Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen Emmen 2016

advertisement
Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen Emmen 2016
Overzicht grafkosten
Emmen 2016
Algemene graven
(10 jaar)
Particuliere graven (20 jaar)
EO, EW, EK en gedeelten KV, ER, en ND
overige begraafplaatsen/gedeelten
2 graven naast
2 graven naast
1 volwassene (1
1 volwassene
elkaar met 1
elkaar met 1
Particulier graf(2
diep)
(tweediep)
begraving
1 volwassene
begraving
diep) Klazienaveen
Grafrecht
€
1.891,00 €
2.291,00 €
3.782,00 €
913,00 €
1.826,00 €
2.291,00
Begraafkosten
€
558,00 €
558,00 €
558,00 €
558,00 €
558,00 €
558,00
Onderhoudskosten
€
1.256,00 €
1.256,00 €
1.884,00 €
1.256,00 €
1.884,00 €
1.256,00
Totale kosten €
3.705,00 €
4.105,00 €
6.224,00 €
2.727,00 €
4.268,00 €
4.105,00
kelder (KV)
€
1.274,00
Totaal
€
5.379,00
€
€
€
1.001,00
627,00
1.628,00
€
€
€
€
607,00
558,00
598,00
1.763,00
Verlenging 10 jaar
Grafrecht
€
Onderhoudskosten
€
Totale kosten €
766,00
627,00
1.393,00
€
€
€
1.001,00
627,00
1.628,00
€
€
€
1.532,00
943,00
2.475,00
€
€
€
317,00
627,00
944,00
€
€
€
634,00
943,00
1.577,00
* Bij de vooruitgifte van een particulier graf worden de kosten voor het grafrecht en de onderhoudskosten in rekening gebracht. De kosten voor het begraven worden op het moment
van daadwerkelijk begraven, per begrafenis in rekening gebracht.
Asbestemmingen (20jaar)
Toeslagen boven normale tarieven
Grafrecht
Bijzettingen
Onderhoudskosten
Totale kosten
Particulier urnengraf
€
1.149,00
€
68,00
€
722,00
€
1.939,00
Verlenging 10 jaar
Grafrecht
€
Onderhoudskosten
€
Totale kosten €
508,00
362,00
870,00
Levering asbuskelder
Bijzetting asbus in graf
Verstrooing
Verstrooing op zaterdag
Gedenkplaatje/15 jaar
voor verstrooimonument
€
€
€
€
171,00
68,00
68,00
111,00
€
210,00
Begraven op zaterdag
Te laat arriveren op begrafenis (per half uur)
€
€
401,00
28,00
€
€
€
€
14,00
704,00
272,00
252,00
Diversen
Kosten van overschrijving van een recht
Omzetten van een 1-diep naar een 2-diep graf
Plaatsen van een grafkelder
Vergunning voor het plaatsen van een monument per graf
*Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige verordening op de lijkbezorgingsrechten
met bijbehorende tarieventabel is beschikbaar op de website. http://www.gemeenteraademmen.nl/Themas/Verordeni
01-02-2016 11:13
Download