sitemap particulieren - Van Schijndel Bouwgroep

advertisement
Copy corporate website Van Schijndel Bouwgroep
Datum: 11-12-2013
ALGEMEEN ; TEKSTEN DIENEN INGEKORT TE WORDEN ZODAT ZE LEKKER LEESBAAR ZIJN EN
ER OP DE PAGINA’S OOK NOG PLAATS IS VOOR ENKELE PLAATJES ; ZE ZIJN NU ERG SAAI !! ;
OOK PER 1 OF 2 ALINEA’S EEN VET KOPJE INVOEGEN VERHOOGT DE LEESBAARHEID
VERDER KIJKEN OF WE SOMMIGE ITEMS KUNNEN BUNDELEN TOT 1 TEKST & DAAR VANAF
VERSCHILLENDE PLEKKEN NAAR VERWIJZEN (bv Bouwbedrijf/ Bouwen &
Verbouwen/Onderhoud ; Onderhoud is nu weggelaten omdat we sec over onderhoud
niets hoeven te zeggen) (ook Over ons en Historie (historie is nu al weggelaten in
onderstaande tekst) (en Materieel , Timmerfabriek en Prefab)
SITEMAP ALGEMEEN
HOME- ALGEMEEN
Kwaliteit wint de strijd
Kwaliteit staat bij Van Schijndel Bouwgroep hoog in het vaandel. Bouwen betekent immers meer dan
een verzameling stenen en staal alleen, maar vereist visie en vakkennis. Met ruim 65 jaar ervaring en
meer dan 100 medewerkers is dit Brabantse familiebedrijf de veelzijdige partner die bouwt,
ontwikkelt en beheert met passie voor het vak.
Zowel op zakelijk als particulier gebied bent u bij ons aan het juiste adres. Van de volledige
ontwikkeling van een kantoorgebouw tot en met de realisatie van schitterende woningen en
woningbouwcomplexen. Wij kennen de wegen binnen utiliteitsbouw en woningbouw. Wij komen
dan ook niet voor verrassingen te staan, maar komen liever met de klant tot een verrassend
resultaat. Vele tevreden klanten zijn U voorgegaan !
MENU-ITEM OVER ONS
“Er is maar 1 ding belangrijk: een tevreden klant”
Familie verbindt ons met elkaar, Van Schijndel Bouwgroep weet dit als geen ander. Al drie generaties
lang wordt Van Schijndel Bouwgroep naar de top van de markt geleid. Generaties verbonden door
vakmanschap, inzet en de continue drang om te verbeteren. Door de combinatie van bouw,
ontwikkeling, beheer en eigen productiefaciliteiten zoals een timmerfabriek en prefabmontagehallen
is ieder huisvestingsvraagstuk bij ons in goede en integrale handen.
Het dynamische bedrijf van vandaag de dag heeft, met ruim 100 medewerkers, een uitstekende
reputatie bij een grote groep vaste klanten. De rol van betrouwbare partner is ons op het lijf
geschreven. Van Schijndel Bouwgroep bouwt continu voor de toekomst én aan de toekomst.
Onze missie is niet de grootste worden, maar wel de beste zijn. Dit zijn we door kwaliteit altijd
voorop te stellen. Onze ISO en VCA certificering, het lidmaatschap van Woningborg, de specifieke
vakkennis van onze hoog opgeleide mensen en de samenwerking met vaste bouwpartners leveren
daarvoor het beste bewijs.
Met die visie worden hoogwaardige leef- en werkomgevingen gecreëerd. Gebruiksvriendelijke
woningen, praktische kantoren en goed ingedeelde winkelcentra met een duidelijke functie, maar
ook een herkenbare uitstraling. De uitstraling van kwaliteit en vakmanschap die onze projecten
kenmerkt.
SUBMENU-ITEM OVER ONS/ VASTGOED(stukje totaalconcept)
Integraal stuk tekst frontpark Bijsterhuizen overnemen (alleen 2 keer ipv ontwikkelcombinatie “Van
Schijndel Bouwgroep” invullen.
Als partner denkt Van Schijndel Bouwgroep met u mee, van het begin tot het einde. Altijd passend bij
uw wensen en vragen. Al vanaf het eerste moment van ontwikkeling van een project zijn wij
betrokken.
1. Ontwerp
Elke organisatie is anders, zowel in activiteiten als structuur en werkwijze. Zo verschillen ook
de wensen ten aanzien van uw bedrijfshuisvesting. Wij inventariseren samen met u deze
wensen, gebaseerd op het relatieschema van uw processen. Dit alles leidt tot een
overzichtelijke plattegrond met begeleidende technische omschrijving. Naast het technische
ontwerp, zijn wij ook in staat het aanzicht van uw pand, de architectuur, af te stemmen. Uw
organisatie krijgt een uitstraling met internationale allure!
2. Bouw
Bij de start van de bouw neemt het bouwbedrijf zonder enige moeite het bouwproces over.
Als er nog discussiepunten zijn, kan intern overlegd worden met de projectontwikkelaar. In
samenwerking met onze eigen ingenieurs zijn we in staat om zelf een passend ontwerp te
maken waardoor we snel en efficiënt kunnen bouwen met behoud van kwaliteit. We
verzorgen de tekeningen met alle benodigde bouwdetails. De uitvoerders ter plaatse kunnen
blind werken met de door de jaren heen ontwikkelde eigen details, waardoor fouten zoveel
mogelijk worden voorkomen. De oplevering aan de klant of huurder vindt samen met het
bouwbedrijf en de ontwikkelaar plaats, die alle kennis in huis hebben, zodat eventuele
gebreken zeer snel kunnen worden opgelost.
3. Vergunningsaanvraag traject
Zodra er overeenstemming is over het ontwerp van uw pand dragen wij zorg voor de
realisatie van het project en zullen de benodigde vergunningsaanvragen volledig doorlopen
worden voor de opdrachtgever. Een onderdeel waar veel ondernemers tegen op zien, en wat
vaak veel tijd in beslag neemt.
4. Verkoop en beleggingen
Na de realisatie van het project bieden we deze enkele beleggers aan of we behouden deze
voor de eigen beleggingsportefeuille. Aangezien we de projecten van A t/m Z zelf ontwikkeld
hebben, kunnen we deze de beleggers van harte aanbevelen. De huurcontracten zijn
afgestemd op de in de vergunningen opgelegde beperkingen. In combinatie met een goede
locatie en langjarige huurcontracten met huurders uit het topsegment, staat dit garant voor
een topbelegging.
5. Beheer en onderhoud
Al ruim voor de oplevering zit onze beheerafdeling met het bouwbedrijf aan tafel om de
bijzonderheden te bespreken. Hierdoor zijn de beheerders perfect voorbereid op de
gebruiksfase van het bedrijf waardoor een lange technische levensduur van het gebouw in
het verschiet ligt.
Uw belangen staan voorop waarbij wij het als onze rol zien u volledig te ontzorgen. Zo kunt u zich
bezig houden met zaken die uw aandacht nodig hebben! Kortom: wij zijn graag uw volwaardige
strategisch, tactisch en operationeel partner in uw zoektocht naar bedrijfshuisvesting.
SUBMENU-ITEM OVER ONS/ LEAN EN MEAN
Materieel
Groots bouwen gaat gepaard met grootse middelen die ingezet worden. Wij kiezen naast de beste
mensen dan ook alleen voor het beste materiaal om mee te werken. Onze uitgebreide
materieeldienst varieert van bussen en vrachtwagens, steigers en bekistingen tot graafmachines en
een telescoopkranen. Allemaal direct inzetbaar, dus geen oponthoud tijdens de bouw.
Prefab bouwen
Duurzaam en efficiënt omgaan met tijd en materialen staat bij ons hoog in het vaandel. Steeds meer
verschuift de traditionele manier van bouwen richting het prefab bouwen waarbij voorafgaand aan
de daadwerkelijke bouw op locatie, onderdelen worden voorbereid.
Hierdoor wordt de bouwtijd verkort, verbeteren de arbeidsomstandigheden en zijn we minder
afhankelijk van onder andere weersomstandigheden die de bouw drastisch kunnen vertragen. Het
ingewikkelde logistieke proces van bouwen wordt zodoende vereenvoudigd waardoor ook faalkosten
tot een minimum zijn beperkt.
Timmerfabriek
Onze eigen timmerfabriek in Geffen heeft alle middelen tot haar beschikking om kwalitatieve ramen
en kozijnen, bergingen, vloeren en dakopbouwen binnen een geconditioneerde omgeving te
produceren. Deze onderdelen kunnen vervolgens op de bouwplaats worden gemonteerd. Daarbij is
het ook mogelijk om op maatgemaakte afwijkende onderdelen te produceren wat ons nog flexibeler
maakt.
SUBMENU-ITEM OVER ONS/ TEAM RAIJMAKERS
Ambitie om de beste te zijn, dát is het raakvlak tussen Van Schijndel Bouwgroep en team Raijmakers.
Al ruim 25 jaar bestaat er een nauwe band met de paardensport en team Raijmakers, een band
ontstaan dankzij overeenkomstige eigenschappen zoals inzet, doorzettingsvermogen en
winnaarsmentaliteit.
Ook vanuit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid is Van Schijndel Bouwgroep betrokken
bij de paardensport en verbindt haar naam dan ook al jaren aan team Raijmakers. Diverse nationale
paardenevenementen worden al jaren door Van Schijndel Bouwgroep ondersteund waaronder onder
andere Indoor Brabant.
SUBMENU-ITEM OVER ONS/ DE SCHIJNWERPER
Onze mensen zijn belangrijk en verdienen het dan ook om zo nu en dan in ‘de schijnwerper’ gezet te
worden. Het personeelsblad ‘De Schijnwerper’ komt twee keer jaar uit en verslaat alles wat Van
Schijndel Bouwgroep bezig houdt, van de laatste ontwikkelingen op het gebied van projecten tot
opdrachtgevers die vertellen over het eindresultaat. Kortom: een blad waarin onze mensen stralen!
Onderstaand enkele laatste uitgaven van De Schijnwerper:
[pdf-bestanden]
MENU-ITEM BOUWBEDRIJF
Bouwbedrijf Van Schijndel maakt deel uit van de Van Schijndel Bouwgroep, en is de afgelopen
decennia uitgegroeid tot een middelgroot bouwbedrijf met een uitstekende reputatie bij een grote
groep vaste klanten. Deze reputatie heeft Van Schijndel te danken aan de betrouwbaarheid als
partner, vakmanschap en een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. Afspraken komen wij na, wel zo
prettig voor uw planning!
Om een hoogwaardig eindproduct te garanderen werken wij samen met vaste onderaannemers, die
werken volgens onze kwaliteitsnormen. Dankzij een eigen timmerfabriek en materieeldienst zijn wij
voor een groot deel onafhankelijk van toeleveranciers waardoor we een korte doorlooptijd hanteren.
Daarnaast is BIM (Bouw Informatie Model) geïmplementeerd in onze organisatie waarmee
driedimensionale gebouwmodellen worden ontworpen en een beter beeld is te verkrijgen van hoe
bouwkundige onderdelen in elkaar grijpen. Als het ware digitaal bouwen vooraf waardoor op de
bouwplaats alles goed op elkaar is afgestemd.
Onze passie voor bouwen stopt niet bij de oplevering van een gebouw, of het nu gaat om een
bedrijfspand, kantoor of woning. Voor de nazorg beschikken wij over een eigen onderhoudsdienst
met “Allround” vaklieden.
MENU-ITEM VASTGOED/ONTWIKKELING
Uitdagende en multidisciplinaire projecten met een hoog ambitieniveau kenmerken onze manier van
ontwikkelen. Functionele vastgoedprojecten, karakteristieke woningbouwprojecten,
gebiedsontwikkeling en (binnen)stedelijke herstructureringen vragen om een brede kijk op
ontwikkelen. Afgelopen decennia heeft Van Schijndel Projektontwikkeling zich geprofileerd met de
realisatie van winkels, kantoren, bedrijfsgebouwen, woningen en scholen. Onze vakmensen hebben
een grote kennis van de primaire wensen en behoeften van onze opdrachtgevers, ook als zij, zoals bij
woningbouw, vaak van tevoren nog niet bekend zijn.
Creëren van meerwaarde begint met luisteren naar de opdrachtgevers en inlevingsvermogen van de
eindgebruiker. Met een open en onbevangen blik kijken we naar de vraag uit de markt en brengen de
disciplines onder een dak bij elkaar. Rekening houdende met markttechnische, bouwkundige,
architectonische en financiële aspecten, komen we gezamenlijk tot de beste resultaten. Dat maakt
ons een teamspeler van formaat voor u als belegger, multinational, grootwinkelbedrijf, gemeente- en
overheidsinstelling of woningbouwcoöperatie.
Ontwikkelen is meer dan plannen en projecten initiëren en dit uitwerken en vermarkten. Men moet
de vastgoedmarkt namelijk goed kennen en verkennen. Inspelen op de eisen en wensen van
opdrachtgevers, vergunningverleners en gebruikers. Om het volledige traject te kunnen begeleiden
tot een succesvol resultaat is kennis van het bouwproces nodig. Kennis die Van Schijndel
Projektontwikkeling in eigen huis heeft. Dankzij een goed netwerk aan architecten, overheden,
woningcorporaties en beleggers, kunnen wij gemakkelijk inspelen op vraagstukken die op tafel
komen. De korte lijnen bij Van Schijndel Projektontwikkeling waarborgen de bereikbaarheid en een
snelle manier van handelen om zo te bouwen aan een langdurige relatie met onze opdrachtgevers.
SITEMAP PARTICULIEREN
HOME PARTICULIEREN
Het huis van uw dromen vindt u hier. Van Schijndel Bouwgroep bouwt namelijk woningen voor de
toekomst en voor u, als eindgebruiker. Woningen en appartementen met een duidelijke visie en
indeling die uitblinken in kwaliteit en waarbij gebruik gemaakt wordt van alleen de beste materialen.
Door onze jarenlange ervaring willen we u graag helpen met het maken van de juiste keuze.
Een woning bouwen wij namelijk samen met u! De opties worden u voorgelegd door onze
kopersbegeleider, keuzes worden besproken en gemaakt en u wordt van begin tot het einde
begeleid. Mocht u andere wensen hebben kunt u ten alle tijden terecht bij onze kopersbegeleider.
MENU-ITEM WONINGAANBOD
Wonen in Woudrichem
Plaatsnaam: Woudrichem
Provincie: Noord-Brabant
Opdrachtgever: Van Schijndel Bouwgroep
Status:in verkoop
Prijs: vanaf € 119.250,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
34 schitterende koopappartementen
Nieuwbouwproject ’t Rond bevindt zich direct aan het gezellige marktplein van Woudrichem; een
charmante vestingstad met karakteristieke sfeer. De koopappartementen zijn voorzien van ruime
balkons, keuken- en badkamerinrichting en hebben een eigen parkeerplaats en berging in de
afgesloten kelder. De afronding van het centrumplan ’t Rond komt in zicht met de realisatie van dit
nieuwe winkel- en appartementencomplex medio 2014. De winkels gaan begin 2014 al open !
Website:http://wonen-in-woudrichem.nl/
Vorstenberg
Plaatsnaam: Weert
Provincie: Limburg
Opdrachtgever: Van Schijndel Bouwgroep
Status:in verkoop
Prijs: vanaf € 190.000,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
7 luxe patiowoningen
Het nieuwbouwproject Vorstenberg is gelegen in Graswinkel, een populaire wijk ten zuiden van het
centrum van Weert. Hier bouwt Van Schijndel Bouwgroep zeven comfortabele en luxe
patiowoningen. De ruim opgezette gelijkvloerse woningen zijn volledig levensloopbestendig. Kortom:
genieten van de voordelen van een huis met alle voorzieningen op de begane grond. 2 woningen zijn
inmiddels al opgeleverd, de bouw van de overige is gestart !
Website:http://vorstenbergweert.nl/
Wolfseinder Erf
Plaatsnaam: Geffen
Provincie: Noord-Brabant
Opdrachtgever: Van Schijndel Bouwgroep
Status: in verkoop
Prijs: vanaf € 164.000,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
13 luxe patiowoningen
Gelegen aan de Kloosterstraat in het centrum van Geffen vindt u nieuwbouwproject Wolfseinder Erf.
Van Schijndel Bouwgroep bouwt hier dertien comfortabele en luxe patiowoningen. In de groene
omgeving van Geffen genieten van alle voorzieningen op begane grond. Comfortabel en rustig
wonen staat hier centraal, maar natuurlijk staat u al snel in het gezellige centrum van Geffen om uw
boodschappen te doen of een terrasje te pakken. Alle woningen zijn inmiddels instapklaar
opgeleverd; keuken, badkamer en afwerking zijn nog naar wens uit te zoeken. Nog maar 1 te koop !
Website:http://wolfseinder-erf.nl/
De Ellenborgh
Plaatsnaam: Benschop
Provincie: Utrecht
Opdrachtgever: Artica Vastgoedontwikkeling en Van Schijndel Bouwgroep
Status:in verkoop
Prijs: vanaf € 189.000,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
18 woningen + 3 winkels
Centraal in Nederland, ligt Benschop als klein dorp verscholen in het groene hart, omgeven door
grote plaatsen als Lopik, Schoonhoven en IJsselstein. De omliggende natuur van de Lopikerwaard
biedt veel mooie plekjes, bezienswaardigheden, mogelijkheden voor recreatie en rust. Artica
Vastgoedontwikkeling heeft hier samen met Van Schijndel Bouwgroep 18 woningen en 3 winkels
gerealiseerd. Er staan nog enkele appartementen instapklaar te koop; keuken, badkamer en
afwerking zijn nog naar wens uit te zoeken.
Website:http://ellenborgh-benschop.nl/
’t Heimrijck
Plaatsnaam:Loosdrecht
Provincie: Noord-Holland
Opdrachtgever: Artica Vastgoedontwikkeling en Van Schijndel Bouwgroep
Status:in verkoop
Prijs: vanaf € 216.650,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
16 woningen en 4 winkels
’t Heimrijck is een woon- en winkelgebouw met een kwaliteit die past bij Loosdrecht en die recht
doet aan de rijke historie en de prachtige plekken die in de directe omgeving te vinden zijn. De rijke
architectonische details, de ruime entree en de indrukwekkende daktuin maken ’t Heimrijck een
thuis. De winkels zijn al enige tijd open en ook de meeste appartementen zijn verkocht; er staan nog
enkele appartementen instapklaar te koop; keuken, badkamer en afwerking zijn nog naar wens uit te
zoeken.
Website:http://heimrijck-loosdrecht.nl/
De Markt van Krimpen
Plaatsnaam: Krimpen aan de Lek
Provincie: Zuid-Holland
Opdrachtgever: Artica Vastgoedontwikkeling en Van Schijndel Bouwgroep
Status: in verkoop
Prijs: vanaf € 111.650,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
Het centrum van Krimpen aan de Lek ondergaat een ware metamorfose. Alweer ruim 2 jaar wordt er
gebouwd aan de nieuwe gebouwen die straks samen het nieuwe centrum zullen vormen. Het plan is
tot stand gekomen (en wordt nu uitgevoerd) in een nauwe samenwerking tussen de Gemeente
Nederlek, Qua Wonen en Artica Vastgoedontwikkeling b.v. Gebouw De Waterpoort is het eerste
opgeleverde gebouw wat inmiddels naar volle tevredenheid bewoond wordt en waar ook het
informatiecentrum in is gevestigd.
Website:http://demarktvankrimpen.nl/
De Primeur
Plaatsnaam: Krimpen aan de Lek
Provincie: Zuid-Holland
Opdrachtgever: Artica Vastgoedontwikkeling en Van Schijndel Bouwgroep
Status: in verkoop
Prijs: vanaf € 111.650,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
44 luxe appartementen en winkels
Krimpen aan de Lek, nabij Rotterdam is een dorp rijk aan verenigingen en voorzieningen, maar heeft
de dorpse gemoedelijkheid nog niet verloren zoals Krimpen aan den IJssel dat al heel lang geleden
kwijt is geraakt. Gebouw De Primeur is het tweede gebouw wat momenteel verrijst aan De Markt.
Net als het reeds opgeleverde gebouw De Waterpoort komen er ook in De Primeur winkels op de
begane grond met appartementen daarboven. Het kent dezelfde karakteristieke en rijkelijke
metselwerkdetaillering waardoor het zeer luxe oogt. De koopappartementen zijn voorzien van ruime
buitenruimten, keuken- en badkamerinrichting en hebben naar wens een eigen parkeerplaats en
berging in de afgesloten kelder. Met name de entree via de grote afgesloten daktuin is bijzonder!
Website:http://deprimeur-krimpen.nl/
Hartje IJsselstein
Plaatsnaam: IJsselstein
Provincie: Utrecht
Opdrachtgever: Artica Vastgoedontwikkeling en Van Schijndel Bouwgroep
Status: in voorbereiding
Prijs: ??
Beschrijving:
Na jaren van voorbereiding is gestart met de uitwerking van plannen aan de oostzijde van de
IJsselsteinse binnenstad. Het gebied staat bij de inwoners beter bekend als ‘Schuttersgracht /
Koningshof’. Er komen nieuwe winkels en woningen.
Website:http://hartje-ijsselstein.nl/
Hanzestad Ommen
Plaatsnaam: Ommen
Provincie: Overijssel
Opdrachtgever: Artica Vastgoedontwikkeling en Van Schijndel Bouwgroep
Status: in ontwikkeling
Prijs: vanaf € 164.000,- V.O.N
Beschrijving:
Inmiddels is gestart met de uitvoering van de eerste gebouwen aan de westzijde van het Ommer
centrum. De komende jaren gaat er veel veranderen in het centrum van Ommen. Over een aantal
jaren zal het Ommer centrum er dan ook echt heel anders uitzien. Eén van de eerste gebouwen in de
vernieuwing van het centrum bevindt zich op het 11 April Plein: De Vrijheid. De appartementen zijn
daarin verkocht; nog wel zijn enkele winkelruimten te huur.
Website:http://hanzestad-ommen.nl/
De Vrijheid
Plaatsnaam: Ommen
Provincie: Overijssel
Opdrachtgever: Artica Vastgoedontwikkeling en Van Schijndel Bouwgroep
Status: in verkoop
Prijs: Vanaf € 290.000,- V.O.N
GEHEEL VERKOCHT, nog noemen ivm winkels ?
Website:http://devrijheid-ommen.nl/
De Driesprong
Plaatsnaam: Ommen
Provincie: Overijssel
Opdrachtgever: Artica Vastgoedontwikkeling en Van Schijndel Bouwgroep
Status: in ontwikkeling
Prijs: Vanaf € 164.000,- V.O.N
Beschrijving:
5 luxe koopappartementen en winkels
De Driesprong markeert een van de entrees van het centrum. Het bevindt zich op de hoek van de
Voormars, de Markt en de Varsenerstraat. De Driesprong huisvest op de begane grond de nieuwe
Ommer apotheek. Alle appartementen zijn vanzelfsprekend met een ruime lift te bereiken, hebben
een riante buitenruimte en zijn bijzonder compleet afgewerkt. Door de ligging van De Driesprong en
het ontwerp met de vele ramen per appartement zijn de woningen niet alleen erg licht, maar is ook
het uitzicht vanuit elke woning prachtig.
Website:http://driesprong-ommen.nl/
De Heraut, Best
Plaatsnaam: Best
Provincie: Noord-Brabant
Opdrachtgever: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij
Status: in verkoop
Prijs: Vanaf € 188.500,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
14 karakteristieke woningen met garage
De woningen in plan De Heraut in Schutboom-Zuid te Best zijn verdeeld over verschillende
woningtypes: 8 twee-onder-één-kap woningen, 4 vrijstaand geschakelde woningen en 2 vrijstaande
woningen. Omdat een groot aantal woningen is verkocht is begin december 2013 de bouw gestart. Er
staan er nog enkele te koop.
Website: http://www.heraut-best.nl/
Koningsschild, Goirle
Plaatsnaam: Goirle
Provincie: Noord-Brabant
Opdrachtgever: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij
Status: in verkoop
Prijs: Vanaf € 121.000,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
Aan het Van Hogendorpplein in Goirle zijn 71 koop- en huurappartementen gerealiseerd. Het
complex dankt zijn naam aan de gildeactiviteiten die hier vroeger plaatsvonden. Het is een statig
complex met rijke en moderne architectuur geworden; een icoon op de plek waar vroeger de Heilige
Geest kerk stond.
Het gebouw kenmerkt zich door de alleen voor bewoners toegankelijke binnentuin, visueel
verbonden met het bestaande Van Hogendorppark. Bij de entreehallen krijg je al een gevoel van
thuiskomen door de moderne inrichting met meubels en behang. Ook je gasten voelen zich snel
welkom. Er staan nog enkele appartementen instapklaar te koop; keuken en afwerking zijn nog naar
wens uit te zoeken.
Website: http://koningsschild.nl/
Wolfsheide, Wolfsheze
Plaatsnaam:Wolfsheze
Provincie: Gelderland
Opdrachtgever: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
Status: in verkoop
Prijs: Vanaf € 107.000,- met Duokoop-regeling
Beschrijving:
20 tussenwoningen
6 hoekwoningen
10 twee-onder-één-kapwoningen.
7 bouwkavels
Wolfsheide is een unieke locatie waar een uniek project wordt gerealiseerd. Uniek door haar ligging,
maar ook door de grote percelen, en de diversiteit in woningtypen. Daarmee wordt aangesloten op
de bestaande bebouwing. De 7 particuliere bouwkavels variëren in grootte van ca. 906 m2 tot 1380
m2. De Sara Mansveltweg wordt doorgetrokken en vormt straks de centrale ontsluiting van het plan.
Langs deze entree komen 13 vrijstaande en 8 twee-onder-één-kapwoningen. Al deze woningen zijn
met de tuin naar het buitengebied gericht.
Gekozen is voor een klassiek eigentijdse architectuur. Opvallend en kenmerkend hiervoor zijn de
fraaie metselsteen, het keimwerk en de dwarskappen van de hoekwoningen. In het gevelbeeld wordt
volop gevarieerd in kapvorm. Wolfsheide geeft u op alle woonaspecten exclusiviteit. De kwaliteit
waarmee wordt gebouwd maakt elke woning een blikvanger. Over alle materialen is nagedacht. Zo
creëren wij een woonsfeer die u de ruimte geeft te leven en waar u jarenlang zorgeloos woonplezier
kunt beleven.
Website:http://www.wolfsheide.nl/
MENU-ITEM WAAROM NIEUWBOUW?
Op zoek naar de geschikte woning loopt u vast tegen de vraag aan of u nu het beste kunt kiezen voor
een nieuwbouwwoning of juist kiest voor een bestaande koopwoning. Bij de koop van een bestaande
woning zult u veel vaker tegen mankementen aanlopen en rekening moeten houden met het nodige
onderhoud dat kan optreden. Zaken waar u bij de aankoop van een nieuwbouwwoning geen
rekening mee hoeft te houden.
Naast de zorgen over onderhoud en kwaliteit van een woning heeft u bij de aankoop van een
nieuwbouwwoning de mogelijkheid om nog mee te denken in de afwerking. U bent immers vrij om
uw eigen badkamer en keuken te kiezen, en kunt vaak zelf nog een gewenste indeling van de woning
bepalen, eventueel nog met aanbouwen en dakkapellen. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat u zich
straks thuis voelt in uw woning!
Daarnaast is de huidige markt aantrekkelijk voor kopers aangezien de woningprijzen en de
hypotheekrente bijzonder laag staan ten opzichte van eerdere jaren waardoor u al snel voordeel
kunt behalen.
Enkele voordelen nog voor u op een rij:
- Optimaal energieverbruik
- Geen Overdrachtsbelasting
- Meer comfort en geheel naar uw wens bij oplevering
- Hogere duurzaamheid
- Hogere waarde voor de toekomst
- Meer gemak
MENU-ITEM KOPERSBEGELEIDING
U bent op zoek naar de woning die past bij uw wensen en situatie. Niet altijd even gemakkelijk gezien
het brede aanbod in de markt. Daarnaast is het voor u moeilijk in te schatten hoe een
nieuwbouwwoning er daadwerkelijk in de toekomst uit zal gaan zien. Kortom: u kunt wel wat hulp
gebruiken bij het maken van de juiste keuzes om het huis van uw dromen te realiseren.
Samen met onze kopersbegeleider worden uw wensen duidelijk in kaart gebracht en wordt gekeken
naar de mogelijkheden om aansluiting te vinden op uw persoonlijke wensen en verwachtingen. De
kopersbegeleider is de spil tussen u, het uitvoeringsteam en de opdrachtgever en adviseert u vóór en
tijdens het bouwproces. De kopersbegeleider vormt het aanspreekpunt voor al uw vragen, u kunt bij
hem terecht met onder andere vragen over:
-
Bouwkundige zaken (status bouw, technische omschrijving, pakket van eisen)
Eventuele aanvullende wensen (bijvoorbeeld uitbouwmogelijkheden en/of
indelingsvarianten)
-
De keuze in materialen voor o.a. badkamer en keuken en wand- en/of vloerafwerking
Koperskijkmiddagen op de bouw
Oplevering
SITEMAP ZAKELIJK
COPY HOME-ZAKELIJK
Ontwikkelen, bouwen en beheren als de beste
Een vastgoed portfolio waar wij trots op zijn en referenties waar wij graag naar verwijzen, zijn het
resultaat van jarenlang ondernemerschap. Onze ervaring, betrokkenheid en professionaliteit maken
van ons de veelzijdige partner waar u daadwerkelijk op kunt bouwen. Wij denken namelijk met u
mee, van het allereerste initiatief tot de uiteindelijke nazorg. Hierdoor zijn wij de flexibele partner
waar de zakelijke markt op kan vertrouwen.
Elk object en project vraagt om een specifieke aanpak, dat weten ook de projectontwikkelaars,
gemeenten, woningencorporaties en zorginstellingen waar wij mee werken. Van
vastgoedontwikkeling tot het bouwkundig, technisch en facilitair beheer van commercieel onroerend
goed: wij bouwen aan de toekomst!
SUBMENU-ITEM BOUWEN/ SPECIALISTISCH WERK
Van Schijndel Bouwgroep kent een speciale afdeling die zich bezighoudt met structurele projecten
van grote opdrachtgevers en juist service-gerichte projecten van een kleinere schaal. Van Schijndel
Bouwgroep heeft een jarenlange band met enkele opdrachtgevers met grote terreinen in bezit
waarop vele gebouwen staan voor bijvoorbeeld productie van voedsel, apparatuur etc. Door de
constante veranderende eisen aan deze productiefaciliteiten wordt hier door Van Schijndel
Bouwgroep structureel veranderingen aan deze gebouwen uitgevoerd om hen up-to-date te houden.
Daarnaast wordt er door deze afdeling ook gebouwd aan speciale utiliteits- of woningbouwprojecten,
exact op maat voor de opdrachtgever. Het moge duidelijk zijn dat deze afdeling uitmunt in
creativiteit om oplossingen uit te denken voor de specifieke wensen, welke compleet voldoen aan
huidige regelgeving.
Een ander voorbeeld van specialistisch werk is het ombouwen van vele bankfilialen de afgelopen
jaren. Door de vele reorganisaties en ook fusies krijgen vele filialen een ander uiterlijk. Daarnaast zijn
ook steeds meer geldautomaten het doelwit van criminele acties, wat ook veel bouwkundige schade
veroorzaakt. Dergelijke herstelwerkzaamheden vragen om snelle actie en een flexibele schakel. Wij
zijn graag die flexibele schakel voor onze opdrachtgevers, noodgedwongen of niet.
MENU-ITEM ZAKELIJK AANBOD
Dankzij een brede portefeuille aan strategisch gelegen grondlocaties kunnen wij u met name op het
vlak van bedrijfslocaties snel helpen. Duurzaamheid speelt daarbij een vanzelfsprekende rol die wij
na ruim 65 jaar ervaring gerust een bewezen feit durven te noemen.
Nog meer tekst ????
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards