Titel van de presentatie

advertisement
Sportveldbeheer zonder
gewasbeschermingsmiddelen!
Chemievrij beheer van sportvelden
6 november 2014
Wim Bekkers
20 juli 2017
1
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
2
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Schijndelse Methode:
- Natuurgrasvelden beheren zonder gewasbeschermingsmiddelen;
- Tegen zeer acceptabele kosten;
- Met een hoge functionele kwaliteit.
Vanaf 2008 staat onze manier van werken te boek als de “Schijndelse Methode”
3
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Schijndelse Methode, verdere uitwerking:
-
Is de Schijndelse Methode ook elders toepasbaar?
-
Zijn de kosten elders vergelijkbaar met Schijndel?
-
Staat de Schijndelse Methode garant voor succes?
4
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Essentie van de Schijndelse Methode:
-
Beheersing onkruiddruk gedurende gehele groeiseizoen;
-
Daarmee niet wachten op dat ene moment in het jaar waarop je gaat
spuiten.
5
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Wat is de “Schijndelse Methode”
6
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
7
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
begin van de week
einde van de week
8
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Onderhoudskosten
Voetbalveld
Bron BSNC-rapport: “Onkruid vergaat niet
…. zomaar” (2010)
9
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Onderhoudskosten
Natuurgrasvelden
Schijndel
Bron: gemeente Schijndel
Jaarrekening
Kosten natuurgrasvelden
2009
2010
2011
2012
2013
Inhuren personeel WSD
€
37.240,00
€
37.984,00
€
38.743,00
€
39.518,00
€
40.576,00
Aankoop graszaad
€
5.379,00
€
4.843,50
€
5.072,00
€
5.621,00
€
4.695,00
Aankoop meststoffen
€
7.125,00
€
8.398,44
€
9.900,00
€
10.058,00
€
10.654,00
Gazons en/of velden maaien
€
19.799,00
€
19.799,90
€
19.799,00
€
19.799,00
€
20.096,00
Groot onderhoud (vertidrainen,
bezanden, doorzaaien, etc.)
€
14.121,00
€
15.154,00
€
12.264,00
€
13.053,00
€
14.330,00
Doorberekening KPL WWB (CWBU)
€
36.630,00
€
26.869,00
€
37.047,00
€
36.365,00
€
31.974,00
Doorberekening KPL Tractie en
gereedschappen
€
25.376,00
€
21.601,00
€
26.177,00
€
24.144,00
€
20.178,00
Stortkosten (tarief €30,50/ton)
€
8.000,00
€
7.991,00
€
8.000,00
€
8.000,00
€
8.000,00
totale kosten natuurgrasvelden
€
153.670,00
€ 142.640,84
€ 157.002,00
€ 156.558,00
€ 150.503,00
totale oppervlakte natuurgrasvelden
114.042
114.042
114.042
114.042
114.042
kosten per m2
€ 1,35
€ 1,25
€ 1,38
€ 1,37
€ 1,32
€ 9.726,02
€ 10.705,25
€ 10.674,97
€ 10.262,11
kosten per voetbalveld
(108x72 m2); m2 =
7776 € 10.478,05
gemiddeld onderhoud totaal natuurgrasvelden
gemiddeld onderhoud voetbalveld
gemiddelde kostprijs/m2
€
152.074,77
€ 10.369,28
€ 1,33
10
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Conclusies:
-
-
Kosten liggen in Schijndel op hetzelfde niveau als het
gemiddelde landelijke cijfer mét chemische
onkruidbestrijding
Niet-chemische onkruidbestrijding is dus niet persé
duurder dan een chemische methode
Opgemerkt moet worden dat de Schijndelse
cijfers gebaseerd zijn op generieke getallen.
Schijndel houdt zich nadrukkelijk aanbevolen
voor een genuanceerder onderzoek naar de
kosten.
11
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Kosten
Bron: Green Deal Sportvelden 2020
12
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Kritische kanttekeningen:
- Cijfers lijken dramatisch, maar erg ongenuanceerd;
- Cijfers hebben niet alleen betrekking op
onkruidbestrijding, maar ook op bestrijding van
schimmels en insecten;
engerling
- Ook hier blijkt de noodzaak voor nader onderzoek en
concretere cijfers.
13
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Schijndel helemaal zonder chemische
gewasbeschermingsmiddelen ?
-
Vanaf 1994 tot 2013: Ja, geen druppel !
-
In 2013 toch een keer gespoten op een aantal velden.
14
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Waren er dan geen
alternatieven?
Jawel,
bijvoorbeeld inzet van
Combinator of Fieldtopmaker
 Werkwijze sluit perfect aan op ons
reguliere onderhoud met Amazone
 Door goed te plannen kun je een
werkgang met de Amazone uitsparen
 Kosten zijn te overzien bij hergebruik
vrijkomende grond
© Firma Van Esch Cromvoirt
15
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
gemiddeld onderhoud totaal natuurgrasvelden
152.074,77
gemiddeld onderhoud voetbalveld
10.369,28
gemiddelde kostprijs/m2
1,33
aantal voetbalvelden (114.042 m2 = 14,7 voetbalvelden)
15
Kosten
Bron: gemeente Schijndel
(2010-2013)
Renovatiecyclus 15 jaar
15 velden, elk jaar 1 veld renoveren -
Combinator / Fieldtopmaker
voorbeeld jaarbegroting
regulier
Inhuren personeel WSD
€
41.388,00 €
38.812,20
Aankoop graszaad
€
5.738,00 €
5.122,10
Aankoop meststoffen
€
11.364,00 €
9.227,09
Gazons en/of velden maaien
€
20.096,00 €
19.858,58
Groot onderhoud (vertidrainen, bezanden, doorzaaien, etc.)
€
13.179,00 €
13.784,40
Doorberekening KPL WWB (CWBU)
€
29.942,00 €
33.777,00
Doorberekening KPL Tractie en gereedschappen
€
18.841,00 €
23.495,20
Stortkosten
€
13.400,00 €
7.998,20
Combinator / Fieldtopmaker
€
1.500,00
totale kosten natuurgrasvelden
totale oppervlakte natuurgrasvelden
kosten per m2
kosten per voetbalveld (108x72 m2)
€
155.448,00 €
152.074,77
114.042
114.042
1,36
1,33
10.599,28
10.369,28
16
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
Conclusies:
-
Aangetoond is dat de Schijndelse Methode in veel gevallen een goed
alternatief is voor de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen;
-
Aangetoond is dat het velden oplevert die een goede kwaliteit bezitten;
-
Aangetoond is, dat de kosten te overzien zijn;
17
Sportveldbeheer zonder gewasbeschermingsmiddelen!
De Schijndelse Methode
De Schijndelse Methode
=
een stevige bijdrage aan
chemievrije sportvelden
18
Download
Random flashcards
Create flashcards