Protest tegen `kunst` ten koste van dieren

advertisement
Protest tegen ‘kunst’ ten koste van dieren
Wij protesteren hier tegen de performance van Hermann Nitsch omdat hiervoor speciaal een
varken is besteld en geslacht. Wij vinden het niet toelaatbaar dat kunstenaars voor hun
kunstuitingen dieren misbruiken en doden. Daarom hebben wij bij de politie aangifte van
dierenmishandeling gedaan tegen ‘kunstenaar’ Hermann Nitsch, de organisatoren van het
festival en het College van B en W van de gemeente Tilburg dat dit festival subsidieert. Deze
vorm van omgaan met medeschepselen vinden wij in deze ‘kunst’uiting zowel primitief als
wreed en ziekelijk en derhalve in strijd met art. 36 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor
Dieren.*
Wij vinden het bizar dat er nu zo’n honderd studenten zijn uitgenodigd om deze
verwerpelijke performance bij te wonen met als doel dichter bij hun animale gevoelens te
komen. Onder het mom van zogenaamde kunst leren jonge mensen te genieten van een
speciaal voor hen gedood dier. Wij respecteren de vrijheid van de kunstenaar. Maar deze
vrijheid houdt op wanneer de vrijheid van een ander levend wezen hierdoor in het geding is.
Als jij een van die honderd studenten bent die hier aan mee gaat doen, besef dan wel dat jij je
net als Hermann Nitsch schuldig maakt aan dierenmishandeling. Dat jij jezelf verlaagt door
bewust respectloos met je medeschepselen om te gaan, enkel om perverse sensatiegevoelens
te beleven.
Voor zijn offerrituelen heeft Hermann Nitsch een hele reeks van dierenlevens op zijn
geweten. Dieren die geen keuze hadden en net als ieder ander levend wezen hadden willen
blijven leven. Een dierenleven is geen ding dat je zomaar even mag misbruiken. Volgens de
wet hebben dieren een eigen intrinsieke waarde waar wel degelijk rekening mee dient te
worden gehouden. Het is goedkoop zoals de organisatoren zich er nu achter verschuilen dat
het varken achteraf opgegeten zal worden. Dat verandert niets. Het varken is wel degelijk
voor de performance besteld en geslacht. Niet voor het restaurant van de heer Nitsch. Netto is
er voor deze ‘kunst’ een varken meer gedood. Een dier dat een rotleven heeft gehad en met
pijn, angst en stress zijn leven in het slachthuis eindigde. Er is niets moois aan oude
offerrituelen. Geen levend wezen werd graag geofferd. Het getuigt van een grote wansmaak
dat de organisatoren van het Incubate festival dergelijke offerrituelen nieuw leven wil laten
inblazen en er studenten zijn die hier aan mee willen doen.
Comité Dierennoodhulp en Stichting Rechten voor al wat leeft
* Artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren:
Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel
toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te
benadelen.
Download