist, zo mogelijk, geopend tot de dag van begraven of sluiten we
eerder (bijv. voor of na het condoleren)? __________________________
____________________________________________________________
Wel/geen rouwbloemstuk op de kist. _____________________________
Wel, welke bloemen moeten er zeker in? __________________________
Wie dragen de kist op de dag van begraven? Eigen dragers (bijv. de
kinderen) of dragers van de dragersvereniging? _____________________
____________________________________________________________
Rouwdienst
Waar moet de rouwdienst gehouden worden? In kerkgebouw of in de
Voorhof? ____________________________________________________
Is er voorkeur voor bepaalde psalmen/liederen, die gezongen/gespeeld
moeten worden? _____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Is er voorkeur voor een bepaald Bijbelgedeelte dat centraal moet staan?
(evt. de reden erbij) __________________________________________
____________________________________________________________
Overige wensen voor de rouwdienst ______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Is er voorkeur voor een predikant, die de rouwdienst moet leiden bij
afwezigheid van onze eigen predikant of in vacaturetijd? _____________
____________________________________________________________
Voorkeur organist: ____________________________________________
Graf
Is er al een familiegraf? ________________________________________
Nieuw graf: Eigen graf of huurgraf? ______________________________
Blijft na de begrafenis de naaste familie als laatste bij het graf? ________
Komt er een steen op het graf? __________________________________
Welke tekst moet op de steen komen te staan? _____________________
Overige wensen voor bij het graf? _______________________________
____________________________________________________________
Bedankkaarten
Alleen bedanktekst erop? ______________________________________
Tekst met mijn foto? __________________________________________
Advertentie in de krant? _______________________________________
Ja? In welke? ________________________________________________
Download