Uitnodiging Beursvloer Schijndel 2016

advertisement
Uitnodiging Beursvloer Schijndel 2016
Beste maatschappelijke organisatie,
Inspirerend evenement
Het gaat één van de meest inspirerende maatschappelijke evenementen worden van 2016 in
Schijndel: Beursvloer Schijndel. De plek waar business het maatschappelijk hart van Schijndel
ontmoet en via korte krachtige gesprekken wordt nagegaan of vraag en aanbod met elkaar matcht.
Op dinsdag 11 oktober 2016 bent u van harte welkom tijdens de eerste Beursvloer Schijndel in het
Elde College. Om 15.00 uur kunt u inlopen waarna om 15.30 uur de Matchvloer officieel geopend
wordt door Burgemeester Eugster gevolgd door een stevige gongslag. Matchtijd!
Datum: Dinsdag 11 oktober 2016 / Tijdstip: 15.00 tot 18.30 uur / Locatie: Elde College, Putsteeg
4 te Schijndel
Betreed de dynamische Matchvloer
Het is geen ontmoetingsplek waar iedereen achter een eigen stand staat, nee, we gaan echt de
vloer op voor dynamische ontmoetingen. Vooraf kunt u bij uw aanmelding drie hulpvragen indienen,
die u gaat proberen te vervullen tijdens Beursvloer Schijndel. Deze hulpvragen delen wij
voorafgaand aan de Beursvloer met de deelnemende bedrijven, zodat zij weten op welke wijze u
geholpen bent. Via onze verbindende mensen op de Matchvloer genaamd 'hoekmannen en
hoekvrouwen', of onze spreekstalmeester vindt u de juiste aanbieders. Nadat u elkaar gevonden
hebt, kunt u bepalen of de juiste wederzijdse 'klik' aanwezig is om een match met elkaar aan te
gaan.
Prikkel de aandacht van bedrijven
Het afsluiten van een match is pas compleet nadat u als vragende partij ook weer een
tegenprestatie biedt. Alles kan gematcht worden, zolang het met gesloten beurs is. Komt u niet uit
een IT-klus, heeft u materialen nodig, menskracht, een workshop, of ondersteuning bij uw
communicatie-uitingen? Zet het op enthousiaste, korte en krachtige wijze in uw hulpvragen en
prikkel zo de aandacht van de deelnemende bedrijven. Op onze website onder het tabblad
'Deelnemers' kunt u zien welke bedrijven en organisaties al deelnemen.
Schijndel met glans
Op deze wijze geeft u vorm aan het ondernemende vermogen binnen uw maatschappelijke
organisatie, vergroot en versterkt u uw netwerk, nemen we met elkaar verantwoordelijkheid voor
een verbonden Schijndel met glans en heeft u en/of uw collega een feestelijke en inspirerende
middag. We sluiten het evenement af met een welverdiende netwerkborrel.
Aanmelden
Laat uzelf overtuigen van de kracht van Beursvloer Schijndel. Schrijf uzelf nu kosteloos in via
www.beursvloerschijndel.nl en kom namens uw organisatie met één of twee personen matchen. Na uw
aanmelding krijgt u van ons voorafgaand aan het evenement nog informatie, de deelnemerslijst en
het overzicht van alle ingediende hulpvragen. De ervaring van Beursvloeren in andere gemeenten
leert dat op de Matchvloer ook veel spontane matches ontstaan, dus kom met open vizier! Mocht u
vragen of opmerkingen hebben bel of mail dan met projectleider Angelique Ottens via 06 - 38 35 13
04 of [email protected]
Vergeet uzelf niet aan te melden en hopelijk tot ziens op Beursvloer Schijndel.
Met hartelijke groet,
namens Stichting Maatschappelijke Beursvloer Schijndel
Trix Cloosterman, Gerard Luijten, Pieter Snelleman en Isabel Klerkx
________________________________________________________________________________________
De Beursvloer is een initiatief van Welzijn De Meierij & Schijndels Netwerk voor Ondernemers
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider, Angelique Ottens.
06 - 38 35 13 04 of [email protected]
Download